آرشیف

2016-2-1

حبیب الله غمخور

دکابل ښاريانو کور تاريک دی !

د پاکستان اجنټانو دکابل ښاريان له برېښنا نه محروم کړه ، دوي نه يوازي داچي دعلم  اوفرهنگ سره دښمنی لري بلکي دټولنيز ژونددرڼاسره هم مخالفت لري .
طالبانودپاکستانی چارواکو په هدايت  دبرېښان په يوه پايه نړولوکابل ښاريان له برق نه محروم کړ ه . گټه چاوکړه ؟ دطالبانو پر وړاندي دهرې ورځې په تېرېدوسره ددوي دکړنو له امله ولسی نفرت زياتېږي ،خو بل مقابل پاکستاني چارواکي وايي ،زموږ دولتی غوښتنې ومنئ ، موږ به خپل نوکر پر ځاي کښينوو .
افسوس پر هغه دولتی ادارې چې دبرېښنا ديوې پايې په نړولو یې دهيواد پلازمينه  دځوشپو او ورځوراپدېڅ خواتاريکه ده اودوي ونسوه کولاي دداسي حوادثوپر وژاندي له بلې لاري دکابل ښاريانو ستونزه لکه خپله  حل کړي .
ديوې يادونې په توگه داخبره کوم ،کله چې ښاغلی کرزی دازبکستان سره دمعينو ملحوظاتوله مخې ددې برېښنا لېږد موافقه وکړه. هغه وخت  يو شميرافغانانو دهغه جملې ما ورسره مخالفت وکړ اوپدي هکله زماسره دنړيوالو راډيوگانو لخوا مرکې سوي ،پدې مرکو کي ما  هغه وخت دنن ستونزو ته گوته ونيول  .
زموږ ټولو منطق داوه او اوس هم دادی چې  له از بکستان څخه دبرېښنا رانيول اوترلاسه کول ،موړ ته ډير گران تمامېږي ،ولي موږ دغه پيسې دډرونټې،نغلو،دهلې،کجکی اونوروځايونوکي دبرېښنا پر توليد اوامنيتی مسلو نه لگووچې له بهرنه دپيسو په مقابل کي  برېښنا راوارېدوو . داپدې معنا چي (( دويالې پر غاړه ناست اوله تندی نه شکايت کوي .))
متاسفانه دکرزی صاحب لپاره زما اونورو وړانديز دمنلو وړونه گرځېد ،ځکه اوس پدې ملي ناخواله اخته يو .
ددولتی چارواکو دخپل سری پايله داسوه چې  دپاکستاني اجنټانو پوسيله دبرېښنا دلېږد ديوې پايې په نړولوسره دکابل ښار عام ولس دبرېښنا نه محروم دي .
 
حبيب الله غمخور
د۲۰۱۶ ز کال جنوري ۲۹