آرشیف

2015-1-8

محمد حسین نبی زاده

دسترسی بـه محیط زیست سالم، حـق بشری نسل امروز و فردای ما

 

برنامه آموزشی دو روزه "محیط زیست و حقوق بشر" توسط ریاست حفاظت محیط زیست ولایت غور، دفتر ولایتی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و استاد محمود "بی پروا" فعال محیط زیست برای 27 تن از اشتراک کنندگان شامل 17 تن از کارمندان ذیربط دولتی و غیر دولتی و 10 تن از رضاکاران محیط زیست در دفتر ولایتی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برگزار گردید.

محترم الحاج قاسم علم

محترم الحاج قاسم "علم"

نخست برنامه با آیاتی چند از کلام الله مجید و معرفی اشتراک کنندگان آغاز یافت. پس از آن محترم الحاج قاسم "عَلَم" رئیس حفاظت از محیط زیست ولایت غور ضمن اشاره کوتاه به فعالیت های ریاست حفاظت از محیط زیست ولایت غور هدف از برگزاری وکشاپ را آشنایی با مفاهیم اساسی محیط زیست و قانون محیط زیست ، مشترکات محیط زیست و حقوق بشر بیان نمود و سپس عبدالقدوس "هویدا" مسئول بخش تعلیمات دفتر ولایتی کمیسیون مستقل حقوق بشر ضمن خوش آمد گویی برای اشتراک کنندگان، دسترسی به محیط زیست سالم را از حقوق بشری نسل امروز و فردای بشریت دانست و روابط محیط زیست را با حقوق بشر از جمله حق زندگی و حق صحت که روابط ناگسستنی با محیط زیست دارد را برای اشتراک کنندگان توضیح دادند.

محترم عبدالقدوس "هویدا"

محترم عبدالقدوس "هویدا"

در روز نخست کارگاه آموزشی عبدالقدوس "هویدا" مفاهیم اساسی محیط زیست از قبیل تعریف محیط زیست، آلودگی محیط زیست (آلودگی آب، خاک و هوا) و انواع محیط زیست (محیط زیست طبیعی ، اجتماعی و انسان ساخت ویا مصنوعی)، عوامل آلودگی محیط زیست (آلودگی هوا، آلودگی صوتی، آلودگی دید،آلودگی آب، آلودگی آبهای زیرزمينی، آلودگی خاک، آلودگی تشعشعی و آلودگی نور) را برای اشتراک کنندگان توضیح داد. 
برنامه آموزشی با کار گروهی در سه گروه کار شان را ادامه داده که گروه اول در مورد "عوامل آلودگی هوا و راه حلهای آن"، گروه دوم در مورد "راه حلهاي که ميتوان برای جلوگيری ازآلودگی آب واسراف آب انجام داد" و گروه سوم در مورد "عوامل آلودگی خاک و راه های جلوگیری از آن" با نگرش محیطی بحث تبادل نظر نموده و نتیجه کار شان را برای اشتراک کنندگان بیان داشتند. در اخیر کار گروهی محترم الحاج قاسم "علم" نتیجه کار گروهی را عالی ارزیابی نموده و ضمن جمع بندی و نتیجه گیری از کار گروهی در مورد موضوعات مطرح شده در کار گروهی تبصره نمودند. بعد از ظهر روز اول، قانون محیط زیست به شکل فشرده برای اشتراک کنندگان توضیح داده شد و تعدادی از فیلم های کوتاه از مناطق مختلف کشور وتصویر های محیط زیستی با پیام های محیط زیستی و مواد قانون محیط زیست برای اشتراک کنندگان نمایش داده شد که مورد علاقه و دلچسپی اشتراک کنندگان قرار گرفت.
در روز دوم برنامه آموزشی محترم استاد محمود "بی پروا" فعال محیط زیست برنامه را با پیام محیط زیستی "اطراف جای زندگی خویش را پاک نگهدارید وسرسبز داشته باشید تا زندگی بشما لذت بخش و پسندیده باشد" آغاز نمود و موضوعات مهمی چون هوا و آلودگی هوا، عوامل بوجود آورنده دود، گازهای گلخانه یی، آلوده کننده های خانه، آلوده کننده های قریه، آلوده کننده های مکتب واداره و آلوده- کننده های شهر را بیان داشته و راه حل های هریک را نیز بیان داشتند و اهمیت نهال شانی وایجاد ساحات سبزرا با نگرش محیطی برای اشتراک کنندگان توضیح دادند. استاد بی پروا نمونه های بسیار زیادی از موضوعات محیط زیستی را در مورد محیط زیست در ولایت غور بیان داشتند که در زیر به دو نمونه اشاره میگردد:

