آرشیف

2014-10-29

محمد رسول عزیزی

دوری دولت از ملت آرزوی ملت از دولت موجوده

 

پیام به عالی مقام محترم سرور دانش معاون دوم مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان.

عالیقدر محترم شما به داخل حکومت آقای کرزی بودید پست مقام عالی وزارت محترم عدلیه را به دست داشتید تمام  قوانین دولتی البته به مشوره صلاحیت شما پاس گردید اولاد دانشمند همین وطن هستید از تمام مشکلات آگاهی کامل دارید فعلا هم جهت اخذ چوکی از چندین ولایت به اطراف شما آمده اند از اجرات دولت آقای کرزی و بی قانونی آن کاملا آگاه هستید خوب می دانید که به اساس بی توجی دولت و عدم کفایت مقامات مربوط ملت از دولت جدا شده هر کس به قدر توان خود با دولت مخالفت می کند و آقای کرزی قرار معلوم بالا تر از یک صد نفر مشاور خارجی و داخلی معاش خور داشت مصارف تنها مقام عالی ریاست جمهوری برابر چند ولایت افغانستان بوده خلاصه بر اینکه از تمام نا بسامانی 12 ساله دولت گذشته آگاه هستید که ملامت قدرت مندان بودند با آمدن حکومت شما و نشان انتخاباتی شما که رحل قرآن شریف کتاب مقدس اسلام بوده اکثریت ملت امید وار شدند و می گویند تا حال معامله ملت و دولت افغانستان خارج از قدرت انسانی نگردیده امکان دارد کلمه مفسد واپس به دولت اسلامی در سطح جهان مبدل شود.
فقط توجه و اقدامی انسانی و قرآنی می خواهد و بس، اسلام کتاب مقدس اسلامی توجه خاص قدرت مندان اسلامی را می خواهد و معاون دولت انتخابی ملت هم می باشید فقط فعال ساختن مکاتب سپردن کار به اهل آن دور کردن رشوت و خیانت از وزارت الی شعبات مربوطه ولایات و انتخاب 34 نفر مشاور از نخبگان اسلامی 34 ولایت باز هم به سنجش و توجه شما و شخص ریس جمهور به اسلام واقعی و آه مظلومانه ملت و شروع نمودن صلح از قریه ها ولسوالی های دور دست خلع سلاح قدرت مندان و چپاول گران که بنام جهاد مقدس موجود اند و صاحب همه چیز هستند. اگر باور ندارید لا اقل به داخل چهار ولایت با ایشان محاسبه معلومات دقیق فرمائید خصوصاَ ولایت دور دست و بالاخص ولایت غور و ولسوالی های مربوطه آن، در آخر من موی سفید خدمتگار 45 ساله دولت معذرت خود را تقدیم نموده و تمام واقیعت های متذکره را لمس کردم به تاریخ 20/6/90 متقاعد شدم فقط چشم دید خود را بیان می کنم امید است توجه به خصوص فرمائید.
با احترام
محمد رسول "عزیزی" از ولسوالی تیوره دور افتاده ولایت غور
من الله توفیق