آرشیف

2020-5-18

زمــان

زمان دوست صمیمی من است؛

وقتی در این حوالی نیستی،

به سرعت می تازد

و

وقتی با منی،

بی حرکت می ماند.«1»


—————————————————————
«1» : ترجمه شده از شهروند هندی Vachaspathi