آرشیف

2015-1-13

شیرین نظیری

زنـان سرشناس افغانستـان: شفیقه حبیبی

 

 

شفیقه حبیبی ژور نالست پروفشنل و مجرب و گوینده ممتاز رادیو تلویزیون

شفیقه حبیبی ژور نالست پروفشنل و مجرب و گوینده ممتاز رادیو تلویزیون

 

شفیقه حبیبی یکتن از فعالین برجسته حقوق زن ؛ ژور نالست پروفشنل و مجرب و گوینده ممتاز رادیو تلویزیون افغانستان بوده ، استاد هنر گوینده گی و فن بلاغت و سخنرانی بااخذ 5 جایزه درجه اول ملی در گوینده گی و مدال ها و نشان افتخار در ژورنالیزم در 5 رژیم مختلف می باشد  و جایزه بین المللی( ایدا بی ولز ) IDA B.WELLS BRAVERY IN JOURNALISM 
شجاعت درژور نالیزم و هم چنان جایره پر افتخار (شفیقه حبیبی یکی از 21 رهبر در قرن 21 ) را بعد از فیصله ای هیات داوری نهاد مسول از نیو یارک ایالات متحده امریکا بدست آورده است 2002/5/21. به سایت انگلیسی گوگل به (شفیقه حبیبی ژورنالیست) مراجعه شود .
خانم حبیبی در مورد گویندگی می گوید:
خوبست صفحه ای از کتاب تحت عنوان (ام البلاغه شفیقه حبیبی گوینده ای ممتاز ) اثر اکادمیسین داکتر محمود حبیبی را با هم بخوانیم که چنین می نویسد : " قریب سه ماه قبل از سقوط پای تخت کشور بدست قوای طالبان ، نشریه ای مجمع شهر کابل بنام (هفته نامه ای شهر ) 28 سرطان 1357 ، صفحه اخیرش را زیب همه وقف گوینده ای بی بدیل شفیقه حبیبی می نمایدو با نشر آخرین فوتوی آن روزگار، شفیقه حبیبی جلو میکروفون، تحت عنوان کم نظیر (الماس نور ) چه زیبا و پر محتوا نوشته : " زمانیکه آوازش را می شنوی ، چنانست که گویی دریایی از نور در رگهای وجودت جاری می گردد، صدایش آنچنان پر جذبه ، نوارشگر و لطیف است که وقتی به ان گوش فرامیدهی ، تنهایی در وجودت می شکند ،زیرادر صدایش وسعت رویش وپایش نهفته است…..انسان می خواهد او…. شفیقه حبیبی فقط بگوید و ما فقط سراپا گوش باشیم ." 
خانم حبیبی که خودش یک کتاب زنده ای از تاریخ نیم قرن اخیر افغانستان است ، به حیث یکی از پیش گامان نهضت زن در کشور یکی از خاطرات خود را چنین می گوید: " من با آنکه در یک خانواده فرهنگی بزرگ شده ام، ولی در انتخاب راه ‏ترقی و پیشرفت زن خیلی مشکل دیدم مثلاوقتیکه نهضت زن در افغانستان درزمان صدارت محمد داود خان شروع شد من با ‏تعدادی از متعلمین ممتاز و لایق مخصوصا در زبان دری ‏ از لیسه ملالی ، به هدایت حکومت وقت برای گویندگی راهی رادیو کابل شدیم و شروع به کار نمودیم ، ‏پدرم شش ماه با من حرف نمی زد، برادرانم مرا پنهان می کردند تا مورد خشونت پدر قرار نگیرم ، پدرم با آنکه داکتر طب و ‏تحصیل یافته ای جرمنی بود ولی ذهنیت جامعه تاریک بود. پدرم می گفت که آبروی مرا ریخته و با سازنده ها یکجا شده است ‏‏.ولی من از کارم راضی بودم و سه سال بعد افتخار اولین جایزه نطاقی را نصیب شدم و یک زمانی که تلویزیون در افغانستان شروع به نشرات نمودو نهضت زن ‏خیلی پیش رفت کرد ، من بازهم در راس قرار داشتم وشهرت و نام شفیقه حبیبی با اخذ جوایز متعددو موفقیت های پی درپی به ‏حیث گوینده اخبار شب تلویزیون ، ورد زبان عام و خاص بود ، آنگاه پدرم به افتخارمی گفت : "این دختر من است ." 
