آرشیف

2015-1-24

غلام سخی قاضی زاده

دفــــاع قــــــــــرآن از حق مهر زنان

 

دين مقدس اسلام عزت بخشيدن براي زنان ، و داشتن مال مناسب وحقوق مادي آنان ، اعطاي مهر را درهنگام نكاح بستن بر شوهران شان لازم نموده است ، شوهران مسلمان مطابق ارشادات الهي واحاديث حضرت محمد ( صلى الله عليه وسلم ) براي خانم هاي شان درهنگام مهر پولي را تعيين مينمايند ، اين پول حق خاص خانم ميباشد ، كه هيچ كسي حق تصرف آنرا بدون اجازه خانم ندارد ، بعضي ازمردان كه براي زنان شان مهر ميدهند ، دربعضي از حالات مانند مخالفت ها ، طلاق ، وغيره ، آن اموال را دوباره از نزد شان ميگريند ، قرآن عظيم الشان گرفتن اين اموال را از نزد خانمهما منع نمود ، و ازحق آن دفاع نموده براي شوهران چنين خطاب نمود : ( وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا) هرگاه براي خانمي مال بسيار زياد ( بگونه مهرداده باشيد ) از آنان نگيريد ، آيا اين اموال را به تهمت وگناه آشكار دوباره ميگيريد النساء / 20 قرآن عظيم الشان اين حق تلفی را جرم وگناه دانسته واز حق مهر خانمها دفاع نموده است ، همچنان که کسی حق ندارد مهر داده شده آنانرا تلف نمايد ، بلکه کسی حق ندارد که مانع اين حق گردد حتا اگر اين شخص درمقامات عالی حکومتی قرار داشته باشد .
ابن كثيردرتفسيرش نقل ميکند : حضرت مسروق (رضي الله عنه ) ميفرمايد كه حضرت عمر بن خطاب (رضي الله عنه ) بر منبر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بالا شد و مردم را درمورد مهر زنان تبليغ نموده فرمود كه زيادت مهرزنان از تقوا نميباشد زيرا حضرت محمد ( صلى الله عليه وسلم ) و صحابه كرام از 400 درهم زياده تر مهر برای خانمهای شان نداده اند واگر اين امر به تقوا دلالت ميكرد آنان مهر زيادي براي خانم هاي شان تعيين ميكردند ، حضرت مسروق ميگويد درين هنگام زني درمقابل حضرت عمر(رضي الله عنه ) به مخالفت ايستاده برايش گفت : اي أمير المؤمنين ! آيا مردم را از زيادت مهر زنان از 400 درهم بالا تر ممانعت نموديد ؟ حضرت عمر(رضي الله عنه ) گفت : بلي . آن زن گفت : آيا نشنيدي كه خداوند متعال ( جل جلاله ) درقرآن عظيم الشان درين مورد چي گفته است ؟ حضرت عمر(رضي الله عنه ) گفت : چي گفته است ؟ آن خانم گفت : آيا نشنيدي كه پروردگار ( جل جلاله ) ميفرمايد "وآتيتم إحداهن قنطارا " .
حضرت مسروق (رضي الله عنه ) ميفرمايد كه حضرت عمر(رضي الله عنه ) گفت : خداوندا مرا ببخش ! تمامي مردم نسبت به عمر عالمتر اند . سپس به منبر رفته براي مردم گفت كه من قبلا درمورد زيادت مهر از 400 درهم شما را منع نمودم حال هركه خواسته باشد ميتواند مهربيشتري براي خانمش تعيين نمايد . 
حضرت عمر (رضي الله عنه ) با دانستن حقيقت قرآنی که از حق خانمها دفاع نموده است از سخنان خود بر گشته و به حق آنان اعتراف نموده وخود را ملامت نمود وگفت که تمامی مردم نسبت به من عالمترند ، زيرا وی به اين حکم دقيقا متوجه نشده بود . پس لازم است مطابق به ایه شریف وحدیث شریف خود را معیار سازیم ورای روش مسلمانان را پیش ببریم.

بااحترام
غلام سخی "قاضی زاده"