آرشیف

2015-1-7

محمد صابر مدققٰ غوری

دوستی دختران و پسران، دوست دختر و دوست پسر

رابطه های دوستی میان دختران و پسران چه نتایجی دارد؟ و چه مشکلاتی را به وجود می آورد؟ بیائید به این رابطه بپردازیم. با اینکه عشق اساسی است که هیچ مشکلی ندارد و در دید ما دید محترم ومثبتی به آن وجود دارد. دختر و پسرمی توانند (نسبت به هم احساساتی داشته باشند سپس متوجه شوند که راه خطا می روند پس سعی می کنند خطاهایشان را اصلاح کنند آن هم به صورت راه حلی غلط و آن ازدواج عرفی). قطعاً این روشی عجیبی است. جوانی که متوجه اشتباهش می شود سعی می کند اشتباهش را با اشتباهی دیگر اصلاح کند! امکانات توانایی و جامعه به او این اجازه را نمی دهد که تا زمانی که دانشجو است ازدواج کند, پس به صورت عرفی (مخفیانه) ازدواج می کند. امّا نتیجه ی چنین ازدواجی چه خواهد بود؟ مشکل این جاست که پس از دو یا چند ماه او را ترک می کند. نه به خاطر این که او انسان حقیر و بدی استو بلکه به آن علت که احساس می کند موقعیت او طبیعی نیست و با چنین کرداری نمی تواند با خانواده اش روبرو شود, همچنین نمی تواند او را به خانواده اش معرفی کند؛ زیرا به نظر خانواده چنین دختری ساده لوح و بی مقدار به نظر می رسد. همچنین نمی تواند قبول کند چنین دختری همسر اوست و کم کم از او فرار می کند. همه می دانیم که اینها داستانهای تخیلی نیستند بلکه حوادثی است که روزانه رخ می دهند. دختر هم کم کم مشکلاتش شروع می شود. چگونه با خانواده اش روبرو شود, چه کار خواهد کرد و چگونه زندگی خواهد کرد؟ کم کم دچار افسردگی و نا امیدی می شود. او تنها 2-3 هفته شاد بوده است آینده اش به طور کامل نابود شده است. حتی در ازدواج های طبیعی اگر از کلیمه عشق به طور درست و صحیح استفاده نشود همین کلیمه باعث بدبختی ها و مشکلات فراوانی خواهد شد. به طور قطع ما این گونه مثال هارا در زندگی اطراف خود مشاهده کرده ایم, این که چگونه دو نفر خیلی همدیگر را دوست دارند یا از دوره ی مکتب باهم هستند و . . . امّا پس از ازدواج همه چیز به طلاق ختم می شود و این نمونه ها کم نیستند. از پسر می پرسیم می گوید: تغییر کرده و قبلاً این گونه نبود, دختر می گوید: گویی انسان دیگری شده است. در مرحله ی قبل از ازدواج هر فرد بهترین های خود را آشکار می سازخت امّا هنگامی که به هم رسیدند هر دو چیزهای متفاوتی دیدند. چیزهای که قبلاً دیده نمی شد. مسایل دیگر تزئین شده نیستند.

