آرشیف

2018-5-7

دوکتور ص. سعیدي

د بيان آزادي!

د سياسي نظام انتخاب  د هر وګړي حق دی! 
پدرام حق لري چې د هغه سیاسي نظام وړاندیز او استدلال وکړي چې دې یې د خپل فكر  او یا د بادار په فرمایش وړاندیز وکړي او د عملي کولو لپاره تبلیغ او مشروع کار وکړي. 
مشکل دلته نه شته او دا یې حق دی. 
هومره مالومات او مسلکي زده کړه چې زه د فدرالی نظام په هکله ان شاء الله لرو، د سیاسي نظامو اشکال، مثبت او منفی جوابنب یې،  پدرام پرې خبرهم نه دی.  نو فدرالی نظام د پدرام ملکیت نه دی. دی باور لري چې فدرالی ښه دی او هغه ته استدلال کوي دا دده کار دی، استدلال دې وکړي. اما هم هغه خپله او مونږ او هر سلیم عقل او با خبره انسان پوهیږي چې عملا ً دا د اوسني افغانستان په حالت کې د افغانستان د تجزیۍ مقدمات قدم دي او ددې وطن صالح زوی ته د منلو نه دي. دوی تجزیه غواړي. 
خو مشکل تر دغه حده هم دومره نه شته. خو هغه وخت مشکل پيدا کیږي او د کابل د حکومت بی کفایتی او جبوني او د قانون نه تخلف ښکاره کوي هغه دادي چې پدرام او پيمان  وایي: که ما عیله نظام و حاکمیت و علیه نام افغانستان و علیه حاکمیت از هر نوع وسایل دیموکراتیک و قهریه کار میګیریم و خواهیم ګرفت. این اعلان مانند اعلان دیګر نیرو های مخالف مسلح قابل پيګرد عدلي و قضایی است. 
اګر دولت و مراجع عدلی و قضایی در مورد تهدید به قېام مسلحانه متقابل اقدام به موقع نمی کند، این حد اقل بی کفایت و عمل جبونانه و سخت مضر این حاکمت است و جوابګویی  قانونی برای حاکمیت در بر  دارد و اين کار حاکمیت خود قابل پيګرد عدلی و فضایی است!

اما باز هم انتخاب نظام و به خاطر کار برای نظام فدرال پيګرد وجود ندارد و این حق هر شهر وند است.
و اما تهدید نظام و بکار هر نوع وسایل مدنی و قهریه که صریحاً خلاف قانون و باید مورد پيګرد عدلي قرار ګیرد یک باریکي وجوددارد و آن  آینکه وکیل را بخاطر اظهاراتش از ستیج پارلمان نمی توان مورد پيګرد عدلی قرار داد و اما پدرامی ها و امثال شان لندغران اظهرات و اعمال خلاف قانون و قابل پيګرد عدلی و قضایی را از ستیج بیرون از پارلمان کرده اند. بر مراجع عدلی و قضایی است که از بخش مصونیت پارلمان ( پارلمان ګذشته، چون وقت این پارلمان پوره شده) وكيل متخلف را برای پيګرد عدلی به تحقیق جلب کنند. بګذار این بخش مصونیت پارلمان باشد که از پيګرد متخلف ممانعت کند! 
دوكتور ص. سعيدي
٦/٥/٢٠١٨

ائيتلاف در ترکیه! 

ما از تشكيل ائيتلافهای افغانی، تشکیل و سراسری شدن احزاب سیاسی و پُر کردن نقیصه و تلاش برای بر طرف کردن این نقیصه   جدا ً استقبال میکنیم. ازین استقبال میکنیم که کُتله های هم فکر با نسخه های مشابه برای حل مسایل مطرح در کشور مراکز تصمیم ګیری را تشکیل دهند و نقش خود را مانند یک فکر و اندیشه برای مسایل مطرح توافق و فارتنر ستیج سیاسی کشور شوند. دولت و حاکمیت مکلف است این پروسه را و لو مخالفین اش باشد ، در چوکات قانون مساعدت نموده، امنیت اش را تأمین وبه صورت متناسب در میدیای ملی فرصت ابراز نظر بدهد. 
اما به تأسف و تاثر در مورد  این ائيتلاف نا متنجانس آقایون احدی، نور، دوستم،  قدیر و… هیچ توافق درین  مورد نه  شنیدم که برچه توافق کردند؟ 
نه شنیدم که نظر، موضع، راه بیرون رفت و الترناتیف شان در مورد انتخابات، حاکمیت قانون، اقتصاد، سیاست، امنیت و … چیست؟ 
اختلاف ارګ با دوستم بر سر چه است و چطور و چرا اقای غنی حاضر به از دست دادن پشتوانهء  بزرګ خویش یعنې دوستم میشود؟  مسألهء حاکمیت قانون و مسألهء 
اتهام و دعوای آقای اېشچی، موضع و منطق شان در مورد تذکره چیست و راه حل شان کدام است؟ 
مت به کدام پرتګاه انحطاط. اخلاقی سقوط کردیم؟
از دیموکراسی و آزادی شنیده اند، آما از آن بوی نمی برند. ابتذال و تخطی از قانون. و تخلفات اخلاقی از نورمهای قبول. شدهء عام، دیموکراسي نیست. 
آن کس که نداند و نداند که نداند
در جهل مرکب ابد الدهر بماند

اګر دیر نه شده حال هم سر وخت است. لطفاً بګوید بر سر چه؟ کی با کی بیعت کرد؟
و ها همینکه دست به دست هم ګذاشتید، این بیعت شد؟ 
درين بيعت امير كی بود که باوی بیعت شد؟  من خو ازین سر درنیاوردم. من خو ازین ګیچ شدم و این ترکیب من را ګیچ کرد. 
کس توضیح دارد؟ 
اینکه خاین با زور ګو و مال ملت خور با قاتل تعهد کرد. این تعابیر را  شنیده و خوانده ام. 
از دوستان و طرفداران این نمایش میخواهم، توضیح و رهنمایی منطقی  در مورد بشنوم. 
متأسف و متأ ثر میشوم تا بدی و  شرارت را در تپ و تلاش بیشتر میبینم.
دیدن و یافتن شرارت لذت ندارد. 
دوکتور صلاح الدین سعیدی
۶/۵/۲۰۱۸
۰۰۴۴۷۸۸۶۴۷۴۶۳۸