آرشیف

2016-10-4

الحاج امین الدین سعـیـدی

زن شایسته برای ازدواج

هدايات ورهنمود های دین مقدس اسلام بر این بنیاد است ، شخصیکه  ميخواهد ازدواج كند ، حد اعظمی تلاش بخرچ دهد تا زن را بحیث شریک خویش انتخاب  نمايند كه داراي صفات ذيل باشد .
شرط اول ديندارى:
 اولین شرطی را که دین اسلام بدان تأکید جدی میدارد ، متدین بودن ودینداری زن  است ، طوریکه در حديث مبارك روایت شده حضرت ابوهريرة (رض ) آمده است :« تنكح المرأ ة لأربع: لمالها ، لحسبها ، ولجمالها ، ولدينها ، فاظفر بذات الدين تربت يداك »
زن رابخاطر چهار چيز براي ازدواج انتخاب مى شود: 1- بخاطر مال ودارایی اش ،  2- بخاطر نسب وطايفه اش كه همان اصل ونسب است ، 3- بخاطر جمال زيبايى وظرافتش ، 4- بخاطر دين وعفتش ، زن با دين وعفت انتخاب كن كه به مقصود خود وبه سعادت دنيا وآخرت خواهى رسيد.  
( حديث متفق عليه : ( فتح البارى ( ۹-۱۳۲-۵۰۹۰) ، صحيح مسلم ( ۲-۱۰۸۶-۱۴۶۶ ) ، سنن ابود اود ( ۶-۴۲-۲۰۳۲ ) ، سنن ابن ماجه ( ۱-۵۹۷-۱۸۵۸ ) مصنف ابن ابي شيبه : ( ۶-۶۸ ) .
 دختر دیندار کسی است که از دین خود آگاهی درست و به دور از افراط و تفریط و مطابق تعلیمات اسلامی داشته باشد. دین برای زن تاج عفت و پاکدامنی او و اوج عزت و شرف است که او را از خطا و گمراهی دورنگاه داشته، در بجا آوردن وظایفش یاری داده و یک زندگی پر از شادی و سعادت را برای وی و خانواده اش به ارمغان می آورد.
شرط دوم دوشيزه ( بــكر ):
​ شرط دوم ازدواج را كه دين اسلام به آن هدايت فرموده است : دوشيزه بودن یعنی ( بكر ) بودن زن است : مگر اينكه در انتخاب بيوه مصلحتى در مابین باشد ، طوریکه این هدایت در حدیثی روایت شده از حضرت جابر بن عبد الله بشرح ذیل چنین فرمولبندی گردیده است :
« تزوجت امرإۀ فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلقيت النبى ( ص) فقال يا جابر ، تزوجت ؟ قلت : نعم ، قال : بكر إم ثيب ؟ قلت : ثيب ، قال : فهلا بكر ا تلاعبها ؟ قلت يا رسول الله إن لى إخوات ، فخشيت أن تدخل بيني وبينهن ، قال فذاك إذن ، إن المرإة تنكح على دينها ، ومالها وجمالها ، فعليك بذات الدين تربت يداك »
( درزمان پيامبر صلى الله عليه وسلم با زنى ازدواج كردم ، پس از آن با پيامبرصلی الله علیه وسلم ملاقات كردم ، فرمود اى جابر ، آيا ازدواج كرده اي ، گفتم : بله ، فرمود : دوشيزه است يا بيوه ؟ گفتم بيوه ، فرمود چرا با دختر ى ازدواج نكردى تا با او بازى كني ، گفتم اي رسول الله ! من چند خواهر دارم وبيم داشتم كه ( اگر دوشيزه باشد باسن كم خود( بين من وآنان جداى بياندازد ، پيامبر صلی الله علیه وسلم فرمود : پس اينطور! . زن به خاطر دين ، مال وزيبايى اش براى ازدواج انتخاب مي شود ، پس ديندار را انتخاب كن ، دست هایت خاک آلود شود «و ) متفق عليه ) صحيح مسلم ( ۲-۱۰۸۷-۷۱۵ ) ، در صحيح مسلم ( ۹-۱۲۱-۵۰۷۹ ) ، سنن ابو داوود ( ۶-۴۳-۲۰۳۳ ) سنن الترمذي ( ۲-۲۸۰-۱۱۰۶ ) .
 شرط سوم محبت گرا و طفل اوار:
