آرشیف

2015-1-24

عزیزالله مهدی

دو سال عمر لیسه خصوصی رهنورد نــــور بــــه روایت تصویر

 

یکی از اهداف بنیادی دولت جمهور اسلامی افغانستان توسعه معارف و نهاد های تعلیمی و تربیتی درسطح کشور میباشد. تعلیم و تربیه، بنیاد و اساس فرهنگ، آگاهی، رشد و توسعه اجتماعی یک ملت به شمار می رود، تعلیم و تربیت یگانه راه انتقال فرهنگ دانش و تجربیات از یک نسل به نسل دیگر است، در عصر جدید هر کشوری که از سیستم آموزشی فعال و سازمان یافته برخوردار است، توانسته استعداد و خلاقیت نهفته فرزندان خود را به شکوفائی رسانند و آنان را در سایه آموزش پیشرفته در وادی بی انتهای علم و دانش یاری رساند و از پیشتازان علم، دانش و تکنولوژی مدرن امروز قرار دهند. 
ایجاد مکاتب و نهاد های تعلیمی وتربیتی خصوصی بار پیروی از قانون و مقررات وزارت معارف کشور، با حفظ رسوم و عنعنات مردم، احترام به عقاید دینی و مذهبی شان ، در ترقی و توسعه سکتور معارف کشور از نقش اساسی بر خور دار است. 
لیسه های عالی خصوصی رهنورد نور موسسه تعلیمی خصوصی به تأسی از حکم مندرج ماده یازدهم قانون معارف جمهوری اسلامی افغانستان، در وزارت معارف ثبت و راجستر گردیده با اخذ جواز فعالیت از وزارت محترم معارف به شکل قانونی در شهر کابل و ولایات هلمند و غور مطابق به مقررات و لوایح معارف کشور و مکاتب خصوصی فعالیت میکند. لیسه های عالی خصوصی رهنورد نور از 5 سال به این طرف درشهرکابل و ولایت هلمند ایجاد شده، تعداد کثیری ازاطفال که سالها در نتیجه جنگ و خشونت از تعلیم وتربیه باز مانده بودند حال شامل این لیسه ها شده اند و تحت آموزش وپروش قرار گرفته است.
افتتاح یک مرکز تعلیمی خصوصی در ولسوالی لعل وسرجنگل، یک نیاز بود، آرزوی بود برای هر کس که در ذهنش پرورش میداد اما سر انجام این آرزو ، این خواست و این نیاز در سال 1390، با ایجاد لیسه عالی حصوصی رهنورد نور به واقعیت تبدیل گردید، این نیاز مرفوع و در معرض دید و استفاده همگانی قرار گرفت دومین سال تعلیمی در این عنقریب به پایان میرسد.

دوسال عمر لیسه خصوصی رهنورد نور در ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور به روایت تصویر

محفل افتتاحیه، اولین محفل لیسه به حضور حضور ولسوال وقت، الحاج اعتمادی،مدیر معارف اراکین دولتی، اساتید مکاتب، اساتید تربیه معلم، فرهنگیان، نماینده گان احزاب، کارمندان موسسات و سایر مردم شریف و علم پرورلعل و سر جنگل در 4 ثور سال 1390 دایر گردید، اسماعیل خان "امینی" مدیر معارف ولسوالی لعل وسرجنگل در ضمن تقدیر و تشکر از موسس و مدیر مسئول لیسه، اضافه نمود که با توجه مشکلات معارف کشور و نارسایی های موجود ایجاد لیسه خصوصی در مرکز لعل وسرجنگل یک گام مثبت در رشد تعلیم و تربیه و فرصتی خوبی برای علاقه مندان علم ودانش است.

دوسال عمر لیسه خصوصی رهنورد نور در ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور به روایت تصویر

در ختم محفل اولین زنگ مکتب، توسط الحاج اعتمادی ولسوال وقت ولسوالی لعل و سرجنگل و استاد سیلاب سر معلم لیسه امام علی به صدا در آورده شده سال تعلمی رسماً در لیسه عالی رهنورد نور آغاز گردید.

