آرشیف

2015-2-6

سهراب دادپور

ریشه اختاپوت کــــمیسون انتخابات در ارگ است

 

از دوسال به اینسو رسانه های کشور پیوسته بر این  نکته تأکید دارند که کمیسیون نامنهاد مستقل انتخابات در افغانستان، نه تنها مستقل نیست، بل یک کمیسیون وابسته و اجیر توسط رییس جمهور کرزی است و بدستور و اشاره او فعالیت های خودرا سمت و سو میدهد.
 
این تاکیدات هیچگاهی هم مورد توجه قرار نگرفت و از آنجا که در افغانستان زمامداران پیوسته به انگشت گذاری های رسانه ها توجهی ندارند، کمیسون پیوسته کار خود را گرده است و در پی این اعمال، سهمش قایم کردن مهره و پیچ های کرسی کرزی در ارگ ریاست جمهوری افغانستان بوده است.
با راه افتیدن انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان، و تعمیل روند تقلب و جعل درانتخابات، دیگر هیچ نکته قابل تردید باقی نماند و ثابت شد که این کمیسیون همان بود که در بالا به آن اشاره نمودیم.
اکنون که انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان پیدا یافته است، مسئولان کمیسیون سعی در تاثیر گذاری در روندشمارش آرا به سود یک کاندیدای مشخص شده اند و تاکید دارند تا حتی صندوق های حوزاتی را که در مورد جعل و تقلب در آنها شکایات مستند وجود دارد وارد روند شمارش آرا نمایند که این کار می تواند باز هم میزان آرای کرزی را بیش از این بالا ببرد.
در این میان من می کوشم با توجه به معلومات دقیقی که از منابع موثق بدست آورده ام،  به افشا پیوند ها و داد و دهش هایی بپردازم که ثابت می کند کرزی تا چه اندازه ای در این کمیسیون نفوذ دارد، ومهره های نفوذی کرزی چه مقداری باید در راه پیروزی کرزی در انتخابات سهم داشته باشند.
در سطح رهبری کمیسیون مستقل انتخابات هفت تن به عنوان کمشنر وعضو قرار دارند که دارای موقف و بست های یکسانی هستند و باید نیز از عین صلاحیت های وظیفوی و کاری برخوردار  باشند و معلوم است که میزان امتیازات شان نیز باید چنین می بود و در این راستا تبعیضی وجود نمیداشت و ازلحاظ بافت قومی نیز اعتدال و انصاف رعایت می شد.
این کار به دلایلی که ماو همه میدانیم از قبل کار سازی شده است تا هنگام تصمیم گیری ها اکثریت بسود کرزی تصمیم بگیرد.
 
