آرشیف

2014-12-12

نبی ساقی

ده سال، تلاش فرهنگی غوری ها

دست آورد های فرهنگی غوری ها را در این ده سال اخیر( 1381-1391 ) شاید بتوان یک نقطۀ عطف بی سابقه و بی نظیر، از زمان فروپاشی امپراتوری بزرگ ، تا امروز دانست. تلاش های فداکارانه و دلسوزانۀ اصحاب قلم و فرهنگ سرزمین غور ، واقعا قابل تحسین وتمجید است و از نظر کمیت نیز حجم چشمگیری را در بر می گیرد. بنده به پاس ارج گذاری به زحمات بی شایبۀ این عزیزان می خواهم کتاب ها ، مجله ها و ماهنامه های را که در این ده سال از طرف غوری ها به چاپ رسیده اند در یک نوشته مفصل ، معرفی نمایم. امیدوارم صاحبان آثار ودیگر عزیزان در کار گردآوری نوشته ها و تهیه لیست کامل تر ، یاری ام نمایند.

بخش اول، کتاب ها 
1- تذکرة الشعرای غور، عبدالقادر موحد رحیمی
2- گزارش سمینار امپراتوری غوری ها/ بنیاد جهانداران 
3- ریاضی عمومی ، دکترمحمدانور غوری
4- ریاضیات عالی، دکتر محمد انور غوری
5- حساب واصول محاسبه، دکترمحمد انور غوری
6- ریاضی برای طب و فارمسی، دکترمحمد انور غوری
7- هندسه، دکتر محمد انور غوری
8- وکتورانالیز، استادخالقداد فیروزکوهی
9- میتودهای ریاضی در فزیک، استادخالقداد فیروزکوهی
10- تاریخ امپراتوری غوری ها، شاه محمود محمود ، بنیاد جهانداران غوری
11- بازچاپ طبقات ناصری، بنیادجهانداران غوری
12- بازچاپ جغرافیای تاریخی غور، عزیزاحمدپنجشیری، بنیادجهانداران غوری
13- سلطان رضیه غوری ، نثاراحمد حبیبی غوری
14- حالات روزگار، نثاراحمد حبیبی غوری
15- آتش عشق، سرحدی ، نثار احمد حبیبی غوری
16- ما چه کرده ایم، نثاراحمد حبیبی غوری
17- کابل شهر میتروپولیس، نثاراحمد حبیبی غوری
18- کثافات جامد شهری، نثاراحمد حبیبی غوری
19- پاکستان محور شرارت ، احمد سعیدی
20- افغانستان آماجگاه فتنه ها وآسیب ها، احمدسعیدی
21- ما و پاکستان، احمد سعیدی
22- نقش دموکراسی در تحقق اهداف ملی، احمد سعیدی
23- مجمع الجواهر، سید محمد رفیق نادم
24- دیوان اشعار حیران تولکی، سید محمد رفیق نادم
25- سلاطین نامه، مولوی نعمانی
26- قصه شهر فیروزکوه ، نبی ساقی
27- عشق گمشده ، نبی ساقی
28- دوبیتی های مردمی غور، نبی ساقی
29- اسناد تاریخی غور، نبی ساقی و میرزا خواجه محمد 
30- دوبیتی های واشعار ملنگ صمد، نبی ساقی
31- مکتب آخوند، دکترغلام حیدریگانه، نبی ساقی
32- نامه های دختران سلطان رضیه، لیسه سلطان رضیه
33- رازهای قلب ، فضل الحق فایق
34- لاله های حسرت، خادم ، فضل الحق فایق
35- اسرارالتوحید، خادم ، فضل الحق فایق
36- جوانان ودگرگونی ، فتحی یکن، محمود محبوبی
37- ریاضی مقدماتی ، مهندس غلام سخی سخا
38- هوای آبی لبخند، علی مشفق
39- جوانه های خسته، علی مشفق
40- روش های تدریس ، علی مشفق
41- چهارباغ، حاجی عبدالشکور دهزاد
42- ره آورد غور، فکری سلجوقی، غوث الدین مستمند
43- ستاره درخشان در آسمان جهاد ، غوث الدین مستمند
44- تاریخ مختصر غور، چاپ دوم، غوث الدین مستمند 
45- زندگینامه ،اندیشه وآثار استادمستمندغوری، میراجان راسخ
46- گلی از شاخۀ آفتاب، سیدشکیب زیرک
47- غور زادگاه هفت اختر، محمدموسی شاداب
48- سبزه های عشق، حبیب سرود
49- دیوان اشعار استادفگار، غلام علی فگارزاده
50- سنگهای آسمانی، عبدالله فرحمند
51- گفته های دل، نثاراحمد پژوهش
52- زندگینانه پرتو نادری، بنیاد جهانداران غوری

بخش دوم ، ماهنامه ها و هفته نامه ها:
1- فیروزکوه 
2- دریچه
3- کوهساران
4- جام
5- 21
6- پیام شهروند
7- اتحاد
8- الله یار
9- صراط المستقیم
10- غرچستان
11- پیام جهاد
12- سام
13- طلوع غور
14- سیمای غور
15- شنسب
16- معارف
17- اندیشه جوان
18- راه حق
19- قوة الاسلام
20- فریاد آشنا

بخش سوم ، مجله ها:
1- مجله بین المللی جام
2- سالنامه ولایت
3- سالنامه شفاخانه
4- ارادۀ مردم ، شورای ولایتی غور
5- صدای غور، ولایت

بخش چهارم ، سایت های انترنیتی
1- جام غور
2- فیروزکوه
3- وبلاک تولکیان
4- وبلاک دفتر ولایت 

نوت: این لیست کامل نیست. نام برخی کتاب ها هم ممکن است دقیق نوشته نشده باشد. دوستان چیزهای را که به دست بنده نرسیده و در همین ده سال چاپ شده باشد ، امید است یاد آوری نمایند. این نوشته فقط یک لیست مقدماتی است.