آرشیف

2015-1-25

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

دورِ دوم انتخابات، در غور چگونــــــه گذشت

 

در آستانه‌ی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری بین دو کاندید پیش‌تاز، نا آرامی‌ها در ولایت غور از چهارسده آغاز و بساط این نا امنی‌ها در حاکم نشینی‌های دولت‌یار، دولینه، شهرک، تولک، ساغر و پسابند توسط مخالفین حکومتِ کرزی پادشــــــــاه، پهن شد. حاکم‌نشینی‌های که گوی سبقت را در آسایش و آرامش از آن خود کردند و کارمندان ساحویِ کمیسیون محترم انتخابات غور را هم‌کاری و یاری رسانیده اند، اجازت فرمایند تا به قدر دانی و با اظهار تشکر و سپاس، یاد آوری نمایم: آری می‌توانم از مردمان حاکم‌نشینی تیوره و ویژه از تلاش محترم محمد ابراهیم خان ملک زاده وکیل محترم مردم غور در پارلمان کشور که در آرامش روز انتخابات در تیوره به قدر دانی یاد نمایم، توفیق موفقیت و رستگاری مر ایشان را آرزو برم انشاالله تعالی (ج). حاکم‌نشینی دومی که در عرصه‌های امنیتی نمره را از آن خود کرد، لعل _ کرمان و سرجنگل بود که بر دوشِ منِ بی‌دوش وظایف کوچکی را گذاشته بودند، ماشین مان شب و روز در حرکت بود که در اکثر دهکده‌ها، قشلاق‌ها نخستین حرف و سخن‌شان به ما خسته نباشید، بود. درود بر چنین مردمان با محبت و خوش‌برخورد عطا برفرمایند، مردمان خوب غور. در حومه‌های شهر فیروزکوه در آن روزها به اثر تنش‌های ذات البینی گروگان گیری‌ها در این زمان حساس آغازیدن گرفت، که حکومت میانجیِ آقای رحمتی صاحب دوتن را با دو تن دیگر مردانه تبادله نمودند، سرنوشت تنِ سوم نزد ما گنگ؛ مگر مبصرین محترمِ چهار سوق‌های شهر فیروزکوه این نظر را تایید و از به قتل رسیدنش را به گونه مظلومانه خبر همی دهند.