آرشیف

2014-12-12

علم عبدالقدیر

رمضان ماه تسلط انسان بر شیطان

در متون وروایات دینی و نوشته های دانشمندان همیشه خوانده ایم که روزه نوعی تمرین ، تزکیه روحی وجسمی بوده و راهی مناسب برای تحقق تسلط انسان بر نفس و مبارزه با هوس های نفسانی است.شاید مردم مظلوم افغانستان هم تلاش ورزیده باشند تا ازین موهبت الهی بهره گیرند اما بی تردید سیاسیون وکتله های تصمیم گیر مانند کاندیدان ریاست جمهوری ونهاد های ذیدخل در انتخابات ونمانیدگان ملت ومخالفین مسلح روز ها وشب های این ماه مبارک را با حیله وتزویر وجنایت به سر بردند.درین ماه نفس اماره بر همه نهاد های تصمیم گیر در افغانستان مسلط بود معامله وبازی بر سر نوشت مردم توسط کاندیدان وتلاش بخاطر تضمین حیات نسل در نسل نمایندگان نهایت بیکاره از سر مایه بیت المال وجنایات هولناک طالبان در تمام نقاط افغانستان این باور را تقویت می بخشد که عناوین زیبای دینی بر شخصیت ها ونهاد های مطرح افغانستان مصداق ندارد ولی باز هم بخاطر حرمت ماه رمضان وعقیده راسخ عدّه مظلوم ومعتقد بخدا چند نکته ای را برای علاقمندان واقعی روزه مینویسم.

اثر روزه بر روزه دار وماحول آن

امروز صبح زمانیکه صفحه اخبار را در انترنت گشودم چشمم به اجسادی عده ای مظلومی افتاد که درین ماه مبارک رمضان بدون هیچ گناهی در مسیر راه غور کابل توسط گلوله های آتشین دشمنان انسانیت بخاک وخون کشیده شده بود با خود گفتم نوشتن برای چه وبرای کی؟ من مینویسم قتل وکشتار افراد بیگناه آنهم در ماه مبارک رمضان جنایت نا بخشودنی است اما مخاطب میگوید این جهاد است وعبادت که در ماه رمضان اجرش معادل هزار عبادت اوقات دیگراست؟ آخر این مشکل را از کجا باید حل کرد.؟ آنانیکه ایمان دارند وبخدا وآخرت باور دارند از خواندن موعظه وفلسفه ما بی نیاز اند وآنانیکه وحشی اند نوشتن این بحر طویل ها برای شان چه معنی دارد؟.با خود گفتم با گذشت هر سال اثر روزه ورمضان در سر زمین من در سر زمین جهاد ومقاومت ولانه شیر مردان کمتر میشود ولی خودرا تسلی دادم که وحشیان آدمکش نه روزه میگیرند ونه هم به اثر ونقش روزه باور دارند اینها خودرا از همه تکالیف شرعی معاف میدانند وکشتن وجنایت را درین ماه خیر ورحمت بیشتر مایه اجر وثواب فکر میکنند واز مفتیان جاهل هم همین فتوا را گرفته اند بناءٌ اینها مخاطب این نوشته نیستند.شما خوب حساب کنید که درین ماه رمضان چه جنایات که در کشور ماه صورت نگرفته وقتل وغارت وکشتار انسانهای مسلمان در هر گوشه وکنار کشور تا چه حد وحشتناک بوده .به همه حال بیاپید حساب روزه را ازین جنایات وجنایتکاران جدا کنیم وبگوپیم روزه بطور قطع اثرات وتبعات آتی را بر مسلمان روزه دار دارد واگر در وجود کسی این اثرات اشکار نباشد مخاطب شرعی نیست وکارش از دین واسلام هم جداست.
اثر روزه بر روزه دار من حیث فرد علاوه بر فواپد جسمی، آثار و فایده های تربیتی وروحی زیاد دارد مانند: تقویت روح و صبر، آخرت گرایی، کنترل بر شهوت، شکوفایی حسّ همدردی با فقرا و کم شدن فاصله های طبقاتی و … با آنکه در خوردن ونوشیدن درماه رمضان بین مسلمانان خصوصا افغانها تفاوت های فاحش وجود دارد ولی یکی از دلاپل فرضیت روزه این است تا میان فقیر و غنی مساوات برقرار گردد، مثلا شخص غنی وتوانگر در رمضان طعم گرسنگی را بچشد و نسبت به فقیر ادای حق کند؛ چرا که اغنیا معمولاً هر چه را بخواهند برای آنها فراهم است، خدا می خواهد میان بندگان مساوات باشد، و ازین طریق طعم گرسنگی و درد و رنج را به اغنیا بچشاند تا آنان به ضعیفان و گرسنگان رحم کنند. خلاصه بر خلاف آنچه در کشور ما اتفاق می افتد روزه نوعی تمرین تهذیب، تزکیه نفس و راهی مناسب برای تحقق تسلط انسان بر نفس خویش و مبارزه با هوس های نفسانی است، روزه عامل مؤثر در راه تحقق بخشیدن به مهم ترین هدف و فلسفه حیاتی انسان، یعنی کمال و قرب الهی است. روزه هر چه آثار و فوائد بدنی و اخلاقی و اجتماعی دارد، در مسیر تقوا است، همان گونه که قرآن کریم می فرماید: اى افرادى که ایمان آورده‏اید! روزه بر شما نوشته شده، همان ‏گونه که بر کسانى که قبل از شما بودند نوشته شد، تا پرهیزکار شوید.به همین دلیل روزه یکی از نعمت های فراگیر و از مصادیق رحمت عامه خداوند بوده و همه مردم از آن می توانند بهره مند شوند.به همین دلیل مینویسم آنانیکه در ماه رمضان جنایت میکنند نه روزه دارند ونه هم از فلسفه فرضیت آن بهره میگیرند.

