آرشیف

2016-9-12

رفتار فاشیستی جمهوری اسلامی با مهاجرین افغانستانی محکوم است!

جمهوری اسلامی در ادامه رفتارهای عمیقا نژاد‌پرستانه و ضد بشری علیه مهاجرین افغانستانی در ایران، در اقدامی جنایتکارانه، شماری از پناهجویان و مهاجرین افغانستانی را بعنوان "اتباع غیر مجاز"، دستگیر کرد و با چشم بند و دستان بسته در قفس ‌آهنی در کنار به اصطلاح مکشوفات کلانتری‌های شیراز به همراه مواد مخدر و مشرویات الکلی و غیره، درملاء عام به نمایش گذاشت.
 جمهوری اسلامی یکبار دیگر چهره واقعی داعشی و ضد بشری خود را به نمایش گذاشت. غیر مجاز خواندن کارگران مهاجر افغانستانی و خانواده‌هایشان، ممنوعیت اسکان آنها در ۱۶ استان و ۳۶ شهر ایران، محرومیت از تحصیل و اقامت تحصیلی در ۲۱ شهر، ممنوعیت هر نوع استخدام، معامله، حتی فروش مواد غذایی، ایاب و ذهاب، حمله و به آتش کشیدن منازل ‌آنها در یزد، ممنوعیت ورود به پارک‌ها و محیط‌های ورزشی، دستگیری و اعزام به اردوگاهها از جمله اردوگاه مخوف "سفید سنگ" مشهد، بی هویت و بی شناسنامه کردن صدها هزار کودک افغانستانی، حمله به معیشت کارگران افغانستانی و تحقیر دردناک آنان بخشی ار این تبعیض و خشونت سازمان یافته دولتی علیه این انسانهای شریف و زحمتکش است که برای کارفرمایان بیرحم "ایرانی" کوهی از ثروت آفریده‌اند. استفاده نظامی و گسیل به جبهه‌‌‌های جنگ در سوریه تحت عنوان "لشکر فاطمیون" با وعده اعطای اقامت، بخش دیگری از ترفند سوءاستفاده از آنان است.
 در قفس کردن مهاجرین افغانستانی و به نمایش گذاشتن آنان باید بعنوان یک جنایت و یک برخورد فاشیستی، توسط مردم آزادیخواه در سراسر جهان محکوم شود. سازمان ملل متحد و مجامع بین‌المللی، نهادها و تشکل‌‌های کارگری باید یه این اقدام جمهوری اسلامی وسیعا اعتراض کنند. عاملین این وحشی گری باید دستگیر و محاکمه شوند! مهاجرین افغانستانی باید از کلیه حقوق کامل شهروندی بدون هیج تمایز و تبعیضی برخوردار باشند.
 سران وحشی و ضد بشر جمهوری اسلامی پرونده ای سراپا جنایتکارانه از رفتارهای ضدبشری علیه مهاجرین افغانستانی تا دهها هزار قتل و پرونده قطوری از سرکوب و ترور و اسیدپاشی و دزدی و فساد و انواع و اقسام جنایت دارند. جمهوری اسلامی و داعش از یک تخم و ترکه اند. آبشخور آنها یکی است. اعمال و رفتارشان یکی است. باید آنها را در هم کوبید و جهان را از شر آنها رها کرد.

حزب کمونیست کارگری ایران
۱۹ شهریور ۱۳۹۵، ۹ سپتامبر ۲۰۱۶