آرشیف

2015-6-20

جواد رضایی

دیدگاه 50 تن از نخبه گان ولایت غور در مورد عوامل و راههای مبارزه با پدیده منفور بچه بازی در کشور

موضوع تحقیق ملی کمیسیون مستقل حقوق بشر درسال جاری "پدیده منفوربچه بازی" است .این تحقیق ملی چهارهدف عمده را تعقیب می کند:1- حفاظت ازاطفال ،2- آموزش راههای پیشگیری ومبارزه با این پدیده منفور،3- جلب توجه دولت وجامعه به یک موضوع مهم حقوق بشری 4- درنهایت دادخواهی ازیک نقض حقوق بشری عمده درجامعه می باشد.
سالها جنگ باعث پدید آمدن پدیده منفور بچه بازی وسوء استفاده دوامدارجنسی وجسمی زورمندان ازاطفال پسرشده است . دفترولایتی غور 4 جلسه مشورتی (فوکس گروپ ) را با تعداد 50 تن ازنخبه گان ،صاحب نظران،ژورنالیستان ودست اندرکاران حقوق طفل درولایت غور انجام داده است . خلاصله این چهارجلسه به صورت ذیل تقدیم می گردد:
1-عوامل وسرمنشاء پدیده منفوربچه بازی درکشورعبارتند از : بیشتر از سه دهه جنگ در افغانستان، فقر خانوادها، بی سرپرستی بچه های یتیم ، عدم آگاهی خانوادها ، بی سوادی ، نفوذ فرهنگ بیگانه ، پیشکش های سنگین در امر ازدواج ،عدم حاکمیت قانون وغیره عنوان کردند.
2-متاسفانه تعداد زیادی ازاشتراک کنندگان ، قربانی این عمل را گنه کار میدانستند واکثریت شان به این باور بودند که: اگر طفل قربانی بارضایت به این عمل تسلیم شده باشد گنه کار است .در عدم رضایت قربانی یا اعمال زور بالای طفل، قربانی مظلوم محسوب میشود.
3- سلوک مردم را با قربانی منفی تذکر میدادند که اجتماع به دیده نا خوشایند به طرف قربانی نگاه میکنند و قربانی همیشه مورد توهین وتحقیر در جامعه قرار می گیرد.
4-طفل قربانی را یک انسان شکست خورده می دانستند که روحیه وتوانایی روانی خود را از دست داده و دیگر قادر نیست تا یک زندگی شرافت مندانه را آغاز کند ویا با ابرو وحیثیت در اجتماع زندگی کند.
5-به طور اکثریت در پیشگیری از این پدیده روی تطبیق قانون شریعت تاکید داشتند؛ وتعدادی هم خواستار یک قانون با صراحت در ارتباط این موضوع می شدند.
6-اکثریت اشتراک کنندگان راه برون رفت از این معضل را تطبیق قانون شریعت ، حاکمیت قانون ، محاکمه شدیدعامل به سخت ترین جزا ، تقویت بنیه اقتصادی خا نوادها، تحت توجه قرار دادن اطفال بی سر پرست، ارتقای ظرفیت خانواده از اموزه های اخلاقی ودینی، از بین بردن پیش کش های گزاف در امر ازدواج ، تبلیغ علمای دین و اساتید ، از عواقب این عمل زشت به کافه مردم از طریق مساجد منابر مدارس ومکاتب، و فعالیتهای جامعه مدنی و فعالین حقوق بشر در ارتباط اگاهی عامه، وبعضی اشتراک کنندگان هم تخصیص دادن یک مضمون را در مکتب در ارتباط بچه بازی وعواقب ان و همچنین چاپ یک ویژه نامه توسط ماهنامه حقوق بشر را در این ارتباط پیشنهاد کردند.