دوسال عمر لیسه خصوصی رهنورد نور در ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور به روایت تصویر

در جریان سال 1390 در مجموع تعداد 32 نفر متعلم شامل پسران و دختران از صنف اول الی صنف 3 ثبت نام و تحت آموزش قرار گرفت، با توجه به این رقم عواید از فیس تنها مصارف اداری را تکافو میکرد.

دوسال عمر لیسه خصوصی رهنورد نور در ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور به روایت تصویر

اولین سال تعلیمی ختم شد، در اخر نتایج سالانه طی یک محفل اعلان گردید و به آنعده شاگران که مقام اول، دوم و سوم را از آن خود کرده جوایز و تحسین نامه ها توزیع شد بر علاوه برای سال 1391، شاگردان اول نمره بدون فیس، دوم و سوم نمره با 50% تخفیف در فیس امتیاز داد داده شد. 
تصویر با لا از سه نفر شاگرد که مقام اول و دوم را از آن خود شان کرده است در اخر قوس سال 1390 گرفته شده است.

دوسال عمر لیسه خصوصی رهنورد نور در ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور به روایت تصویر

5 حمل 1391 آغاز دومین سال تعلیمی در محوطه لیسه رهنورد نور با محفلی باشکوهی آغاز گردید، این سال متفاوت از سال گذشته یک تجمع باور ناشدنی بود، مقامات از ولسوالی، قومندانی امنیه، امنیت ملی، مدیر یت واعضای نظارت تعلیمی مدیریت معارف لعل، مدیران و معلمین لیسه های مرکز، نماینده مردم در شورای ولایتی، کارمندان ادارات دولتی، نماینده گان احزا ب سیاسی نهاد های مدنی و مردمی، متنفذین قومی، علما، مدیر دارالمعلمین، اولیای محترم شاگردان جوانان فرهنگیان و اقشار مختلف مردم در یک شوق و شعف خاص اشتراک نموده بودند.

دوسال عمر لیسه خصوصی رهنورد نور در ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور به روایت تصویر

در محفل آغاز سال تعلیمی، عزیز الله "مهدی " موئسس و مدیر مسئول لیسه عالی رهنورد نور پیرامون لیسه های عالی خوصوصی رهنورد نور که در ولایات مختلف در خدمت اطفال مردم است، معلومات لازم ارایه داشته، طرزالعمل و چگونگی فعالیت تعلیمی این لیسه را مطابق به مقرره مکاتب خصوصی وزارت معارف کشور برای مردم به خوانش گرفته اطمنان داد که لیسه عالی رهنورد نور وابسته به حزب، قوم، سمت وحتی شخص خاص نیست بلکه تلاش جمعی است به خاطر رشد تعلیم وتربیه، شکوفائی استعدادهای نهفته وزمینه است برای علاقه مندان تعلیم وتحصیل که سالیان دراز از نعمت علم و تحصیل محروم بوده اند، به تعقیب گزارش مفصل از کار کرد سال گذشته در بخش های ارایه تعلیم و تربیه، عواید و مصارف لیسه در جریان سال، تشکیل وپرسونل لیسه و کورس ها و ورکشاب های که برای والدین و شاگردان لیسه دایر شده بود، معلومات ارایه داشته و برای مردم وعده نمود که سالانه تمام گزارش در شروع سال تعلیمی به حضور مقامات دولتی برای شان تقدیم می گردد.

دوسال عمر لیسه خصوصی رهنورد نور در ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور به روایت تصویر

متن پیام فرزانه و شکیلا به مناسبت سال تعلیمی 1391:
خدای مهربان را شکر میکنیم که به ما توفیق داده تا بار دیگر بهار طبیعت و سال تعلیمی 1391 را در کنار دوستان، معلمبن خویش و شما مردم شریف آغاز نماییم، ما خوش حال هستیم که یک قدم دیگر به سوی فراگیری علم و دانش نزدیک تر می شویم و این جشن علم و دانش را با شما و والدین مان تجلیل می کنیم. لیسه عالی رهنورد نور افتخار دارد که دومین سال تعلیمی خویش را با حضور زیبا و صمیمانه شما مقامات حکومتی، مدیریت معارف، و مردم شریف که این جاه جمع شده اید، جشن می گیرد

دوسال عمر لیسه خصوصی رهنورد نور در ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور به روایت تصویر

در محفل آغاز سال تعلیمی، محترم اسماعیل خان "امینی" مدیر معارف لعل وسرجنگل ضمن تبریکی آغاز سال تعلیمی از کار کرد اداره لیسه عالی رهنورد نور در سال گذشته توصیف و تمجید نموده علاوه نمود، اداره لیسه عالی رهنورد نور با زحمت که میکشند طرح ها و برنامه های زیبای را در عرصه تعلیم وتربیه پیاده کرده است که مدیریت معارف تقدیر و تشکر میکند.

