آرشیف

2015-1-12

محمد امین وکیل

دعــــــــــــوت بــــــــــــــــــرای داوطلبي

وزارت انرژی و آب
اداره انسجام پروژه ها
بازسازی احيا ء وانكشاف سيستم هاي آبياري
داوطلبی رقابتی محلی
دعوت برای داوطلبي

 

تاریخ اعلان داوطلبي پروژه کابلک: 15/ مارچ /2014
1-جمهوری اسلامی افغانستان مبلغ از پول قرضه از انجمن توسعه بین المللی بانک جهانی برای بازسازی سیستم های آبیاری در یافت نموده است و در نظر دارد که مبلغ از پول قرضه متذكره را برای بازسازی کانال را که ذیلآ ذکر گردیده است به مصرف برساند. 
2-حالا اداره انسجام پروژه های وزارت انرژی وآب به صفت کار فرما از تمام داوطلبان واجدشرایط و شایسته 
دعوت بعمل میاورد تا در داوطلبی این پروژه اشتراک نمایند.

  نوعیت کار ساختمانی

ولسوالی /ولایت

 نمبر قرار داد

نام پروژه

ساختمانهاي سربند و ديوار های محافظتي

چغچران/غور

H-138

کانال کابلک

-حالا اداره انسجام پروژه های وزارت انرژی وآب به صفت کار فرما از تمام داوطلبان واجدشرایط و شایسته 3
دعوت بعمل میاورد تا در داوطلبی پروژه های فوق الذکر که مدت کارساختمان 420 روز از شروع کار که 150 روز آن 
شامل فصل زمستان ،سردی هوا و همچنان حل پرابلم و مشکلات اجتماعی میباشد.
4- داوطلبی پروژه ها طبق قوانین داوطبی رقابتی محلی که در رهنمود بانک جهانی مشخص گردیده انجام خواهد شد. و داوطلبی برای همه داوطلبان شایسته طوریکه در اسناد داوطبی تشريح گردیده آزاد میباشد. 
5- داوطلبان واجد شرایط که علاقمند به اشتراک در داوطلبی باشند میتوانند برای معلومات بیشتر از مسول حوزوی انسجام پروژه ها در اوقات رسمی به آدرس زیر مراجعه نموده و اسناد داوطلبی را ملاحظه نمایند.

6 – شرایط لازم برای داوطلبی:

مبلغ پول نقد در بانک

یک کارمشابه طی پنحج سال

 حداقل یک سال کارکرد طی پنج سال

مبلغ تضمین آفر

نام پروژه

1,900,000 افغانی

5,300,000افغانی

8,800,000افغانی

130,000افغانی

کانال کابلک

د-لست اقلام عمده تجهیزات قراردادی به منظور کار پیشنهاد شده ( شخصی ,اجاره ) ویا خریداری شده ( ازکی ) طوریکه در اسناد داوطلبی ذکر گردیده است.
ح-معرفی یک شخص بعنوان مدیر قرار داد که پنج سال تجربه کاری انجنیری وحداقل سه سال تجربه کاری مدیریت داشته باشد.
برای جزئیات تصدیق ارزیابی بعدی به بخشهای 1 و 2 اسناد داوطلبی مراجعه شود.
7 – داوطلبان علاقمند میتوانند ست کامل اسناد داوطلبی را به زبان انگلیسی در بدل 2500 افغانی نقد (که غیر قابل باز پرداخت است) ذریعه درخواست کتبی از آدرس زیر بدست آورند. 
8 – داوطلبان و یا نماینده های با صلاحیت شان برای روشن شدن بیشتر موضوعات مربوطه و جواب سوالات شان در جلسه پیش داوطبی به تاریخ 06 /اپريل/ 2014 ساعت یک بعد از ظهر به آدرس زیر اشتراک نمایند.
9 – اسناد داوطلبی جداگانه برای هر پروژه باید پیش از ساعت 10 قبل از ظهر از تاریخ (15- اپریل-2014) تحویل بدهند. اگر روز تحویل دهی اسناد مصادف به روز رخصتی رسمی میشود اسناد دواطلبی باید روز رسمی بعدی درهمان ساعت و مکان تحویل داده شود. اسناد داوطلبی نرم افزاری (در سی دی، ای، فلش) قابل قبول نمی باشد. اسناد داوطلبی بعد از وقت معینه مسترد میگردد. اسناد در حضور نمایندگان داوطلبان باز میگردد.

 

آدرس:

دفتر : آمريت انسجام پروژه هاي هرات
پروژه : احياء وانكشاف سيستم هاي آبياري
اتاق کنفرانس : رياست عمومي حوزه دريايي هريرود مرغاب
سرک قول اردو چهار راهی باغ مراد شهر هرات / افغاتستان
شماره تیلفون: 0799156078
ایمل آدرس: Rateb.Nasimi@eirp-afg.org