آرشیف

2017-2-13

afrotan3141

دکتورین نظامی روسیه در آئینه عمق استراتیژیک پاکستان !

در یادداشت هفته گذشته براین توضیح واضحات تأکید کردیم که درحوزه تمدنی افغانستان امروزی تمامی راه ها ی که از سنگلاخ تاریخ خونین افغانستان عبور میکنند به درخت تنومند منافع مادیی افراد وشخصیت های حقیقی وحقوقی گِره زده میشوند . مهمترین و درعین حال جنجالی ترین مطلبی که تااکنون از زبان بلندرتبه ترین مقامات سیاسی تاریخ دیپلماتیک  روسیه شنیده ایم معادله منافع مشترک روسیه با طالبان است که نخستین بار ضمیرکابلوف نمائنده فوق العاده رئیس ولادمیر پوتین برای افغانستان و پاکستان بایکی ازخبرگزاریی ها ی خارجی برزبان آورد . 
وقتی این سخن از زبان یکی از دوآتشه ترین دیپلمات های روسیه که میتوان با آسانی سوابق آقای ضمیر کابلوف را با حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی سابق دریافت نمود شنیده شد در جغرافیای داغ  افغانستان که معمولأ به پدیده ها بصورت سنگواره ای نگریسته میشوند تعبیرات گوناگونی رادرافکارعمومی ساکنان جغرافیای افغانستان جنگزده به میان آورد عده ای بر آن شدند که این یگانگی منافع دشمنان دیرین یعنی طالبان بنیادگرای شریعت گرأ که هرگونه تسامح با دیگراندیشان را مصادف با کفروالحاد می دانند  بازگشت به دوران اشغال افغانستان توسط ارتش سرخ میدانند درحالیکه فرض کنیم اگر همین گفتمان طالبانی را نیز بصورت مستقل درحوزه سیاسی و روابط  کشورهای منطقه و در شرائط حاضر ودرجهان دهکده مانند کنونی در پارادائیم مناسبات سیاسی مورد مطالعه قرار گیرد قطعأ مسأله توجه و برسمیت شناختن تعرفه های قومی هویت اقوام و قبائل گوناگون در اولویت دولت های مشروع جهان ونهاد های منتخب  مردم  پنداشته میشود .