آرشیف

2015-11-16

محمد عالم افتخار

رجاله ها، «اسرائیلیات» و فتنهِ تروریزم اسلامی!

با تقدیم شادباش ها و تبریکات به سازماندهندگان و شاملان تظاهرات عظیم و شکوهمند حق طلبانه و عدالتخواهانه بیستم عقرب کابل؛ با درود و تحیات به روان پاک مظلومترین شهدای کودک و پیر و جوان گردن زده شده در جنایکدهِ "خاک افغان" و با عرض سپاس به محترم یعقوب فیضمند از دنمارک که این هفته با اهدای 100 دالر امریکایی؛ از کار روشنگرانه بنیاد «گوهر اصیل آدمی» قدر دانی و پشتیبانی فرموده اند. 
 

ادامه مطلب اینجا