آرشیف

2014-12-12

نبی ساقی

دیوان اشعار ملا احمد فقیری آماده چاپ

دفتر اشعار ملا احمد فقیری  باشندۀ قریۀ رخنۀ الله یار ، از مربوطات مرکز ولایت غور ، به نام « گلزار عاشقان» آماده چاپ شده است. در این دفتر به تعداد 97 غزل ، 7 مخمس ، 87 دوبیتی و مقداری اشعار دیگر گرد آوری شده است. دست نویس های شاعر ، غزل های دیگری هم داشته اند که یا به صورت کامل یا به شکل قسمی به دلیل ملاحظات عروضی ، حذف شده اند. هزینۀ چاپ کتاب را دوتن از خویشاوندان باهمت و شعر دوست شاعر باکاستن از لقمۀ نان خشک خویش ، به عهده گرفته اند که واقعا دست شان درد نکند. اشعار فقیری چنانکه خواهید خواند بیشتر،  با تاثیر پذیری از متون کهن سروده شده اند و با غزل کلاسیک بیشتر شباهت دارند   تا شعر امروز فارسی. با آن هم،  اینگونه اشعار با رد پای پررنگی از ادبیات مرید و مرادی و  واژه ها واصطلاحات تصوفی – عرفانی در میان طیفی از کتاب خوان ها ، طرفداران زیادی دارد. انتظار می رود از میان آثار ونوشته های  که در این اواخر توسط غوری ها وغوری تبار ها  هر روز خبرخوشش را می شنویم ، کارهای ماندگاری را شاهد باشیم. برای من هم مایۀ خوشحالی است که پس از وعده خلافی های مکرر ، سرانجام   کار ویرایش و تایپ « گلزار عاشقان » به آخر رسید و کتاب آماده چاپ شد. هرچند از این لحاظ کمبودهای فراوانی هنوز هم  به روشنی  جلوه می کنند ، اما به هرحال ، در این احوال ، همین قدر در توان بود.
 
ساقی /  کابل
30 / 3 /