آرشیف

2017-7-2

گل رحمان فراز

دو رخ جدا افتاده ی آیینه سه بعدی!

 

 

دو رخ جدا افتاده ی آیینه سه بعدی!

اتحاد سیاسی بین رهبران اقوام، احزاب و گروه ها زمانی صورت می گیرد که حقوق حقه و اقتدار سیاسی شان توسط تیم مشخص و افراد قدرتمند و صاحب اقتدار تلف گردد. این نوع ائتلاف ها معمولاً مقطعی است و جان کلی این نشست ها را برآورده شدن اهداف حد اقل یکی از جناح ها شکل می دهد. آنها صرف نظر از برد و باخت های تیمی و اتحاد های شان دنبال منفعت شخصی و جستجو گر باج سیاسی اند که به محض بر آورده شدن آن، همه ساخت و بافت های اتحاد نما را بر هم می زنند و عجولانه دنبال تأمین منافع شخصی می گردند.
ائتلاف به اصطلاح نجات با اتحاد سه رهبر سه قوم مختلف و بارز هر یک استاد عطامحمد نور به نمایندگی از قوم تاجک، ژنرال عبدالرشید دوستم به نمایندگی از قوم ازبک و استاد محمد محقق به نمایندگی از قوم هزاره اولین بار نیست و اتحاد سه گانه ی تقریباً به روال فعلی بین این سه بزرگوار در دوره مقاومت نیز صورت گرفته بود ولی ذایقه این اتحاد و هم دستی با تأمین منافع انفرادی هر یک ایشان از بین رفت و تا حال خبری را آن نبود
اتحاد فعلی ایشان از دو بعد متفاوت تر از اتحاد دوره مقاومت ایشان است. اینبار اینها زمانی به لذت اتحاد پی بردند که هر سه گروه که متعلق به سه قوم مختلف می شوند از طرف سران حکومت وحدت ملی بصورت علنی و سیاسی پس زده و طرد شده اند. حالا نمی توان دوستم را رهبر با افتخار قوم ازبک به پیمانه اعتبار قبل از انتخابات اش قلمداد کرد چون پیوستن او به تیم تحول و تداوم علی رقم اینکه برای حکومت مشروعیت سیاسی بخشید بر علاوه بزرگترین ضربه سیاسی به وی زده شد و در حقیقت دوستم بود که یک پول میدان در نزد ملت و مردم گردید و اندک ترین توجه به آن نشد.
عطامحمد نور هم دیگر رهبر معظم تاجکان نیست که مردم وی را بعد از معاملات موقتی اش با رئیس جمهور رهبر خطاب کنند و به وی اخلاص مندی نشان دهند. او با بازی سیاسی اخیر اش با رئیس جمهور غنی اگرچه املاک و دارایی شخصی اش را حفظ کرد ولی کلیه حامیان مخلص اش را از دست داد و حالا مردم بخاطر شعار های وی خون نخواهند ریخت و جان را سپهر نخواهد کرد چون اقتدار سیاسی اش متزلزل است و دقیقه به دقیقه احتمال ورشکست را دارد که در این حالت کسی به اطمینان و اعتماد اتکا نخواهد کرد.
محمد محقق قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری از طرف نشریه های معتبر دنیا به عنوان پر حامی ترین رهبر دنیا اعلان شده بود. تنها می توانست تظاهرات میلیونی مسالمت آميز و راهپیمایی های بزرگ را که در آنها حماسه حضور دیده می شد، رهبری، ایجاد و راه اندازی کند. او بلند ترین رای را در انتخابات ها بدست می آورد و محبوب ترین رهبر اخلاص مند با تعقیب رد پای مزاری به قوم اش بود اما حالا هیچکس خبرش را نمی گیرد و همه وی را منفعت طلب، معامله گر و شیخ شهوتی می خوانند.  
از اینکه این سه قوم سخت به حاشیه رانده شده اند و دیگر خبری از ظهور مجدد شان دیده نمی شود، همگان بدور اتحاد این سه شخص خواهند چرخید و بر محور فعالیت این سه بزرگوار شعار خواهد داد در صورتیکه خواست این سه تن بار دیگر برآورده شدن منفعت های شخصی سان نباشد که عطا محمد نور و محمد محقق صلاحیت های تعهد شده ریاست اجراییه و عبدالرشید دوستم حفظ صلاحیت های معاونیت دوم را نطلبند.
در صورت داشتن این هدف، آرزوی سهیم شدن در قدرت را بگور ببرند و به اطمینان در انتخاباتی ریاست جمهوری آینده هم، برد از آن ارگ نشينان و کاندید مورد نظر شان خواهد بود.

با مهر 
گل رحمان فراز