آرشیف

2016-11-4

گل رحمان فراز

رئیس جمهور غنی: غوریان عزیز! پارچه امتحانم را بعد از شش ماه، نمره بدهید!

امروز جمعه، 14 عقرب 1395؛ رئیس جمهور محمد اشرف غنی همراه با بانوی اول (رولا غنی) در یک سفر رسمی از ولایت غور دیدار بعمل آورد که در این سفر رئیس جمهور غنی را محترمین هر یک؛ سناتور محمد داوود غفاری – سناتور منتخب مردم ولایت غور در مجلس سنا، وکیل کرام الدین رضا زاده، سید نادر شاه بحر – وکلای منتخب مردم در مجلس علیا، تاج محمد جاهد – وزیر امور داخله، عبدالله حبیبی – وزیر امور دفاع، محمود بلیغ – وزیر فوائد عامه، انجنیر علی احمد عثمانی – وزیر انرژی و آب، انجنیر وحید الله سباوون، حاجی الماس زاهد، اکرم خپلواک، سلام رحیمی….! همرایی می کردند.
در اوایل سفر، رئیس جمهور غنی با همراهان که از کابل – غور بدرقه اش می کردند، نشست فشرده ی را با سران حکومت محلی برای بررسی وضعیت موجود، کسب معلومات ابتدایی، سمع مشکلات، سنجش راه حل….! در صالون جلسات مقام ولایت غور تشکیل داد و به راهکار سران حکومت محلی بخصوص ارگان های امنیتی را بصورت کلی و با صبر فراوان گوش فرا داد و بعد به صالون کنفرانس های مقام ولایت غور بخاطر ابراز اهداف سفر، سمع مشکلات مردم و ادارات ذیربط بدرقه شد.
آغازگر محفل پذیرایی از سفر رئیس جمهور غنی بعد از تلاوت آیات چند از قرآن کریم، محترم غلام ناصر خاضع بود که ریشه سخنان شان در محور این موضوعات می چرخید: 
غلام ناصر خاضع – والی ولایت غور ابتدا از لطف رئیس جمهور غنی برای ترکیب و تنظیم یک سفر رسمی بخاطر سمع و بررسی مشکلات مردم غور و از اینکه امروز رئیس جمهور غنی اجازه داده است تا عملیات تصفیوی در شمال فیروزکوه راه اندازی گردد، سپاسگزاری کرد. آقای خاضع برای رئیس جمهور غنی خاطر نشان ساخت که کلیه واحد های اداری غور تحت تصرف دولت قرار دارد و راه های مواصلاتی بین همه ولسوالی ها تا کنون باز می باشد، وی افزود که بند برق پوزلیچ نیاز به گسترش دارد و باید نظر به نیازمندی، ظرفیت تولید آن از طرف مقام وزارت انرژی و آب افزایش یابد. محترم خاضع در جمع بندی سخنان خویش از عدم کفایت تشکیل نیروهای ملی امنیتی افغان در مبارزه با گروه های مسلح غیر مسئول و نیازمندی ایجاد یک لواء برای ارتش ملی یاد کرد. 
بعد از ایراد بیانیه وی، محترم الحاج فضل الحق احسان – رئیس شورای ولایتی غور در آغاز سخنان اش از رئیس جمهور خواست تا امر عملیات تصفیوی شمال فیروزکوه را بگونه جدی بدهد و همچنان برای ایجاد یک واحد اداری در قسمت شمال فیروزکوه توجه لازم بخرج دهد. آقای احسان گفت که به کار بند برق پوزلیچ باید سرعت بخشیده شود تا مشکل مردم از این ناحیه مرفوع گردد. وی مدعی است که دولت مرکزی تا حال اندک ترین توجهی را در قسمت معارف و تحصیلات عالی در دو سال مأموریت اش انجام نداده است که نیاز توجه اشد به آن دیده می شود، محترم احسان در اختتام سخنان اش یادآور شد که مردم ولایت غور علی رقم اشتراک وسیع در دوران انتخابات، از مشارکت سیاسی باز ماندند و امید بر این برد تا رئیس جمهور غنی بر این مورد اهمیت ویژه را قایل گردد و غوریان را فراموش نکند. 
مولوی عصمت الله ندیم – رئیس شورای علما بعد از رئیس صاحب شورای ولایتی سخنان خویش را با اعلان حمایت از نیروهای ملی امنیتی افغان و خواست از رئیس جمهور برای افزایش نیروهای ملی امنیتی افغان شروع نمود، مولوی ندیم خطاب به رئیس جمهور غنی ایراد داشت که با وجود اشتراک وسیع مردم غور در پای صندوق های رای، مردم غور از مشارکت سیاسی دور نگهداشته شده اند که این موضوع مهم و با اهمیت امید است در محراق توجه رئیس دولت قرار گیرد. آقای ندیم مشکلات عمده مردم غور را بر نداشتن سرک، برق، مشارکت سیاسی و عدم توجه امنیتی خلاص کرد و بر هر کدام این مورد تأکید جدی نمود.