دوسال عمر لیسه خصوصی رهنورد نور در ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور به روایت تصویر

آمنه "امید" یکی از شاگردان لیسه نسوان مرکز لعل، افزود "مسئولین لیسه رهنورد نور فعالانه دست معارف را گرفته و بامعارف همکار و همگام شده اند" نام برده افزود: "بدرستی عزیزان اسلحه بنام قلم و سنگری به نام مکتب است که انسان می تواند به قله های سعادت برسند وجامعه اش را یک توده فرهنگی و یک اجتماع مترقی سازند" در حقیقت از برکت قلم و پانهادن در مدرسه بود که زنده گی انسانها متغیر شد وما امروز شاهد سهولت های زیادی در تمام عرصه های زنده گی هستیم.

دوسال عمر لیسه خصوصی رهنورد نور در ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور به روایت تصویر

مقامات و بزرگان لعل وسرجنگل، با اشتراک شان در روز افتتاح دومین سال تعلیمی لیسه عالی رهنورد نور از پروگرام تعلیمی این لیسه حمایت نموده موجودیت این لیسه را در مرکز لعل فرصت خوبی برای باشنده گان لعل بیان نموند.

دوسال عمر لیسه خصوصی رهنورد نور در ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور به روایت تصویر

محمد صادق "یوسفی" نماینده مردم در شورای ولایتی یکی دیگر از سخنرانان محفل آغاز سال تعلیمی، ضمن تبریکی سال نو و آغاز سال تعلیمی این لیسه، افزود که خوشبختانه مردم ما درک کردند خدمات سال گذشته این لیسه را ، یک شاگرد از قریه اسد آباد در سال گذشته در این لیسه تعلیم یافته و سبب شده که تعدادی کثیری از آن مردم درک کنند که خدمات بهتر تعلیم وتربیه در این لیسه وجود دارد، هجوم مردم در سال جاری در این لیسه یک خوشبختی است، مردم این نیاز را درک میکند فرزندان شانرا علا رغم فقر که در منطقه حاکم است، روان میکند تا درس خوبتر بیاموزند و از این فرصت استفاده کنند.

دوسال عمر لیسه خصوصی رهنورد نور در ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور به روایت تصویر

در ختم برنامه مرحوم استاد الحاج "پژوهش" (سرپرست مقام ولسوالی وقت) و مدیر معارف پرچم مکتب را به رسم آغازسال تعلیمی 1391 با لا کشیده سپس زنگ مکتب را به صدا در آوردند.

دوسال عمر لیسه خصوصی رهنورد نور در ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور به روایت تصویر

شاگردان هر روز، بعد از ختم درس برای 20 دقیقه تا نیم ساعت لین میشود، اجرای سرود، مقالات مناسبتی، توصیه های اخلاقی و تربیتی و نظافت از جمله برنامه های سر لین است.

دوسال عمر لیسه خصوصی رهنورد نور در ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور به روایت تصویر

گروه سرود "صبح رهنورد"، سروده های ملی و میهنی اجرا میکند.

دوسال عمر لیسه خصوصی رهنورد نور در ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور به روایت تصویر

4 ثور 1391 مصادف با اولین سالروز ایجاد لیسه عالی رهنورد نور با راه اندازی امتحان بین متعلمین لیسه رهنورد نور و هر دو لیسه دولتی مرکز تجلیل شده، آنهایکه مقام اول ، دوم وسوم را در صنف شان از ان خود کرده بود، جوایز توزیع گرید.

دوسال عمر لیسه خصوصی رهنورد نور در ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور به روایت تصویر

این هاشاگران صنف چهارم است.صنوف با میز و چوکی و فرش مجهز بوده تعداد داخله هر صنف حد اکثر به 30 نفر میرسند.

