آرشیف

2016-8-1

رحمت الهی جایزه خداست: چگونه می توان از خدا جایزه گرفت

رحمت الهی نازل نمی شود مگر اینکه ما خود را شایسته دریافت رحمت کنیم. پس باز هم همه چیز به اختیار انسان وابسته است.

بلی!
انسان کل اختیار است همه چیز به اراده ی وی وابسته ګی دارد تا زمانیکه نخواسته باشیم خود را تکان بدهیم هیچکس مارا وادار ساخته نمیتواند به تکان دادن، واقعا موضوع جالبیست در آزمون حیات، چیزیست که باید دانسته شود و در آن تفکر عمیق صورت بګیرد امروز متن زیبایی راجع به توانایی و داشتن دانش خواندم واقعا برایم بیدار کننده بود چون انسان ها همیشه راحت طلب هستن و به این فکرن که فقط خدا بری ما بده ولی این اشتباه است حتی آرزو کردن بدون اندک عملی در قبالش اشتباه است چون وقتی چیزی ره میخواهیم باید شایسته صاحب بودنش را هم در خود تحلیل نماییم حیات انسان خیلی زیباست زمانیکه خودش زیبایی هایش را اضافه نماید باید در  آزمون حیات مان طوری سلیقه داشته باشیم که نیاز به سامان دادن دیګران نباشد…..

یکی قشنګی منظره را میبیند یکی کثیفی پنجره را
این تویی که تصمیم می ګیری چه چیزی را ببینی

نویسنده نوریه احمدی