آرشیف

2019-10-7

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

دولت‌یار ( برنامه‌ی انسانی، برنامه‌ی سلامتی WASH )

ح. یعقوبیان فیروزکوهی
 

برای دسترسی به حفظ الصحه خودمان برای دسترسی با آب آشامیدنی و جلوگیری از فرهنگ زشت صحرا نشینی و جلوگیری از امراض گوناگون که حیات خودمان، حیات کودکان مان را تهدید می‌نمود از فیض این برنامه‌ی انسانی کاملاً کاهش پیدا نموده است. آری از برکت این برنامه مردم به حفظ الصحه و پاکی آشنا شده اند. در تشناب‌ها که جهت ضرورت داخل می‌شوی، صابون، آفتابه‌ی آب، همه چیز پاک و پاکیزه که توجه را به خود جلب می‌نماید، اجازت فرمایند موفقیت این برنامه‌ی انسانی را موفقیت این برنامه‌ی حفظ سلامتی انسان‌ها را که اخیراً ضامن سلامتی خانواده‌ها و کودکان اندر دولت‌یار گردیده است نخست به تمویل کنندگان این برنامه‌ی خوب و ویژه به اجراکنندگان این برنامه و مردمان صاحب فرهنگ دولت‌یار تبریک و تهنیت عرض نمایم و از مردمان دولت یار اظهار سپاس و قدردانی نماییم که به این برنامه‌ی خوب لبیک و ثم لبیک گفته اند و فرهنگ زشت صحرا نشینی را قوی نه عطا فرمودند، اکنون دولت‌یار ولسوالی پاک در غور اخیراً اعلان شده است. که یکبار دیگر جا دارد به مردمان خوب دولت یار تبریک و تهنیت عرض کنیم و سلامتی این جامعه‌ی پاکیزه را از خداوندگار روزافزون به ایشان آرزو بریم. سلام بر شما مردمان دولت یار.