آرشیف

2016-4-27

مسعود حداد

دَین

هشت ثور ِنکبت آور، میهنم را خوار کرد
در دیارم چورانداخت، خالی ازگلزار کرد

هر یکی از حامیانش ، با شعارِ مذهبی
دوزخی را خلق کرده ،عالمی پُرنار کرد

رهبرانش گفته بودند، چون طبیبِ حاذق اند
جای درمان ،این وطن را،کاملاً بیمار کرد

با هزاران لافِ استقلال آمد ، در عوض
بر سرِ افغان ستان ،لاهور را بادار کرد

هشت ثوری ها بظاهر،دشمن سرسخت روس
درخفا استاد شان ، باروس ها دیدار کرد

هرکدامش گرچه دستور ،از پشاورمیگرفت
می ندانم ،رهبرِ ایشان چرا؟ این کارکرد

مرمی لافش اگر دیوار برلین را شکست
در عمل  سیاف شان ، پغمان را دیوار کرد

روز جشنِ هشت ثورش ، یادم آید،آن وزیر
«وردکِ عبدالرحیمش»، خویش رادرغارکرد

این حلالی زاده های نطفهء شمر و یزید
دین و آیینِ محمد را،  چسان مردار کرد

کرزی مزدور حالا ، راهیِ ماسکو شده
خویشتن را چون متاعی ، داخلِ بازار کرد

دین «حداد» برعلیه این همه جهل وفساد
ازخواب غفلت مردمان را ،بایدا بیدار کرد

مسعود حداد
27 اپریل 2016