آرشیف

2016-6-7

الحاج امین الدین سعـیـدی

رمضـــــان الـمبـارك

پيغمبر اسلام با زیبای خاصی می فرماید :« معده محل هر درد است : از پر خورى وخوردن  غذانا مناسب جلو گيرى كنيد. اين عمل شما شفا ء  بخش همه  درد ها  وامراض  بشمار ميرود.» 

طبق روایات  تاریخی روزه نه تنها  در بشريت  مروج  ومعمول است  ، بلكه  علماى  حيوان شناسى  بر اين  عقيده  اند   كه : حتى حيوانات  هم از روى غريزه خدادادگى  برخى از اوقات  روزه ميگيرند  . از جمله  حيوانات  درنده  از قبيل شير وپلنگ وببر ،  علما  ميگويند كه اين  حيوانات  در هفته  يك روز  از خوردن  هر گـــونه  غذا  خود دارى مينمايند.
 

ادامه مطلب در اینجا