آرشیف

2016-4-25

مسعود حداد

راکت بــــــه بازار آمده

 

راکت به بازار آمده

یار آمده، یارامده، یارِ دل آزار آمده 
بر بیوۀ آنسوی مرز، کیری طلبگارآمده

هابیل کُشِ قابیل رسید، باجیب پرکابل رسید
شمشیر تنبیه درکشید ،نی که به گفتار آمده

بر غین گفتا بی ادب، بر عین گفتا لا نسب
بر لنگ ها گفتا شقب، او قهر این بار آمده

گفتا جهاد ازسرکنید، الله خود اکبرکنید 
«گل شیفته» رارهبر کنید، راکت به بازار آمده

رحمی بکن تو ای خدا، بر مردمان بی پناه
مرد شریر و بی حیا، چون کپچه ازغار آمده

حداد