آرشیف

2017-5-1

محمد عالم افتخار

دکتور خالدی به افکار برتری طلبی «هیچ ارتباط» ندارند!

هفتهء پیش چشمانم به پیام زیرین روشن گردید:
« جناب افتخار گرامی درود برشما
يکی از خوانندگان سايت آريايی مطلبی به ارتباط مقاله شما (چلیپا؛ بر دروغ و پسماندگی و جهل!) برايم ایميل کرده که خدمت شما ارسال می شود. با عرض ادب و احترام
محترم عزیز جرآت سلام عرض میکنم
اخیرآ دوستی توجه مرا به مقالهء فوق در سایت آَریایی معطوف نمودند.
لطف فرموده به آقای عالم افتخار اطلاع دهید در حالیکه اصل مقاله از من است اما عنوان "خراسان بزرگ یک دروغ بزرگ" را من نگذاشته بودم و این عنوان را شخص دیگری در چاپ داوطلبانهء مجدد این مقاله در یکی از روزنامه های کابل از یک جملهء در متن مقاله برگزیده بود.
در عین زمان من از چاپ این مقاله با علامت چلیپا در روزنامه ها و مجلات و یا وبسایت های اشخاصیکه من آنها را نمیشناسم با خواندن مقالهء محترم افتخار آشنا شدم.
بدینوسیله میخواهم تاکید کنم که بنده هیچ ارتباطی با این اشخاص و سازمانها و طرز فکر آنها ندارم.
تشکر،»
 
نخستین فریضه اینجا برای این کمترین؛ ادای سپاس به محترم دکتور نور احمد خالدی است که این پیام به لحاظ ارتباط موضوع؛ می بایستی از جانب ایشان مرقوم شده باشد.
ولی بدون اینکه اعتراضی شود؛ واقعیت این است که التفات ایشان در زمینه دیر هنگام بوده و حتی من خود؛ از آن به علت گذشت قریب شش ماه دور شده بودم که برای تداعی؛ ناگزیر از رجوع به متن مقاله مورد بحث گردیدم؛ بنابر آن خوانندگان پیامِ بیش از حد فشردهِ محترم دکتور نور احمد خالدی در فوق؛ به سادگی در نمی یابند که موضوع از چه قرار بوده است.
گفتنی است که مقاله «چلیپا؛ بر دروغ و پسماندگی و جهل!» به تاریخ 23.10.2016 غالباً شام به انترنیت مخابره گردیده و در شباروز بعدی از جمله در این لینک سایت آریایی نشر شده است:
http://ariaye.com/dari13/siasi2/eftekhar7.html
به نظر میرسد بهترین راه اینکه هموطنان عزیز جویندهِ افکار و اندیشه های مختلف؛ به سهولت بتوانند به اصل های موضوعات اتصال یابند؛ همانا باز نشر مقاله تحقیقی ـ انتقادی «چلیپا؛ بر دروغ و پسماندگی و جهل!» میباشد که بدین هدف؛ بدون کدام ویرایش و باز بینی پیشکش عزیزان میگردد:
 
چلیپا؛ بر دروغ و پسماندگی و جهل!
 
                          «پښتانه هم فارسی وایی چی ماړه شی»

 

ادامه مطلب در اینجا