آرشیف

2015-1-9

احمدشاه وكيل زاده

رمضان مـــاه تـــلاش و مبارزه

 

امروز ما در جامعه خود پيرامون شعار ماه مبارك رمضان دچار انحراف شده ايم و فكر مي كنيم كه رمضان ماه استراحت و خواب است،وماهي است كه ما درآن بعد از يازده ماه كار و تلاش به استراحت پرداخته و لحظاتي بيآراميم.

اما اگر به واقعيت مسآله بنگريم و به حوادث تاريخي در ماه رمضان اندكي تآمل كنيم در ميابيم كه شعار رمضان تلاش و پيكار وايجاد تغييرات بنيادين در جامعه مي باشد كه بايد دراين ماه نياراميم، بلكه شبانه روزي تلاش نمايم تادرين جامعه ي فلاكت بار خود راه حل مناسبي را طرح نموده وبه فكرايجاد تغيير برآييم. زيرا تا ما خود را را تغيير ندهيم هرگز تغييري در زنده گي ما رونما نخواهد شد.

خداوند كريم مي فرمايد: (وءان الله لا يغير ما بقوم حتي يفيروا ما بآ نفسهم) (خداوند امور هيچ قوم و گروهي را تغيير نميدهد تا اين كه درنفس هاي خويش تغييري به وجود آورند.)                      

درين مقال ناچيز برآن شدم تا بعضي از حوادث تاريخي در تاريخ درخشان اسلام و در ماه مبارك رمضان را يادآورشوم تا به يقين بدانيم كه رمضان ماه مبارزه و فتوحات و پيكار است،نه ماه خواب و استراحت آن طور كه اكثر مردم مي پندارند.

اينك به ذكر اين حوادث سرنوشت ساز مي پردازيم:

1. غزوه سرنوشت ساز بدر: كه در سال دوم هجري در هفده هم رمضان به وقوع پيوست كه درين غزوه مسلمانان باوجود

تعداد كم و تجهيزات ناچيز توانستند عليه ي مشركين تجاوزگر كه از حيث نيروي انساني و تجهيزات جنگي سه برابر…..

مسلمانان بودند، شجاعانه پيروز شوند.                                                                                                              

2.رمضان سال سوم هجري  آماده گي پيامبر(ص) واصحاب جليل القدرشان(رض) به غزوه احد. 

3.رمضان سال پنجم هجري  اماده گي به غزوه ي احزاب و حفر خندق بنابه پيشنهاد حضرت سلمان فارسي(رض). 

4.در رمضان سال ششم هجري سريه ي غالب بن عبدالله عليه گروهي از كفار كينه توز به وقوع پيوست. 

 5.در بيستم رمضان سال هشتم هجري فتح مكه صورت گرفت كه خداوند(ج) اين پيروزي را بنام فتح مبين يادكرده است.

6.بازهم در سال هشتم هجري در ماه مبارك رمضان تمام بت هاي مكه و اطراف آن شكستانده شد.                                             

7.رمضان سال نهم هجري بازگشت پيروزمندانه ي رسول خدا (ج) از غزوه ي تبوك.  

8.رمضان سال سيزدهم هجري جنگ بويب رخ داد كه اين سرزمين در عراق واقع است و مسلمانان درين جنگ به سر كرده گي مثني بن حارثه به پيروزي نايل آمد. 

9.رمضان سال(53) هجري فتح جزيره ي رودس.                                                                                                         

10.در چهاردهم رمضان سال(67)هجري دولت مختار ثقفي سقوط نمود كه او ادعاي پيامبري مي نمود .

11.در رمضان سال(91) هجري جزيره ي طريف در اندلس متح گرديد. 

12.در رمضان همان سال  اندلس يا اسپانياي امروزي توسط فرمانده ي شجاع و غيور امت اسلام طارق بن زياد فتح گرديد. 

13.در رمضان سال (102)هجري  فتح قسمت هاي از سرزمين فرانسه به وقوع پيوست.  

14.دهم رمضان سال (222)هجري فتح شهر بابك خرمي در زمان معتصم بالله خليفه ي عباسي.

15.در رمضان سال(223) هجري فتح عموريه توسط معتصم بالله عباسي.

16.در چهاردهم رمضان سال (264)هجري سقوط سرقوسه توسط مسلمانان.

17.رمضان سال (559) پيروزي مسلمانان در واقعه ي حارم عليه ي رومي ها. 

18.رمضان سال (584)   فتح كرم و صفد توسط سلطان صلاح الدين ايوبي.   

19.روز جمعه در بيست پنجم رمضان سال (659) واقعه ي عين جالوت رخ داد كه درآن مسلمانان عليه ي مغول هاي متجاوز پيروز شدند.                                                                                                                                                         
20.رمضان سال (666) فتح انطاكيه و پيروزي عليه صليبيان غاصب                          

21.رمضان سال (673) فتح ارمنستان .                                                                                                                      

22.رمضان سال (791) فتح بوسينا.                                                                                                                           

23.در بيست پنجم رمضان سال (827) فتح بلغراد به دست سلطان عثماني سليمان القانوني.

24.در رمضان سال(829) جزيره ي قبرص فتح گرديد. 

 

(احمدشاه وكيل زاده)