آرشیف

2015-3-17

rmobin

راحله رحمانزاده اولین کارشناس ارشد “ماستر” زن در ولایت غور !

بسم الله الرحمان الرحیم
هست کلید در گنج حکیم

                            "نظامی گنجوی"

     "اشرف مخلوقات" انسان را گویند یعنی که بهترین مخلوقات خداوند است و نعماتِ را که خداوند برای انسان اعطا فرموده به دیگر مخلوقات قابل حس نیست از قبیل اراده، خلق و خوی، زیبایی، دانش و از همه مهمتر نفس، عقل و منطق میباشد. این جواهر است که انسان را از دیگر مخلوقات الهی متمایز ساخته و باعث این میشود که انسان ها حکومت کنند و دیگر مخلوقات یعنی حیوانات، نباتات، مایعات و جامدات چیزی جز متاعِ برای شان نیست.
راحله رحمانزاده اولین کارشناس ارشد "ماستر" زن در ولایت غور !
     انسانها هستند که برای پر کردن شکم خویش از خوردنی های حلال، برای پرکردن عقل خویش از دانش های موجوده، و برای حکومت کردن از دانش و مهارت های خویش استفاده میکنند. ولی بدبختانه در جامعه ی کنونی که ما زندگی میکنیم زن را جسم دوم و کسب علم و انجام وظیفه را برایش ممنوع الاجازه قرار داده اند و میدهند. راحله رحمانزاده زنی از خیل همین زنان که گره های تعصبی و دیدگاه های تعجبی را شکسته و خود را به آنچه که نیاز است رسانیده و فریضه که برایش لازم بوده، که همانا فراگرفتن علم و دانش است رسانیده و حال برای همنوعانش پیام دارد که پیامبر گرامی اسلام چنین دیدگاه درین مورد داشتند:

چنـین گفـت پیامبــر راستگوی
ز گهواره تا گور دانش بجوی
[1]
                                      "فردوسی"

     راحله رحمانزاده فرزند عید گل از واحداداری دولتیار ولایت غور میباشد. موصوف که استاد ریاست عالی تربیه معلم غور بود ازین طریق توانست که با دیگر اساتید گرامی به طور رسمی جهت فراگیری تحصیلات به سویه ی ماستری راه یابد. راحله رحمانزاده با چهار تن همکاران و استادان طبقه ی ذکور بخاطر ادامه تحصیل از غور به کابل رحل اقامت گزید و با هم قطارانش از رشته ی کیمیا به درجه ی کارشناس ارشد (ماستری) از دانشگاه امریکایی افغانستان (American University of Afghanistan “AUAF”) نایل آمد. بخاطر بی خبری و بی اطلاعی، من از مقاله "چهار ماستر به کادر تحصیلی غور افزوده شد" باقیمانده بود. من مقصرم و باید که چنین نمیشد. بهرحال، بهتر است گفته شود که در جریان سال 1393 پنج کارشناس ارشد (ماستر) به تفکیک یک تن زن و چهار تن مرد به زمره ی تحصیلکردگان غور به جزییات ذیل اضافه شدند:

1  –  محترم استاد عبدالغنی جامع فرزند مرحوم الحاج عبدالغفور از مرکز ولایت از رشته ی علوم دینی
2  –  محترم استاد غلام نبی ساقی فرزند مرحوم نصرالله سرحدی از دولتیار غور از رشته ی زبان و ادبیات دری
3  –  محترم استاد غلام ربانی دهزاد فرزند حاجی امیر گل از دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو
4  –  محترم استاد عبدالستار سروش فرزند مرحوم الحاج عبدالغفور از مرکز ولایت از رشته ی علوم اجتماعی
5  –  محترم استاد راحله رحمانزاده فرزند عید گل از دولتیار غور از رشته ی ساینس بخش کیمیا

راحله رحمانزاده اولین کارشناس ارشد "ماستر" زن در ولایت غور !

در تصویر، حق با خانم هاست، خانم راحله رحمانزاده، غلام ربانی دهزاد، غلام نبی ساقی، عبدالغنی جامع و عبدالستار سروش.

شاید، غوری های که بیرون از ولایت غور ویا خارج از کشور زندگی میکنند از طبقه اناث کارشناس ارشد به یکی از رشته ها داشته باشند ولی من سراغ ندارم. اما، زنی که درین محیط زندگی کرده باشد و با این همه ناملایمت ها دست و پنجه نرم کرده باشد سراغ ندارم.
     من برای این کتله ی بزرگ و مهم توفیقات بیشتری را از بارگاه الله بی نیاز تمنا دارم. از ایشان میخواهم که سعی نمایند تا این قطار را وسیع تر و این جمعیت را کلانتر سازند. از مسوولین مربوطه و متولیان قدرت / امور در غور میخواهم که از ایشان قدردانی کرده و برای ایجاد چنین شرایط به دیگر اقشار و نسل تحصیلکرده ی غور کوشا باشند.
باحرمت
غلام رسول مبین
چغچران، غور
26 حوت 1393 هـ.ش.
 


[1] . در بعضی از منابع این سروده را منسوب به "البیرونی" و در بعضی منابع آنرا منسوب به "فخر الاسلام ذاکری" دانسته اند. جهت وضاحت بیشتر به بودگاه "انجمن فرهنگی ایران زمین" مراجعه نمایید.