دوسال عمر لیسه خصوصی رهنورد نور در ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور به روایت تصویر

نظم، نظافت و یونیفورم مشخص مکتب جز برنامه های تعلیمی و تربیتی مکتب است.

دوسال عمر لیسه خصوصی رهنورد نور در ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور به روایت تصویر

جلسه ماهوار والدین، یکی دیگر از بر نامه های اداری و مشورتی لیسه ر هنورد نور است که در اخیر هر ماه با اشتراک والدین بخاطر ایجاد هماهنگی بین مکتب و والدین دایر گردیده موضوعات، همکاری والدین با اطفال شان بخاطر انجام وظیفه خانگی، چگونگی ایجاد فضای تعلیمی و تربیتی، توصیه های حفظ الصحه، تاکید بر حاضری شاگردان، گزارش از جریان درس ومشکل هر ماه، پاسخگویی به سوالات والدین و مشکل اطفال شان در مکتب موارد مورد بحث در جلسه است.

دوسال عمر لیسه خصوصی رهنورد نور در ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور به روایت تصویر

اینجا اداره مکتب است ، تحایف بخاطر اعلان نتایج امتحانات چار و نیم ماهه تهیه شده است، آنهای که مقام اول، دوم و سوم را از آن خود کرده است جایزه میگیرند.

دوسال عمر لیسه خصوصی رهنورد نور در ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور به روایت تصویر

گروه سرود بچه ها در حال اجرای سرود در محفل اعلان نتایج امتحان 4 نیم ماهه!

دوسال عمر لیسه خصوصی رهنورد نور در ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور به روایت تصویر

محفل اعلان نتایج امتحان چهارونیم ماهه در محوطه لیسه دایر شده والدین آنعده شاگران که مقام اول، دوم وسوم، اعضای کمیته والدین، مدیر معارف، مدیر و سر معلم لیسه امام علی حضور داشتند.

دوسال عمر لیسه خصوصی رهنورد نور در ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور به روایت تصویر

حسین متعلم صنف دوم، سال دوم اش در این لیسه می باشد، در امتحان چهارو نیم ماهه مقام اول را از آن خودش کرده جایزه بدست آورده بر علاوه کتابچه و قلم از طرف کمیته والدین برای نامبرده توزیع شد.

دوسال عمر لیسه خصوصی رهنورد نور در ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور به روایت تصویر

صدیقه متعلم صنف سوم از شاگردان ممتاز در نتیجه همکاری های والدین اش و زحمتی که میکشد، مقام اول را از آن خود کرده جایزه در نظر گفته را از آن خود کرد.

دوسال عمر لیسه خصوصی رهنورد نور در ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور به روایت تصویر

بر علاوه تحایف توزیع شده برای شاگردان، مجله خانواده برای والدین توزیع گردید.

دوسال عمر لیسه خصوصی رهنورد نور در ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور به روایت تصویر

جشن معلم با حضور آقای یوسفی وکیل شورای ولایتی ، آقای اعتمادی ولسوال اسبق لعل وسرجنگل ، آمر ، سر معلم و تعدادی از معلمین لیسه امام علی، مدیر دارالعلوم، ریس و اعضای مجتمع علمی وفرهنگی نجات، مسئول بنیاد امین، کمیته والدین متعلمین از هر چهار لیسه مرکز و تعدادی کثیری از والدین دایر شده ضمن اجرای سرود وسخنرانی برنامه های تفریحی نیزتوسط شاگران لیسه اجرا گردید.

دوسال عمر لیسه خصوصی رهنورد نور در ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور به روایت تصویر

محفل جشن معلم با اهداء گل و توزیع تحایف ختم گردیده نظر به فیصله اداری لیسه بخاطر ارج گذاری به مقام معلم و تقدیر و سپاس از زحمات شایان معلمین این لیسه، در راستای بهبود تدریس، 5% افزودی بر معاشات معلمین توسط محمد حسین "واعظی" مدیر اداری و مالی لیسه در ختم محفل اعلان گردید.

عزیزالله "مهدی"
موئسس و مدیر مسئول لیسه عالی رهنورد نور