عیب های این دوستی
از جمله ی عیب های روابط متعدد افراد قبل از ازدواج و به وجود آمدن احساس عدم رضایت پسر از همسرش خواهد بود. در اولین اختلاف زناشویی جوان خواهد گفت: دوست دختر من بهتر بود به حرف من گوش می کرد . . . با من مهربان بود . . . و . . . ! این اتفاق مخصوصاً در ذهن و اندیشه افراد بسیار رخ می دهد. جوانی که پنج تا شش دوست دختر داشته است خواهد گفت که همسر من خوب و مهربان است. امّا هنگامی که از خواب بیدار می شود موهایش ژولیده است!! بله او دوستانش را با بهترین آرایش و پیرایش ملاقات می کرد و آنها را یک تا دو ساعت می دید و آنها کاملاً آماده و مرتب بودند. امّا همسرش را در طول روز می بیند, در نتیجه او را با دیگران مقایسه می کند و خسته می شود. دختر نیز ممکن است چنین بگوید که همسرم خوب و مهربان است امّا دوست پسرم ورزش کار و زیبا و جذاب بود . . . ! بله آن پسر نیز برای یک ساعت با بهترین شکل و لباس و مدل مو به ملاقات دختر می آمده, امّا دختر شوهرش را خسته می بیند که به خاطر لقمه نانی برای زندگی به این در و آن در می زند. شیطان در این کارها دست بالای دارد, هنگامی که رابطه ی آنها حرام بود شیطان این رابطه را چنان زینت می بخشید و به آنها این احساس را تلقین می کرد که موقعیت عالی است . . . ! پس از ازدواج زندگی سرشار از عشق و مهربانی می شود, لذا شیطان نا راحت می شود و شروع به فاسد کردن این رابطه می کند. برای همین باید خانه ای خراب شود, جوان شروع به اهمیت دادن به مسایلی می کند که قبلاً مهم نبودند و دختر نیز همچنین.

زیان هایی که از این روابطه ناشی می شود
زیان هایی که دخترها از این گونه روابط می بیند بسیار است که ساده ترین آن این است که دختر احساس می کند که به او توهین شده و کهنه است, دیگر آن گوهر پاک و محفوظ نیست, زیرا به مجرد داشتن رابطه کاملاً ارتباطش را با خانواده قطع می کند. کم کم به خانواده اش دروغ می گوید…! کم کم مشکلاتی در خانه برایش ایجاد می شود, این احساس در اوشکل می گیرد که باید به تنهای با دنیای اطراف روبرو شود؛ زیرا این گونه عشق ها تنگی, تاریکی و سیاهی را در قلب به بار می آورد. در واقع می خواهم زیان هایی که دختر از این روابط می بیند را با کلماتی مختصر بیان کنم. آیا هنگامی که اسلام این گونه روابط را منع می کند تنها قصد فشار آوردن بر مردم را دارد یا این که در این موضوع مصلحتی برای همه است. 95 درصد این روابط به ازدواج نمی انجامد. بنابراین قلب دختر شکسته می شود. پسر از پایان رابطه رنج می برد و نا امید می شود پس حال دختران چگونه است؟ آیا در اسلام آمده است که این گونه روابط حرام است؟ بله حتماً, در سوره نساء آیه 25 آمده است که به این موضوع اشاره دارد و به زنان می گوید: " برای خود دوستانی (نامشروع) بر نگزینید." یعنی؛ این که برای زنان جایز نیست که دوست پسر یا مرد داشته باشد. دختری که دروغ می گوید و بی خبر از پدر و مادر با جوانی دوست است نسبت به آنها خیانت کار است. پدری که تلاش می کند تا خرج تو را بدهد, آیا نیکی به او این چنین است . . . این که کسی را به خانه ات راه دهی آن هم از طریق تلیفون . . . ؟ این جا سوال است . . . اگر پدرت فهمید که تو تانیمه های شب با جوانی صحبت های حرام داری چه اتفاقی برای تو خواهد افتاد؟ حتماً فروپاشی. و دیگر نخواهی توانست به چشمان پدرت نگاه کنی, خدا را چه می گویی که نسبت به تو آگاه است؟ کمی فکر کن, شرم و حیا نسبت به خداوند عزّوجل کجاست؟ چه احساسی داری و می دانی که خداوند تمام سخنانت را می شنود؟ 
در آخر سخنانم را با این جمله پایان می دهم: ای پدران و مادران با خبر! پیش از اینکه پسران و دختران تان به چنین مرضی کشنده و نا اعلاج گرفتار شوند و مرضی ساری به دروازه تان در بزند و خانواده را به باد هلاکت ببرد از طریق نامزادی و عروسی اسلامی این مرض که هر لحظه ممکن برسد را اعلاج کنید.

نوشته: محمد صابر"مدقق, غوری" دانشجوی انجنیری