آرشیف

2020-12-13

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

ره‌نورد زریاب شخصیت تاب ادبی-داستانی ژورنالیست صاحب‌تجربه

ره‌نورد زریاب شخصیت محترم ادبی، داستانی، ژورنالیست تاب و صاحب‌تجربه کشور، در گذشت. تسلیت عمیق‌مان را به خانواده‌های محترم فرهنگ و رسانه‌یی وطن من و تو، احترامانه پیش‌کش می‌نماییم. نبود شخصیتی چون ره‌نورد زریاب دردی است جانکاه، تکان‌دهنده که داستان و داستانی‌ها را برای همیش متاثر و یتیم ساخت، اجازت فرمایند تا ما از شهر فیروزکوه، به این شخصیت فرهیخته فردوس برین آرزو بریم و به این دو خانواده‌ی محترم و به جامانده‌ی مرحوم و مغفور ره‌نورد زریاب را به تلاش و پشت کار دعوت نماییم. راه زریاب را روشن و چراغان نگه‌داریم. و از شخصیت‌های محترم چون افسر ره‌بین، خانواده‌ی بزرگ طلوع زیر رهبری نجفی‌زاده صاحب، انتظار ببریم لطف عنایت فرمایند و از حکومت خواستار آن شوند تا یکی از مکاتب مرکزی کابل را رسماً به نام این مرد وارسته مسما فرمایند به عوض عکس‌های سیاسیون با عکس این مرد فرهنگ‌ماب اداره آن مکتب را به روشن‌گری وا دارند. تا شاگردان آن مکتب افتخار نمایند که به مکتب " ره‌نورد- زریاب" درس می‌خوانیم در ساختار این وطن سر و پا جنگ خودمان را مصمم می‌دانیم. راه ره‌نورد زریاب جاودان بادا.

 ح یعقوبیان فیروزکوهی از شهر فیروزکوه