آرشیف

2015-7-15

عبدال بصیر

دیدار وارثین انبیا با محترمه سیما جوینده والی ولایت غور: توافق نامه گروه 1+1

طنز

خاله: زبانم لال علمای  کرام (ورثین انبیا) شما را خوش آمدید میگویم وتشکر که دعوت مرا پذیرفته اید ،خوشحال هستم که شما را در کنار خود می یابم
وارثین :خواهش میکنیم شکسته نفسی میکنید این را وجیبه دینی خود میدانیم  که از شما پذیرای نمایم.
خاله: قسیم که میدانید در جریان سیزده سال گذشته تعداد زیاد ای از والی های محترم غرض خدمت به این ولایت آمدن واز خود طرح وپلان داشتن که به مرور زمان همه چیز را فراموش کرده اند .ومنافع مردم غور را به منافع چند نفر انگشت شمار ومنافع خود ترجیح دادند وخصوصا به شما وارثین هیچ احمایت وپاداش در نظر نگرفته بودند.
وارثین: صدقه جد بابا تان شویم ! راست میگوین هرچی که به پشت شان دویدیم به اخم شان نگشت، هرچی که بود به جیب دونفر جامعه مدنی می ریختن……. شکر الحمدالله که شما از خود هستین به عمق گپ رسیدی وانشالله توجه بیشتر میکنیند نه؟
خاله: پشتت تان به کوه زده باشه ….خواهش میکنم نگران نباشید فکر کیند شما بالای چوکی من  نشسته  اید
وارثین: بلی … استقفرالله شما لیاقت چوکی را دارید، بعد شما بزرگ هستین ،مادر ما هستین  شما سخاوت مند هستید،منزلت سلطان راضیه ره به شما تبریک میگویم……!
خاله : قابل شما را نداره ….ضمن تشریف آوری تان ، حالا نظر شما را میشنویم  از دید شما کدام برنامه ها را در اولویت کاری خود قرار بدهم؟
وارثین: ما هم به نظر شما موافق هستیم ، چی میدانیم یگان شعار جور کنین به مردم وعده بتین که دراسره وقت مشکل سرک حلقوی را بین وکلا وکار ساخت وساز برق را حل میکنم از همین قسیم ها….
خاله:ای ملا صاحب  از ای گپ های بهتر روز اول مه به  مردم  وعده سپردم که از ارزش های دینی ،مبارزه علیه فساد اداری ،مبارزه علیه محوخشونت زن ، مبارزه علیه قوم گرایی این وان  مبارزه میکنم….. دیگه ای موضوع برق خو دو راکت دیگر کار داره که بار اش بسته شود، بعد گپ سرک که پروژه ملی بین ما وکلا است.
وارثین : ای وعده ها که تکراری است، با این وعده ها ما ره بد بخت میکنی سعی کن کله ات تکان بتی …..  اه  ها تازه به یادم آمد راستی شما  را کی تعین کرده به ای ولایت؟
خاله: ای ملا صاحب گنس ،مره لالا غنی روان کرده
وارثین :چرا ؟
خاله : خوب به برادر های خارجی تعهد سپرده بود که از خانم ها در رده های بالای نظام می گماریم
وارثین :استغفرالله…. خیر شما به او احساس امدین ..خیره هر چی نباشه از خود مان هستین… باز مردم چرا میگویند که شما را داکتر عبدالله معرفی کرده؟
خاله:اگرداکتر عبدالله توانایی اش میداشت مولوی دین محمد سالهاست که به دنبال اش دویده میره  او را تعین میکرد
وارثین:خیر اگر به خواست برادران خارجی امده باشید شاید زیاد توجه کنند.
خاله: معلوم دار است ،خارجی ها و لالا غنی به خاطر خودشان هم که شده توجه زیاد می کنند
وارثین: هه هه هه ها ها پول مول که حتمآ میتن… 
خاله: تا دلت بخواهد … باز مه بدون از این از ا ی طرف ،او طرف پول زیاد پیدا میشه و مه از پول ،مصرف آن هراس ندارم ،پول ازما کار ازشما
وارثین : والی صاحب شما خو میدانید لگام مردم به دست ما است اصلا شما خود تان را نگران نکنید کدام برنامه روی دست دارید .
خاله: بلی قرار است از همو قوم ها ره مهمان کنم که انگار نا راض هستند ویک تیم دیگر را به ولسوالی چهارصده روان میکنم که شورای بسازن بر عیله طالب …..خوب همی گپ ها است چی کنیم مگم دهان مردم را بسته کنیم
وارثین: خیر ما چی کار کنیم که از لطف شما بی نسیب نشویم
خاله : شما بروید داخل منبر لاف پوف از اسلام بزنید نمانید که مردم علیه مه سروصدا کنند.
وارثین : نگران باشید……
خاله : خوب تشکر از حوصله مندی تان ……. خودتان میدانید که مه تازه وارد هستم ….بگرین تحفه نا چیز (یک جوره کفش ،لباس ) روز عید بپوشید  باز انشالله ما وشما راهی طولانی را پیش روی داریم
وارثین: خیر ببنید از هیچ کرده همین بهتر است
خاله : بروید نماینده تان مجیدی است اگر کاری بود باز صدا تان می کنم

نویسنده :عبدالبصیر 
انچه که نوشته نمودم مرتبط به حقایق بوده

دیدار وارثین انبیا با محترمه سیما جوینده والی ولایت غور: توافق نامه گروه 1+1

دیدار وارثین انبیا با محترمه سیما جوینده والی ولایت غور: توافق نامه گروه 1+1

دیدار وارثین انبیا با محترمه سیما جوینده والی ولایت غور: توافق نامه گروه 1+1