شرط سوم در ازدواج که دین اسلام بدان هدایت فرموده است زنی است که محبت گرا وطفل اور باشد ، طوریکه در حدیثی آمده است :« تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة»( با زنان محبت گرا واطفال اور ازدواج كنيد ، چون من در ميان امت ها به كثرت شما افتخار مي كنم).( صحيح جامع صغير ۲۹۴۰ ) ،(  الاروا ء ۱۷۸۴ ) ،( سنن ابو داود ( ۶-۴۷-۲۰۳۵ ) ، (سنن نسايي ) ۶-۶۵ ).
خواننده محترم !
 برخی حکما ء در نصایح سودمند خویش هدایت فرموده اند که : مردان در هنگام ازدواج از زنان فاقد اخلاق مناسب،  باید دوری کنند . آنان را از ازدواج با شش دسته از زنان بر حذر داشته است : کتگوری های شش گانه عبارتند از :«1- أنَّانه 2- منَّانه 3- حنَّانه 4- حدَّاقه 5- برَّاقه 6- شدَّاقه » زنان أنَّانه :
 زنان أنَّانه عبارت از زنانی است که بسيار ناله و شکايت مي کند ، پُرحرف و خبرچین است همیشه خود را به مريضی ميزند. حکما بدین عقیده اند که در ازدواج به همچو زنان خیر نصیب انسان نمی گردد .
 زنان منَّانه :
زنان منَّانه : عبارت از زنانی است ، زمانیکه کاري را که مي کند بر شوهرخویش منت گذارده و ميگويد : من براي تو چنين و چنان کردم محرم راز و اعتماد شوهر نمی باشد .
 زنان حنَّانه:
 زنان حنَّانه عبارت از زنانی است که به مردان ديگر (غير از شوهرش ) از جمله خويشاوندان و نزديکان خود تمايل داشته و مهر می ورزد که در اين حالت زندگي زناشويی دوام نيافته و دچار آشفتگي ، سوء تفاهمات وپرابلم های متعدد میگردد .
 زنان حدَّاقه :
 زنان حدَّاقه : عبارت از زنانی است که بُلهوس ، کم زاد ، بي ادب و بي تربیه آنکه هرچه مي بيند را آرزو کرده و شوهرش را به دردسر و مشقت انداخته و بيش از توانش از او انتظار دارد و پیوسته با بر خوردهاي غیر اخلاقي باعث رنجش وشکستن غرور شوهرش میشود .
زنان برَّاقه:
 زنان برَّاقه : عبارت از زنانی است که : بيشتر وقت خود را صرف آرايش و زيبايي خود کرده و در آرايش از حدود شرع زياده روي مي کند.
 زنان شدَّاقه :
زنان شدَّاقه : عبارت از زنانی است که : در مورد چيزهايي که ارتباطي به او ندارند بسيار حرف زده و سخنان بيهوده بسيار مي گوید .
حکماء می افزایند:
 نشانه های خوشبختي یک زن در اینست که چون ببيني اش خوشنودت سازد ، چون از او دور شوي او را در مورد خويش و دارائي هايت امين يابي .
 و از موارد بدبختي یک زن اینست که ديدنش ترا اندوهناک سازد و زبانش را بر تو بکار گيرد با صداي بلند حرف و چیغ بزند و اگر از او دور باشي او را بر خويش و دارائي هايت امين ندانی. برادر و خواهر مسلمان اخلاق و تعالیم اسلامی و انسانی و هدف از زندګی کوتاه ابتلا و امتحان ما را حکم میکند که به اخلاق و تعالیم اسلامی خود را ملبس ساخته و هر لحظه قاضی و قضاوت کننده اعمال خود شده و در مواردیکه خود ازین اصول عدول و تجاوز کرده و سبب ازار و اذیت خود و دیګران شده باشبم تا راه و رسم حق و شرعی را انتخاب کرده، هم خود و هم اطرافیان خویش را به راه حق، و راه صلاح و فلاح دارین دعوت و متصف به صفات دین مبین اسلام شویم. الهی به عظمت خویش ما را به راه راست و حق هدایت فرما. امین یا رب العالمین.


 تتبع ونگارش :
الحاج امین الدین «  سعـیـدی-سعید افغانی »
مدیر مرکز مطالعات ستراتــیــژیکی افغان و مسؤل مرکزفرهنگی د حق لاره- جرمنی