آرشیف

2018-2-21

دوکتور ص. سعیدي

ديده درايي ها!

 

چه عجب حالت است كه ميګویند: در مورد ما، آما بی ما.

 روسیه و پاکستان در مورد افغانستان، آما  بدون افغانستان به سطح وزرای خارجه، ظاهراً  بخاطر تأمین صلح در افغانستان در حال  در ماسکو صحبت میکنند ( ۱۰/۲/۲۰۱۸)  که درآن جانب افغانستان حضور نداره و وزیر دفاع پاکستان قبلاً اعلان کرده که ماافغانستان را برای امریکا ویتنام دوم  خواهیم ساخت.

 

دیده درایی دوم همان ادعای حرکت به نام طالب است که وسیعاً تبلیغ دارند که ما عاشقان صلح و صلح میخواهیم اما 

 مذاکره نمی کنیم! انفجار امبولانس چندی قبل  در امام و پيش روی شفاخانه جمهوریت در کابل که منجر به قتل و کشتار بیش از صد انسان بیګناه شد و دهها تن زخمی شدند، نه عمل انسانی، نه اسلامی، نه حرکت افغانی و نه هم عقلانی است. حتی یک جمله هم از یک مرجع از طالب نه شنیدم که چنین جنایت را مرتکب نه شده اند! 

 

مجموعهء از دیده درایی ها که تحت چتر واحد و سوم  توجه من را درین اواخر جلب کرد همانا منافع و مصالح شخصی را منافع و مصالح ملی و حق مردم عنوان کردن است. هرکس ازینها چوکی و مقامش در خطر شود، فورا نظام براندازی، قیام سراسری و لن‌‌‌‌‌‌ډغری مطرح است. چوکي خویش را منافع مردم به خور مردم میدهند و ګمان میکنند که به جان مردم زدیم. منافع خود و ګروه خود را منافع ملی تلقی کردن و به مذاکرات تأکید کردن که مذاکره را از قبل منتفی میکند و زورګویی بیش چیزی دیګر نیست. مذاکره بر سر کرسی تصاحب شدهء ۱۵ ساله است اما در مذاکرات بقادراین کرسی از مواد اساسی مذاکره مطرح میشود و امتیاز بالاتر را نیز خواهان است. علاوه برین انتصاب من به حیث والی به امر رئيس جمهور درست اما سبکدوشی من درست نیست. در هیچ جای توافق سیاسی حاکمیت موجود حکومت وحدت ملی!؟  تقسیم غنایم بین جمعیت اسلامی و تیم مقابل ۵۰ در ۵۰ نیست، تیم داکتر عبدالله عبدالله مختص  به جمعیت اسلامی نیست و به صورت صریح حد اقل  بااقای ارغندیوال ودیگران تقسیم غنایم  دارند و به هیچ صورت نام شخص به کرسی ولایت پيوند ندارد، اما این همه خلاف واقعیت و با دیده درایی تأکید میشوند.  

مسلم این است آنهایکه دیګران را … و کودن فکر میکنند در واقعیت خود اند!

 

حزب و یا جمعیت اسلامی از زمان شهادت  آقای برهان الدین ربانی تا حال کنگرهء خود را بخاطر ایجاد رهبری جدید دایر نه کرده و بسته کردن و پيوستن سرنوشت این حزب به کرسی یک والی، دارد این حزب راه اضمحلال خویش را میپيماید، حالتیکه باید سایر رهبران این حزب بزرګ مانع آن شوند. 

این درست است که هر دوم رهبر حزب جمعیت حزب مستقل خود را دارند،  اما قوت و قوامیکه در چوکات جمعیت اسلامی  نهفته بود، دیگر دارد مضمهل میشود!

افغانستان به استقرار سیاسی ضرورت دارد و این در وجود احزاب مدرن ، قوی و سراسری بیشتر متصور است!

وقت آن هنوز هم  است که به  دیده درایی ها درین عرصه ها خاتمه داده شود، قبول و درک کنیم که دیده درایی  قبل از همه خود انسان را خورد و ذلیل میکند. چانس فریب، دوکه و اغوای دیگران درین     عصر تخنیک، تکنولوژی و وسایل مدرن خبری یا ناممکن و یا هم حد اقل و یا هم سوال وقت است! 

چانس رسیدن مردم به حقایق نودو نو اعشاریه نو  (۹۹،۹)فیصد است و تلاش اغوا، فریب ودیده درایی جای را نه خواهد گرفت! 

انتخاب با ایشان است! 

و ما علینا الاالبلاغ المبین

دوکتور صلاح الدین  سعیدی 

۱۹/۲/۲۰۱۸