آرشیف

2019-7-22

محمد عالم افتخار

دو «تجاهل عارفانه» شگرف از شهر زادِ اکبر و محمدِ محق

با اینکه «تجاهل العارف» یا تجاهل عارفانه (معلوم را مجهول قرار دادن وخود را بيخبر و گول انداختن) یکی از شگرد های مهم و زیبای صنایع بدیعی در فولکلور و فرهنگ و ادبیات پارسی دری و بسی زبان های گشن بیخ شرقی و غربی است و در مفهومی عامتر؛ یکی از ترفند های سخن در سراسر بشریت میباشد؛ این صنعت حتی در متون مقدس وجود دارد و حاوی جواز هایی مشروط منجمله در قرآن کریم میباشد.
معهذا در اوضاع موجود جامعه و جهان ما از شروط مجاز و حدود فنون هنری و ادبی… بسیار فراتر رفته است. تا جاییکه می بینیم و می شنویم؛ قریب اکثریت مطلق آنان که حرف و حدیثی دارند ، صفحه یی را سیاه میکنند؛ یا ویدیو کلیپی می سازند و پخش میدارند؛ به ویژه که به سیاست و دپلوماسی پهلو بزند یا زمینه صدا و سخن شان امور اطلاعاتی و جاسوسی و ضد جاسوسی یا امنیتی باشد؛ قریب همه چیز شان تجاهل العارف! است که به جایش «دروغ مصلحت آمیز»، «مکر مشروع» و «خدعه سیاسی – نظامی» و کذا ـ ستر و اخفای امنیتی هم خوانده میشود. و چه بهتر که به همین القاب و عناوین منحصر گردد و دامان صنایع و شگرد های زیبایی شناسانه هنر و ادبیات را رها کند.
آنسوتر سیاست زده گی و فقر فهم و دانائی و فکر و اندیشه؛ به ویژه در گستره کار ها و مسئولیت های رسانه ای؛ نیز بیش از پیش چیز هایی از قماش «تجاهل العارف» منحط و کاریکاتوری نشان میدهد تا حدیکه در عین مکررات تهوع آور بودن؛ ساخت و ساز نوشتاری و قید و بند دستور زبانی را نیز مرعی نداشته بالاخره به بی معنی سرایی و هیچی و پوچی می انجامد.
 
بی کمالی های انسان از سخن پیدا شود           پسته ی بی مغز چون لب وا کند رسوا شود
 
یکی از پهلو های این واقعیت را در مقاله تازه جناب ملک ستیز «رسانه‌ها از «فکر» خالی می‌شوند»، همینجا میتوانید ملاحظه بفرمایید.
به خاطر حسن درآمد بر اصل موضوع؛ اجازه دهید چند بند شعر حاوی تجاهل عارفانه اصیل را بخوانیم و لذت ببریم:
 
زمان كيست؟ فلك چيست؟ شرم دار حكيم
ازين دو سفله چه طبعي بلند شكوه سراست
**********
آفتاب است آن پري رخ يا ملايك يا بشر
قامتست آن يا قيامت يا الف يا نيشكر
**********
آنك از جنـــت فردوس يكي مي آيــــــــــد
اختری ميگــــــــذرد يا مــــــــــــلكی مي آيد
**********
ماه نتابد به روز، چيست كه در خانه تافت؟
سرو نرويد به بام كيست كه بر بام رفت؟
**********
مه چنين خوب نباشـــــــــد تو مگر خورشيدي؟
دل چنين ســــخت نباشد تو مگر خارايــي؟

ادامه این مطلب در اینجا