آرشیف

2020-4-11

محمد اسحاق ثنا

دل بی کینه

بیا با من دل بی کینه دارم
دلی روشن میان سینه دارم

به اظهار حقایق بی کم و کاست
به گفتن مشرب آینه دارم

برای عشق دل اندر کف من
چه فرمایی همین نقدینه دارم

ز زاهد نشنوم حرف درستی
از آن بیزاری دیرینه دارم

مکن عیب از لباس من تو ناصح
به تن پوشاک پر از پینه دارم

چو طفلان دبستانی شب و روز
که ذوق بیش با آدینه دارم

محمد اسحاق ثنا
۱۰ اپریل ۲۰۲۰ میلادی
ونکوور کانادا