آرشیف

2018-5-30

mazizi

دفاع از سنگر حق

 دُرّ ِ سخن ِ حق همه نــاب است برادر

روشنتر از هر قطرۀ آب است بـــرادر

 

بر ضد حقیقت نتوان گفت کسی حرف

گر صاحب دین است وکتاب است برادر

 

هر ظالم وهر فاسق وهر فاجر بد کار

بر او زخـدا قهــر وعتـاب است برادر

 

 منزلگهی آنکس که زعقبی شده غافل

 چون محوطۀ  بین حُــباب است بـرادر

 

هر کس که ز باطل رۀ مقصود بجــوید

خواب است وخیال است وسراب برادر

 

حق گفتن واز سنگــر حق نیز حمـــایت

این امر خدا ، راه صـــواب است برادر

 

پرسی زمن احوال وطن را که چطور است؟

بنگــر که بســی زار وخــراب است برادر

 

قلب پدر ومادر ویا هـــر زن وشوهـر

افســـرده ودر رنج وعذاب است برادر

 

در آتش نا امنی ، اجســاد زن ومــرد

چون کوفتـۀ گوشت کباب است برارد

 

هر کس سخن حق نپذیرد به تعصب

ساکت شدنت عین جواب است برادر

 

فــر یاد «عزیزی» همـه جا سخت بلند است

چون مردم مــا جملــه به خواب است بــرادر

 

پایان

—————–

م -ع – عزیزی

والسلام وعلیکم ورحمة الله وبرکاته

 

12 سپتامبر 2010 — لندن برابر به: سوم شوال سال1431