محترم استاد محمود "بی پروا"

محترم استاد محمود "بی پروا"

 

1. در سال های 1369 می توانستیم به شهر چغچران مرکز غور، شهر خاکستر بگوییم چرا که تمام مردم در فصل زمستان از هیزم های گیاهی (بوته) برای سوخت زمستانی شان استفاده می کردند و در فصل بهار در مقابل هرخانه کوتی از خاکستر ایجاد میگردید و با آمدن باد ها در فصل بهار و تابستان تمام شهر را خاکستر فرا می گرفت. این مشکل ابتدا با توصیه فعالان محیط زیست از جمله شخص استاد محمود بی پروا طوری حل شد که برای باشندگان قریه پوزه لیچ و قریه تله پیشنهاد گردید تا از این خاکستر ها بعنوان کود برای زراعت شان استفاده کنند که با بی میلی از سوی شان قبول شد. وقتی مردمان قریه متوجه شدند که خاکستر برای زراعت شان بسیار مفید هست در بهار هرسال خود شان می آمدند و خاکستر هارا از مردم می گرفتند و برای زراعت شان استفاده می کردند. مردم شهر چغچران که در ابتدا خاکستر ها برای شان مشکل بزرگی را ایجاد کرده بود و به دنبال راه چاره ای بودند بعد از چند سال مردم حاضر نبودند که خاکستر های شان را به شکل رایگان در اختیار دهقان ها قرار دهند بلکه در بدل آن پول اخذ می کردند.
2. پوشش نباتی و گیاهی که در سال های اخیر در افغانستان به شدت آسیب دیده و از بین رفته است، در آینده و حال می تواند یک مشکل عمده محیط زیستی در سطح افغانستان به ویژه در ولایت غور محسوب گردد. استاد محمود بی پروا در لابلای صحبت هایش به گیاهانی چون کدوگگ (Geranium chariesii) و گوَگ (Cousinia sp.) اشاره کرد که در سال های قحطی 1350 و 1351 توانست مردم ولایت غور را از قحطی و هلاکت نجات دهد، استاد بی پروا به بهار سال 1351 اشاره نمود که مردم غور به خاطر قحطی به دشت ها و کوه ها مراجعه کردند و از گیاهان فوق الذکر به عنوان غذا استفاده می کردند و این گیاهان توانست جان صدها تن از شهروندان غور را از خطر هلاکت تا آمدن کاروان های مواد غذایی از کابل و هرات نجات دهد ولی متاسفانه اکنون به دلیل از بین رفتن پوشش گیاهی در صورت بروز قحطی هیچ گیاهی برای نجات مردم وجود ندارد.

دسترسی به محیط زیست سالم، حق بشری نسل امروز و فردای ما

در روز دوم برنامه آموزشی همچنان موضوع منابع طبیعی از سوی نماینده ریاست زراعت غور، شهر، شهروند و فرهنگ شهر نشینی و زباله های شهری و تاثیر آن بالای محیط زیست از سوی نماینده مؤسسه رمپ اپ، تفتیش و استفاده از تکت های جریمه از سوی یک تن از کارمندان ریاست محیط زیست ولایت غور برای اشتراک کنندگان توضیح داده شد.
بعد از ظهر همان روز موضوع اثرات سوی محیط زیستی از قبیل رشد بی رویه جمعیت، زلزله ها، آتش فشان ها، سونامی ها، آتش سوزی جنگلات، برف کوچ ها، تخریب جنگلات، عدم توجه به امورات شهری، عدم توجه به فرهنگ شهر نشینی توسط محتر الحاج قاسم علم رئیس محیط زیست ولایت غور برای اشتراک کنندگان ارائه گردید. 
محترم قاسم "علم" در بخشی از صحبت هایش به معیاری نبودن میدان هوایی چغچران از نظر معیار های محیط زیست اشاره کرد که باعث ایجاد صدای دلخراش هنگام فرود و برخواست هوا پیما در مرکز شهر میگردد که موضوع به ویژه برای مریضان و اطفال مضر می باشد.
در اخیر برنامه اشتراک کنندگان جلسه جهت تطبیق هرچه بهتر قانون محیط زیست و همکاری نهاد های مربوط در مورد، قطعنامه ای را ترتیب دادند که در این قطعنامه از تمام ادارات ذیربط دولتی درخواست شده است تا هر اداره در راستای کاری اش جهت تطبیق قانون محیط زیست تلاش کنند. 
برنامه آموزشی با قرائت قطعنامه توسط رئیس حفاظت از محیط زیست ولایت غور و دعائیه یک تن از اشتراک کنندگان به پایان رسید.

 

دسترسی به محیط زیست سالم، حق بشری نسل امروز و فردای ما