خانم حبیبی در مورد کارهای گذشته اش چنین توضیح می دهد: " من در رادیو تلویزیون ملی برعلاوه پیشبرد گویندگی اخبار ساعت 8.30 شب، به حیث استاد آموزش شیوه ها، شیگرد ها واساسات گوینده گی به نطاقان نو شمول ، مسولیت انجمن زنان ژورنالیست رادیو تلویزیون و افغان فلم را به عهده داشتم، زمانیکه در وقت طالبان همه چه از هم پاشید، من در کابل موسسه را با تدویر کورس های آموزش خیاطی و سوزن دوزی برای دخترانیکه در وقت ‏طالبان مکتب بروی ‏شان بسته شده بود، تاسیس نمودم.، بعد با فامیلم در سال 2000 به پشاور رفتیم و با کمک منابع بین المللی موسسه را در کابل تقویه کردم که امروز بنام موسسه زنان افغانستان نوین (نوا) در بخش فرهنگی و آموزشی فعالیت می نماید. از 2002 تا 2006 این موسسه کورس های سواد آموزی را در قریه ها برای دختران و زنان داشت . 
خانم حبیبی می گوید که وی همیشه تلاش دارد تا از طریق موسسه نوا پروژ هایی را دیزاین نماید که بر محوریت ‏حمایت از حقوق زنا ن در افغانستان ‏ بوده و ذهنیت خشونت آمیزمرد سالاری حاکم بر خانواده ها را تغیر بدهد که زنان ‏را خیلی متضرر ساخته است، از سال 2007 بدین سو ، تقریبا در حدود 250برنامه تلویزیونی 100 برنامه رادیویی، ‏سپات های رادیویی و تلویزیونی طی پروژه ه های مختلف در تلویزیون ها ورادیو های کشور با تحلیل و بحث توسط تحلیل گران افغان را به نشرسپرده است وپروژه های متعدد آگاهی دهی و دادخواهی برای تامین حقوق زنان را در ولایات ، ولسوالی ها و قریه ها با مردم ، اعم از زنان ومردان تطبیق نموده است ‏
‏. خانم حبیبی درسال های 1381الی 1383 مسول مطبوعات کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان بود. عضویت لویه جرگه قانون اساسی را ‏در سال 1382 و عضویت جرگه صلح را در سال1388 داشت. به همین ترتیب در جریان سال های 1385 -1387 عضو ومعاون ‏رییس کمیسیون عالی یونسکو و ایسسکو در مورد تعین استراتیژی دراز مدت وکوتاه مدت اطلاعات و ارتباطات برای افغانستان ‏بود .در سال های 1385 و 1388 دوبار عضویت بورد رهبری و مسولیت کمیته مشارکت سیاسی زنان را بطور انتخابی بدوش ‏داشت. و فعلا برعلاوه مسولیت موسسه نوا وی رییس اتحادیه زنان ژورنالیست افغان و مسول اجرایوی بنیاد اجتماعی افغانستان که یک نهاد خیریه است می یاشد‏ ‎‏. 
شفیقه حبیبی به حیث مسول موسسه زنان افغانستان نوین در کنفرانس های متعدد که به مناسبت مسایل افغانستان در کشور های خارجی دایرگردیده اشتراک نموده ودر باره دشواری های کشور و حقوق زنان ، صدای زنان افغان را بگوش جهانیان رسانیده است 
وی در دیسامبر سال 2001 همزمان با کنفرابس تارخی( بن) در کنفرانس بزرگ (افغان ومن سومت ) در بلجیم اشتراک نمود 
Afghan Women Summit
وی همچنان در روند تیبل یونی فم برای بحث روی مسا یل افغانستان و آینده ای آن اشتراک نمود که سخنرانی خانم حبیبی در مورد نهضت زن از شاه امان اله تا امروز را در بر می گرفت .بعدا برای ملاقات با اعضای کانگرس ایالات متحداه امریکا در واشنگتن دی سی اشتراک نموده است . همچنان در همین سال در ملاقات با کوفی عنان سرمنشی ملل متحد وملاقات با اعضای شورای امنیت ملل متحد ، و پرس کنفرانس های متعدد ‏ در نیو یارک ‏ در مورد آینده افغانستان و رول زنان در پالیسی های دولت افغانستان به جواب خبر نگاران پرداخته است 
در اپریل سال 2002در کنفرانس بزرک زنان افغان از همه کشور های جهان و بحث روی مشارکت زنان در پروسه های باز سازی افغانستان در هالند اشتراک کرده است .
در دسامبر 2002 همین سال اشنراک وی با وزیر امور زنان و جمعی از رهبران جامعه مدنی در کنفرانسی به دعوت پارلمان ایتالیا بود سخنرانی شفیقه حبیبی روی تصویری از وضعیت ر سا نه ها و فرهنگ در افغانستان بود 