اثر اجتماعی روزه

آناینکه در رمضان انسانهارا به گلوله می بندند وخانواده ها وحتی اجتماع را به فرش غم می نشانند از رمضان چه آموخته اند وکدام فیض را گرفته اند؟ طبعا هیچ واثر اجتماعی روزه برای شان چه معنی دارد؟ روزه دار واقعی با گرسنگی و تشنگی موقتی خود، عاطفه اش شکوفا شده حس انسان دوستی آن بیشتر از قبل میگردد و مسیری در زندگی او باز می شود که حقوق دیگران را ضایع نکرده و از دردهای محرومان غافل نباشد اما آنانیکه غم می آفرینند از حلقه مسلمانان .روزه داران خارج اند.چون با امساک وخوشتن داری انسان میتواند جلو رشد گناهان را بگیرد چون بیشتر گناهان فردی و اجتماعی، از دو ریشه غضب و شهوت سرچشمه مى‏گیرند و روزه‏، جلوى تندى‏هاى این دو غریزه را مى‏گیرد.و سبب کاهش فساد در جامعه میگردد.آنانیکه در رمضان آتش خشم شان شعله ور میگردد وتوشن شهوت وخود کامگی شان متحرک تر میشود مسلما اهل ایمان واسلام نیستند. 
جامعه که اسلام را درست درک کرده باشد وفلسفه ارکان واحکام اسلام را بداند بیشتر افراد آن به ویژه در ماه رمضان روزه دار هستند، از فضایل معنوی ویژه ای برخوردار خواهد بود. و باعث ایجاد همدلی، همگرایی اجتماعی و کاهش آسیب های فرهنگی و اجتماعی می شود اما دریغ که جهل وفقر در بسیاری از کشور های اسلامی که یکی از آنها ا فلسفه فرضیت روزه را وارونه ساخته وامروز بیشترین مشکل را با کسانی داریم که ادعای اسلامیت دارند وجنایت وخشونت را زیر نام اسلام انجام میدهند واسلام را مانند اسیر ناتوان به گروگان گرفته اند .خداوندا کسی را که مسلمان میسازی عقل وعلم هم عنایت فردا تا دین ترا به افتضاح نکشند.

– See more at: http://www.firozkoh.com/archive/mazhabi/abdul_qadir_alam/0015_25072014_alam.htm#.VIoRLTGG9TQ