آرشیف

2020-2-10

afrotan

دموکراسی باروتی با قرئت بیروتی !
میگویند شخصی  از نردبان یا زینه  افتاد و مُرد، پسرش او را در خواب ديد و پرسيد؛ از سوال و جواب و شب اول قبر چه خبر؟ شخص متوفی  گفت؛ حساب من به اندازه اي روشن بود كه نيازي به سوال و جواب نداشت، اززینه كه افتادم يكراست وارد جهنم شدم! ازاین قلم همیشه دیده اید و گاهی هم شنیده که حتی اگرهمه مدافعان وضع موجود افغانستان  متحد شوند تا با پینه زنی وچسب کاذب بنام عدالت ، دموکراسی و آزادی بیان  نظام کنونی را متناسب با حال واحوال مردم و فرهنگ افغانستان توجیه کنند نه میتوانند جسد متلاشی شده و متعفن نظام حاکم بر سرنوشت افغان ها را که در بیرون حیاط زندگی شان  افتاده است تطهیر کنند.

ادامه این مطلب در اینجا