دردسامبر 2003 وی در ورکشاپ جندر و قانون در کشور آلمان اشتراک نمود
شفیقه حبیبی در سسپتمبر 2005 با وزیر خارجه افغانستان در روند تیبل رهبران زنان کشور های جهان سوم به ریاست وزیر خارجه ایلات متحده امریکا( کوندو لیزا رایس ) اشتراک نموده و سخنرانی ای روی مواد قانون اساسی افغانستان که زنان را تقویت می کند ایرادنمود . و در 60/ شستمین جلسه اسامبله عمومی ملل متحد نیز اشتراک کرد 
در سال های 2006 و2007 در جمع هیات کاری افغانستان در مورد اطلاعات و ارتباطات به حیث معاون رییس و عضو شورای عالی یونسکو و ایسسکو در پاریس ‏ اشتراک ‏نموده است و نوشته تحقیقی ای را در مورد آزادی بیان در ارتباط با دین اسلام ، اسناد بین المللی و قانون اساسی افغانستان ارایه نمود
حبیبی در سال 2007 در کارگاه کشور های جنوب آسیا در کولمبو در مورد سهمیه زنان در قانون اساسی کشور های جنوب آسیا در انتخابات پارلمانی بیانیه مفصلی در مورد سهممیه ای زنان افغان که در قانون اساسی تسجیل شده است ایراد نمود 
. وی درهمین سال در کنفرانس کشور های جنوب آسیا در پاکستان در مورد دیموکراسی و عنعنات .و همچنان در دعوت رسمی وزیر اطلاعات پاکستان با جمعی از زنان ژورنالست افغان برای بازد ید از رسانه های 
مختلف پاکستان و بحث روی رول مدیا در روابط افغانستان و پاکستان اشتراک نموده است
درجون سال 2011 خانم حبیبی در سفرتاریخی با جمعی از رهبران زنان از جامعه مدنی ، دولت و پارلمان به واشنگتن دی سی ایالات متحده امریکا سفر نمود ودر ملاقات های متعدد با پالیسی سازان و کار فرمایان آن کشور در مورد افغانستان. دربحث هایی در قصر سفید –در پنتاگون و با تعدادی از سناتوران واعضای کانگرس ان کشوراشتراک نمود و در مورد مشارکت زنان جامعه مدنی در کنفرانس بن و توضیحات در مورد پروسه صلح و ادغام مجدد و اشتراک زنان در مذاکرات دولت با جناح های مخالف ، بحث و گفتگو نمودند.
خانم حبیبی در نوامبر 2013 در کنفرانس (شبکه منطقوی زنان) در مورد صلح بین کشور های افغانستان ، پاکستان و هندوستان ، در دهلی جدید اشتراک نموده است.
. وی با تاثر می گوید که " نه من ونه هیچ زن دیگر با همه تلاش هایی که نمودیم و می نماییم ، تا هنوز نتواتستیم کار مثمر وبنیادی برای زنان افغان انجام بدهیم .وضعیت زنان کشورما هیچ تعریفی ندارد سراسر محنت وخشونت است که از بیسوادی ، جهالت و ذهنیت تاریک جامعه ای مرد سالار متاثر است. وی می گوید تنها لحظاتی برایم ارزشمند و لذت بخش است که در بین توده ها استم و به آنها چیزی را می آموزانم و می بینم که ذهن شان روشن می شود و مخصوصا زن های قریه که خیلی علا قمند آگاهی و آموزش هستند . 
خانم شفیقه حبیبی برای اختتام کلام در مورد زندگی فامیلی اش می گوید.
" زندگی مشترک من و مرحوم اکادیمیسین داکتر محمود حبیبی موقعی شروع شد که وی رییس روزنامه اصلاح بود 49 سال در فراز و نشیب زندگی رفیق راه بودیم ،موفقیت زیست باهمی ما در شناخت و در ک همدیگر همرا با گذشت بود . باباور به ایده آل های جامعه ، با همه فشار های روزگار در کنار مردم وطن ماندیم و همیشه برای احیای فرهنگ و دانش کارنمودیم.
من دو فرزند دارم یک دختر و یک پسر که هردو تحصیلات عالی خود را تکمیل کرده و ازدواج نموده اند

 

Office Face book: The new Afghanistan women association NAWA 
Office Website: WWW.awju2013.wix.com/awju
Privet Face book،Linkdin and Twitter: Shafiqa Habibi
Google: Shafiqa Habibi Journalist