بانو حاجره بشیری به نمایندگی از زنان ولایت غور سفر بانوی اول و رئیس جمهور غنی را در ولایت غور قدردانی کرد و ابراز داشت که توجه برای زنان بسنده نیست و زنان در قراء و قصبات از حقوق شان محروم اند. خانم بشیری در حضور رئیس دولت و بانوی اول مدعی بود که متهمین خشونت علیه زنان به طالبان پیوسته اند و همین دلیل باعث به محکمه کشاندن آنان شده است. بانو بشیری در ختم سخنان خویش را رئیس جمهور و بانوی اول خواهان سهمیه مشخص رهبری برای زنان غور در مرکز شد.
محترم خدایار واقف که به نمایندگی از جوانان و دفتر جامعه مدنی ولایت غور سخنرانی کرد، سفر رئیس جمهور را دروازه ی برای سر آغاز کار های بنیادی خواند. واقف از اینکه غور توجه ی دولت مرکزی را بخود نداشته است نالید و عدم توجه دولت مرکزی به غور را دلیل اصلی افزایش نا امنی در این ولایت دانست. او از کمبود نیروهای امنیتی برای دفاع سخن زد و از رئیس جمهور به نمایندگی از مردم غور خواست تا جنایت کاران که افراد ملکی را کشتند، نابود سازد. به نظر واقف (که نظریه همه مردم غور است) سرک مرکزی باید ساخته شود و کار بند برق پوزلیچ در زمان معین آن باید تکمیل گردد. محترم واقف در آخرین جان سخن اش خطاب به رئیس جمهور ابراز داشت که غوریان دوست دارند تا از ظرفیت های شان استفاده صورت گیرد.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی بعد از شنیدن بیانیه های مسئولین فوق ابراز داشت که علت اصلی سفر امروزی اش را غم شریکی با خانواده های شکل می دهد که عزیزان شان را از دست دادند و امروز با خود برای هر خانواده که عضو خانواده شان را از دست دادند، مقدار یک لک افغانی (100000 افغانی) برای هر خانواده توزیع می گردد، رئیس جمهور غنی با اندوه فراوان درد حادثه شهدای گروهی کاسی را درد مشترک کشور خواند و اطمینان داد اینکه دولت اراده انتقام گرفتن را داشته و خواهد داشت، رئیس جمهور غنی بعد از سمع شکایات سخنوران از عدم مشارکت سیاسی غوریان خاطر نشان ساخت که غوریان در مظهر توجه اش قرار دارند و اگر نمی داشتند هیچگاه جنرالان غور در بست های مختلف تحت مأموریت اش تقرر حاصل نمی کردند. رئیس جمهور از تلاش بی دریغ مردم این ولایت برای ایجاد جامعه مدنی تشکری و اعلان حمایت کرد و همچنان ااز زحمات بی دریغ والی غور و نیروهای هوایی برای عملیات تصفیوی شمال فیروزکوه سپاس گزاری کرد، رئیس جمهور در سفر امروزی اش اجازه جدی عملیات تصفیوی در شمال فیروزکوه را داد و تعهد کرد که بدون اجازه خودش هیچکس نمی تواند اجازه توقف عملیات تصفیوی نامبرده را بدهد. 
رئیس جمهور غنی در لابلاي بیانیه اش اشاره نمود اینکه غور با افتخارات که دارد نباید محل فعالیت افراد مسلح غیر مسئول گردد، و از غور منحیث شریان افغانستان یاد نمود و بر این باور داشت که تا شریان افغانستان باز نگردد، آرامی نمی آید. رئیس جمهور غنی گلایه های مردم غور در دو سال گذشته بجا دانست و خطاب به مردم غور گفت که این بار باز دست خالی و جیب خالی نیامده است و همچنان از اینکه مردم غور از تشریف آوری رئیس جمهور غنی تشکری و سپاسگزاری کردند متذکر شد که وی خادم شان است و به عوض تشکری باید امر نمایند.
رئیس جمهور غنی در آخر صحبت هایش تأکید داشت که بودجه سرک غور را کسی به میدان (میدان شهر) نخواهد داد و مردم غور می بایست بر وعده اش مبنی بر اینکه سرک غور – کابل ساخته می شود اعتماد کنند و از مردم غور خواست تا پارچه امتحان وی را (در رابطه به وعده های انجام شده اش) بعد از شش ماه نمره بدهند.
در آخر، الحاج کمال الدین مودودی – رئیس شورای صلح ولایتی غور سفر رئیس جمهور غنی را رمزی برای موشکافی وضعیت موجود، بررسی مشکلات مردم غور و پیدایش راه حل عنوان نمود و با دعاییه خیر محفل را اختتام بخشید! 

با احترام
گل رحمان فراز
 

رئیس جمهور غنی: غوریان عزیز! پارچه امتحانم را بعد از شش ماه، نمره بدهید!