X

آرشیف

دستان خون آلود

جنگ وصلح طالبان ازخون مردم رنگ شد
این حنای دسـت قـدرت‏هـا پر از نیرنگ شد

نعـش خون آلودۀ انسان به خاک افتاده است
یا به دست طالب و داعش به دار آونگ شد

آب می ریـزنـد بر دســتان خون آلـود جهل
کلۀ آزادی و عـقـل و خــرد بـس مـنگ شد

در جهان خرخری میدان به خرهـا داده اند
اسـب سُرخُن زیـر پـالان سـیاست لنگ شد

بـردبـاری و فضیلـت از دل وحـشـت مجو
دورۀ آدمکــش و افــراطـی و الــدنـگ شد

طالبان دانـشگه و مکتـب بــسوزانـند، وای
قـاتــل مــردم خـدایـا، قـاتــل فــرهـنگ شد

اعتدال و رحـم و شفقت دردل افراط نیست
قلب سخت طالب و داعـش بسان سنگ شد

سـاز و آواز و طرب درگور خاموشی فتاد
تاکه طالب دشمن شعر ورباب و چنگ شد

زن ستیزان سنگ می ریزند بر فرق زنان
وعـدۀ حـق زنان در ذهـن طالـب دنگ شد

وحـشت داعـش و استـبداد طالـب را مجـو
آتش و خون و تعصب زیـربنای جنگ شد

تا غـلامی و کنـیزی را کنـد داعـش حـلال
آن تـمــدن ســوزی پـاریـنــه نـوآهـنگ شد

جنگ قـدرتها به افراط و خشونت مایه داد
طالـب و داعـش سـلاح مهلک افـرنگ شد

روس و امریکا و پاکـستان طالب پروراند
روح انـسـان خـسـته و آزرده و دلتنگ شد

20/11/2018
رسول پویان

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.