آرشیف

2021-6-27

احمد سعیدی

دولت جاوید یافت هر که نیکونام زیست…
انا لله و انا الیه راجعون
یکی از بهترین همصنفیانم استاد توانا، مولانا شناس و عالم جیهد استاد عبدالحی پیرزاده ما را تنها گذاشت و به ابدیت پیوست. پیرزاده در کنار اینکه همصنفی من بود و از یک ولایت و ولسوالی بودیم دوست بسیار خوب من نیز بود. او انسان ادیب، نویسنده، شاعر، عالم دین و استاد اخلاق بود. پیرزاده به تمام معنی مولانا شناس بود، او حافظ احادیث نبوی، قصص الانبیا و اشعار مولانا بود.
استاد پیرزاده نیز مانند دیگر هموطنان مزه ی غربت و هجرت از وطن را چشید، زمانیکه دور از وطن در لندن بود به من میگفت که مرگ حق است و آرزویم اینست که در وطن خودم باز گردم و آنجا جان بدهم. او به وطن برگشت و امروز جمعه در شهر هرات به دیار حق شتافت.
خداوند روح استاد پیرزاده را شاد داشته باشد و فردوس برین را نصیب شان گرداند.
خدمت فامیل محترم پیرزاده، برادران، اقارب و دوستان عرض تسلیت دارم و از خداوند بزرگ به همه صبر جمیل تمنا دارم.

استاد عبدالحی پیرزاده