آرشیف

2017-5-25

الحاج امین الدین سعـیـدی

زنان حائض ونفـاس از گرفتن روزه معاف هستند

زنانيكه به دوره  حيض ونفاس مبتلا باشند  مطابق حکم شرع برایش جایز نیست  كه روزه  دار  گردند . اگر زن حائض وزنى كه در نفاس  است  روزه بگيرند ، روزه آنها از دید شرعی  صحيح نيست ؛ چون يكى از شروط  صحت روزه ، پاكي از حيض ونفاس است وبر آنها 
قضا ء واجب  است . 
پیامبر صلی الله علیه وسلم زن که در حال حایض وزنیکه دردوره نفاس است ، ازخواندن نماز و گرفتن روزه منع نموده وگرفتن روزه را برایشان  حرام دانسته است :« إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ» «آیا مگر نه این است که زن در دوران حیض، نماز نمی خواند و روزه نمی گیرد» البخاری (304)
بنابراین در دوران قاعدگی برای زنجایز نیست که روزه بگیرد. وطوریکه عدم مطهر است برایشان  جایز نیست که نماز بخواند. واگر زنی در حالت حیض به گرفتن روزه اقدام نماید ویا هم بر خلاف حکم شرع به خواندن نماز اقدام نماید ،چون مخالف حکم شرع عمل نموده است ، گناهکار بوده ، روزه و نماز اش  پذیرفته نیست.
در حدیثی از حضرت بی بی  عایشه(رضی الله عنها)  روایت است که : پیامبر صلی الله علیه وسلم به فاطمه بنت أبی حبیش فرمود : «إذا أقبلت الحیضة فدعی الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلی و صلی » «هرگاه مدت حیض فرا رسید نماز را ترک و وقتیکه پایان یافت غسل کن و نماز بخوان».متفق علیه
همچنان در حدیثی از معاذه روایت است : « سألت عائشة فقلت : ما بال الحائض تقضی الصوم و لاتقضی الصلاة قالت : کان یصیبنا ذلک مع رسول الله صلی الله علیه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم و لانؤمر بقضاء الصلاة »  «از عایشه سؤال کردم چرا حائض روزه را قضا می‌گیرد ولی نماز را قضا نمی‌آورد؟ عائشه گفت : زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم،دچار حیض می‌شدیم، به قضای روزه امر می‌شدیم ولی به قضای نماز امر نمی‌شدیم». متفق علیه»( صحيح سنن الترمذي : ۶۳۰  ) ،
( صحيح مسلم : ۱/۲۶۵/۳۳۵) ، ( سنن ابو داود ۲۵۹  و ۱/۴۴۴/۲۶۰ )از این حدیث چنین برداشت می شود که زنان در هنگام حیض نمی توانند روزه بگیرند بلکه باید بعد از رمضان آنرا قضا کنند.
زنانه حائضه  ونفسا ء   روزه فوت شده  شانرا  بعد از رمضان قضا ء مى آورند.( اگر  دوره  نسائى اش  قبل از فجر  صورت  گيرد  ميتواند اول نيت  وبعدٱ به گرفتن  روزه  ا قدام  نمايد واگر دوره  نسائى آن بعد از  فجر صورت  گيرد در صورتيكه  خواسته باشد  ميتواند در همان   روز  از خوردن ونوشيدن اباء ورزد . ولى  روزه آن درست  نبوده بايد به قضاء آن مبادرت  نمايد. (
قابل تذكر است  آنعده  از زنانيكه  مريض به جريان  دم   متداوم مبتلا ء اند  ( خارج از ايام  حيض ونفاس )  ميتوانند  روزه بگيرند. وحتى  نماز  پنچ گانه  را بشر ط آنكه  براى  هر نماز وضو  جداگانه  نمايد ، اداء نمايد.
اگر زن فقط يك لحظه قبل از شام حيض يا نفاس  ببيند  روزه اش  باطل  گرديده وبايد آنرا قطع كند. اگر خون حيض  يا نفاس براى لحظه يى  هم قطع  شود براى  روزه  نيت كند  هر چند غسل  را كمى  به تأخير  اندازد.
تبصره :
بايد  دانست اگر روزه انسان فاسد شود  بايد از خوردن  ، نوشيدن وساير  شكننده هاى  روزه  به جهت احترام  رمضان  خود  دارى  كند  اما  اين حكم  بر اى حائض  ونفسا ء  تطبيق  نميشود بلكه  بروى   لازم است  كه خوردن ونوشيدن  خود  را از چشم مردم پنهان  نمايد .
استعمال تابلیت های برای جلوگیری عادت ماهانه :
برخی از خواهران غرض جلوگیری از عادت ماهانه  تابلیت های مخصوصی راغرض دفع خونریزی  استفاده مینمایند . به این تعداد از خواهران  باید گفت : پروردگار با عظمت ما حيض را برای دختران آدم قرار داده است وبرای اين دوره ماهانه حکمی ، طوریکه فوقآ بدان اشاره  نمودیم مقرر داشته است ، پس زنانیکه که دوره  حیض ونفاس وعادت ماهانه  باشد ، باید از گرفتن روزه اجتناب کنند ، و نبايد با خوردن تابلیت ها  واستفاده از وسایل دیگر که فطرت خلقت را بر هم زند، پناه ببرند . زیر این عمل از یک طرف  ضرربرای سلامتی جسمی زنان ببار میاورد ، واز طرف دیگر هیچ ثوابی از گرفتن روزه نصیب شان نمیگردد .  والله اعلم
  
 تتبع ونگارش :
الحاج امین الدین «  سعـیـدی–  سعید افغانی »
مدیر مرکز مطالعات ستراتــیــژیکی افغان
ومسؤل مرکزفرهنگی د حق لاره- جرمنی