آرشیف

2015-1-14

پژواك غوري

زنــدگینامه شهریــــــــار شرق:

 

شهریار شرق در اسد 1368 در یک خانواده مرفه و متنفذ در روستای شینه دولتیارچشم به جهان گشود. مکتب را در لیسه سلطان علاوالدین غوری به پایان رساند و جهت ادامه تحصیل عازیم هند گردید.درسال 1391 از رشته سیاست و مدیریت دولتی پوهنتون پونه به درجه اعلا فارغ التحصیل گردید.

زندگینامه شهریار شرق

اندیشه و عشق او به انسان فراتر از مرزهای جغرافیایی و نژادی بود و همیشه بدان تاکید داشت .بارزترین ویژگی‌او را می‌توان روحیهء مبارزه جویی و آشتی ناپذیری با ظلم و استبداد در هر قیافه و شكل دانست. شهریارشرق طرفدار عدالت در بین همه اقشار جامعه بود و هیجگاهی در برابری بی عدالتی، فساد و حق تلفی سکوت نکرد.
شهریار شرق نقش قدرتمند در شکل دهی حرکات و فعالیت های مدنی در افغانستان به ویژه درغور داشت و در دوره مکتب و پوهنتون میخواست فرهنگ مدنی به شکل ساختاری در بین جامعه نهادینه شود اما حکومت فاسد به دستور جنایتکاران جنگی این فرصت را به او که سمبول شجاعت، انگیزه و افتخار بود ندادند و در یک توطئه مسلحانه و ناجوان مردانه شهریارراحوالی ساعت6 صبح 29 ثور 1392 به عمر 24 سالگی به شهادت رساندند.
انا لله و انا اليه راجعون

زندگینامه شهریار شرق

 

زندگینامه شهریار شرق