عزیزالله لودین (دارای قومیت پشتون) که به عنوان رییس کمیسیون ایفای وظیفه می کند از کوچیهای لوگر است و در هرات زنده گی می نمود. اواز دانشگاه کابل  لیسانس حقوق دارد و تحصیلاتش را تا درجه دوکتورا به ا نجام رسانیده است. عضو کنفرانس بن بود و از سوی رییس جمهور کرزی به حیث رییس رئیس عمومی اداره مبارزه با ارتشاء و فساد اداری وظیفه اجرا نموده که هیچگونه موفقیتی را نصیب نشده بود.
در همین دوره باوجود اعتراضاتی که در مورد تقرر او به این سمت در رسانه ها منتشر شد، از سوی رییس جمهور یک عراده موتر لند کروزر تحفه دریافت نمود.
بعدطی فر مان(110) رییس جمهور کرزی، به حیث رئیس کمیسیون مستقل انتخابات برگزیده شد و بار دیگر افزون بر موتر دفتر، یک عراده موتر زره تحفه گرفت.
او در این سمت بالاثر پیشنهاد معاونش به ریاست جمهوری(که بر اثر تقاضای خودش صورت گرفته بود) امتیازمادی و معنوی قاضی القضات را از سوی ریاست جمهوری افغانستان دریافت نمود که کاری خلاف قانون است. گفته میشود که لودین همچنان در صورت پیروزی کرزی به این سمت برگزیده خواهد شد.
معاون لودین، ستر جنرال ايوب اصيل، است که ماستری حقوق را از مصر دریافت نموده است و به قوم پشتون تعلق دارد و باشنده ولایت پکتیامی باشد.
نفر سومی کمیسیون مستوره ستانکزى،  نام دارد به قوم پشتون است، از پوهنتون کابل در رشته تعليم و تربيه فارغ التحصیل شده و  در لويه جرگه اضطرارى بحيث وکيل و نماينده مهاجرين افغان در ايران حضورداشت. پسر این عضو کمیسیون مسعود نامدارد و معاون کارد محافظتی کرزی در ارگ است.  
 مهره های اصلی این کمیسیون همین ها اند و در تصمیم گیری ها نقش اساسی دارند.
عضو دیگر کمیسیون مومنه یاری است که  که گفته میشود از پوهنتون پشاور در رشته حقوق لیسانس دارد. پدرش سلیمان یاری است که از سوی کرزی به عنوان سناتوردر پارلمان افغانستان  انتصاب شده است. سلیمان یاری درشمار آنعده نماینده گان پارلمان افغانستان قرار داشت که اخیراً از روند انتخابات افغانستان جانبداری نمودند و مخالفت خودرا در قبال بدور دوم کشانیدن انتخابات ریاست جمهوری ابراز داشتند.  برادر یاری،  مهدی یاری از کارمندان ارگ ریاست جمهوری افغانستان می باشد.
همچنان عضو فعال و مهم دیگر کمیسیون فضل احمد معنوی، است که ازپوهنتون بین الملی اسلام آباد-پاکستان ماستری دارد. او از هوادارن مهم کرزی و یار و دوست نزدیک مارشال است که پس از کنار گذاشتن مارشال توسط کرزی، اورا نیز از سمتش در معاونیت ستره محکمه برکنار نمودند.
مدتی در میان ناراضیان بود تا آنکه پس از نزدیکی دوباره مارشال و کرزی،  این مهره مهم و هوشیار نیز تغیر جهت داده با تیم کرزی یکجا شد.
معنوی همگام با تغیر جهت دادنش، پکول جهادی اش را نیز از سر بکناری نهاد و تکنوکرات از آب در آمد ودراین اواخر نیز از طرفداران پروپاقرص "کرزیی ایزم" و کرزی و نظام تحت رهبری او می باشد و گفته میشود که در کمیسیون به سود کرزی با جدیت تمام کار می کند.
معاون دارالانشای کمیسیون زکریا بارکزی است.  او از ولایت فراه بوده و ازنزدیکان انجنیر محمدابراهیم می باشد. انجنیر محمد ابراهیم هم ا ز ولایت فراه است و معاون شورای امنیت در ارگ ریاست جمهوریست.
همچنان داود علی نجفی از افراد گماشته شده محقق است که در این اواخر باکرزی یکجا شد و بسود او در نقاط مختلف کار کرد.
نکته جالب این است که درکمیسیون سمع شکایات نیز باید مطابق دستورالعمل های کاری یک  قاضی از ستره محکمه گماشته شود.  رییس ستره محکمه(که او نیز از ولایت فراه است) با استشاره انجنیر محمد ابراهیم معاون شورای امنیت، مولوی محمد مصطفی بارکزی را به این سمت معرفی نموده است.  مولوی محمد مصطفی نیز از هم ولایتی آقایان انجنیرمحمد ابراهیم و رییس ستره محکمه بوده و همه فراهی تشریف دارند.  
این مولوی محمد مصطفی بارکزی نه تنهاقاضی نیست بل هیچگاه  قضاوت ننموده است. او به عنوان رییس احتساب در ستره محکمه کار کرده بود.
گزینش مولوی مصطفی درکمیسیون شکایات خلاف پالیسی یادشده است ولی چون کمیسیون بربنیاد اهداف خاصی مهره گذاری شده است،  برای کرزی فرقی نمی کند. یاد آوری باید کرد که مولوی مصطفی در زمان حاکمیت کمونیست ها مدتی والی ولایت فراه بوده است.
بی جهت نیست که لودین در جریان روزهایی که دوره رسمی کمپاین انتخاباتی بود دوبار به هرات سفر کرد و در این دوبار معلوم است که کارش کمپاین بسود کرزی بوده است.
با این ها که گفته آمدیم شاید بتوان به قوت استدلال کرد که کمیسیون نامنهاد مستقل انتخابات ریاست جمهوری دیگر مستقل نیست و بسود کرزی کار می کند.  این کمیسیون مانند اختاپوتی ریشه در ارگ ریاست جمهوری دارد و باید از آن هراسید.