X

آرشیف

رقبای مجازی

یارب تفقدی کن، بر خلق های افغان
افتاده اند  زغفلت، درتنگنای دوران

جمعی شدند رهبر، صد فتنه کار دربر
با دشمنان میهن، گشتند حبیب و اخوان

با نام دین فریبند، زاهد نما و صوفی
تخم نفاق فگندند، تفریق گشت نمایان

فربه وزفت گشتند، از چوروازچپاول
درخاک وخون ملت، افتاده اند پریشان

بهر مقام و چوکی، با صد هزارنیرنگ
خواهان قدرت هستند، بردوش بینوایان

گشتند رقیب باهم، با نام انتخابات
با حق رای مردم، توهین شد فراوان

آن رقبای سیاسی، گشتند رفیق جانی
خواست ملت به یکسو، همکاسه اند وهمخوان

هردو شدند رهبر، آن سازو برگ در بر
درانقسام قدرت، باشند  به هم به پیمان

در زیرنام وحدت، دارند تلاش قدرت
نعش وطن درخون، در زیر پای گرگان

( بز است به جان کندن،  قصاب بهر چربو)
خواهان چربوهستند، این جمع گوشت خواران

درد "بری" فراوان، زین وضع نا به سامان
یارب تفقدی کن، بر خلق های افغان

 

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.