آرشیف

2015-1-28

گل رحمان فراز

زندگی خویش را رشد دهید: کدام 10 مورد که باید هر روز به انجام آن پرداخت، میتواند زندگی تان را رشد دهد؟

 

پژوهشگران دریافته اند که 10 موردیکه میتواند زندگی شما را مترقی سازد، قرار ذیل است؛

1. از محل های طبیعی دیدن نمایید:
شما شاید بطور جدی به این موضوع اهمیت نمیدهید که چقدر میتواند مهم باشد. (در واقعیت، این تحقیقات است که بشما توصیه میکند تا روش یاد شده را دنبال کنید.) بودن با طبیعت باعث کاهش فشار میگردد، شما را زیاد تر خلاق میسازد، حافظه تان را رشد میدهد و حتی شما را یک شخص بهتر خواهید ساخت.

2. تمرین نمایید:
میدانیم که تا چه اندازه این مورد مهم و با اهمیت است، اما بعضی مردم موافقانه به انجام اش میپردازد. علاوه بر فواید صحی که در هر وقت به طور متعدد ذکر میشود، تمرین شما را لایقتر، زیرک تر، خوشتر میسازد و باعث رشد خواب میشود خصوصا برای کسانیکه دچار بی خوابی اند، باعث افزایش شهوت جنسی میشود و شما را وادار به احساس نمودن بهتر در رابطه به بدن تان مینماید. در اثر تحقیقاتیکه در بین گروه از مردان اضافه تر از 70 سالگی، تشخیص گردید که تمرین و یا ورزش یکی از رازهای داشتن زندگی خوب است.

3. وقت خود را با خانواده و رفیقان تان بگذرانید:
مجرب بخش خوشی دانشگاه هاروارد بنام دانیل گیلبرت این مورد را منحیث یکی از بزرگترین منابع خوشی در زندگی مان تشخیص و معرفی نموده است. روابط و تعلقات اضافه تر از آنچه را که شما فکر میکنید، با ارزش تر است. عدم احساس در رابطه به موضوعات اجتماعی میتواند شما را احمق ویا بمیراند. تنهایی موجب سکته و تکان قلبی، و مرض شکر/قند میشود. اغلب اشخاص با سنن طولانی در این سیاره، به تعهد اجتماعی و روابط/ تعلقات خوب اصرار میورزند. و میگویند که نقش آن دو موارد موجب برای یک زندگی طولانی/ دراز مدت حتی از تمرین هم، مهمتر است. رفیقان/ دوستان، کلید انکشاف، ترقی و خوشی زندگی تان است. اخبار خوشی/ مژده و جوابات پر شور، پر ذوق را همرایی کسانیکه با شما خوشی هایشان را شریک میکنند، شریک سازید. این روش موجب رشد، محکم سازی روابط و تعلقات تان میشود. آیا میخواهید فورا خوشحال گردید؟ موارد یادشده را جدی بگیرید.

4. سپاسگزاری و قدردانی کنید:
سپاسگزاری و قدردانی باعث میگردد تا:
در زندگی تان، خوشتر باشید.
روابط و تعلقات تان را انکشاف یابد.
شما یک شخص خوبتر گردید.
زندگی اشخاصیکه در دور و بر شما زندگی میکند، بهتر گردد.

5. تفکر و عبادت کنید:
تفکر و عبادت موجب افزایش و ازدیاد خوشی، زندگی دلچسپ و حمایت اجتماعی میشود و همچنان باعث کاهش قهر، نگرانی، دلتنگی و خستگی نیز میگردد. در طول خطوط مشابه، عبادت به شما کمک میکند تا بهتر احساس نمایید – حتی اگر شخص مذهبی هم نباشید.

6. به اندازه کافی خواب نمایید
شما نمیتوانید خودتان را در خواب بازی دهید و نباید بگذارید اینکه خواب شما را متاثیر نماید. کوشش نمودن برای خوش بودن، خوش بودن، شدن را سخت تر میسازد. کمبود خواب = زیاد تر احتمال بروز امراض است. آیا تصمیم گرفتن مانع اش میشود؟ کم خوابی اکثرا شما را وادار میسازد تا غیر اخلاقی رفتار نمایید. اینجا چیز دیگر نیز به زیبایی و شیرینی خواب وجود دارد. چرت زدن هم عالی است. چرت زدن هوشیاری و عملکرد به وظیفه را تقویت می بخشد، توانایی های آموزش را افزایش میدهد و احساسات منفی را پاک ساخته و احساسات مثبت را افزایش میدهد.

7. ستیزه جویی کنید
آموزش لسان دیگری بدون زبان بومی تان باعث تیزهوشی تان میشود. دروس صوتی لیاقت را تقویت میبخشد. مبارزه با عقاید تان موجب تقویت ذهنتان میگردد. افزایش انجام ستیزه جویی فقط به کوشش اندک روزانه نیاز دارد و بیشتر مسئول موفقیت تان در زندگی میگردد. عدم ادامه تحصیل و یا عدم استفاده از فرصت های منافع، دو موارد اند که اکثریت غریب به اتفاق مردم در زندگی شان خواهان مرور و از سر گیری هر دو واقعه اند و اکثریت شان پشیمان نیز هستند.

8. بخندید
اشخاصیکه از خنده و شوخی برای غلبه فشار استفاده میکنند، دارای سیستم ایمنی بهتر اند، موجب کائش تکان و ضربات قلبی شان میگردد، درد کم را هنگام درد های دندانی تجربه میکنند و عمر طولانی خواهند داشت. خنده حین گرفتن ویتامین روزانه به بدن میباشد. تنها، بخاطر آوردن لحظات خوشی میتواند روابط، تعلقات تان را انکشاف دهد. خنده فواید زیاد دارد. بقول معروف: خنده نمک زندگی است.

9. با کسی در تماس باشید
در تماس بودن، میتواند فشار را پائین بیاورد، انجام کار گروپی را رشد دهد و بشما کمک خواهد کرد تا قانع کننده باشید. در آغوش گرفتن شما را خوشتر میسازد. مقاربت جنسی از امراض چون: تکان قلب و سرطان جلوگیری میکند، سیستم ایمن شما را رشد میدهد و زندگی تان را توسعه میدهد.

10. خوشبین باشید
خوشبینی میتواند شما را صحتمند تر، خوشحال تر سازد و موجب توسعه زندگی تان خواهد شد. در اردو و نظامی، این مورد را برای افزایش سفتی ذهنی عساکر تدریس میکنند. بیش از حد بودن مطمین به نفس، اعتماد بنفس تان را انکشاف میدهد.