آرشیف

2015-2-7

محمد جواد علوي

در گرد همایی تجلیل از هشت ثور، حجت الاسلام احسانی:

 

حفاظت از دستاورد های دهساله خود، جهاد دیگر است!

 
در گرد همایی تجلیل از هشت ثور، حجت الاسلام احسانی:

در مسجد جامع وحسینیه امام حسین (ع) درشهرک مهاجرین  شهرچغچران، مرکز ولایت غور، با اشتراک مقامات ملکی ونظامی  و صدها نفر از مردم مسلمان وشهید پرور این ولایت ، از بیستمین سالروز پیروزی مجاهدین بر نظام کمونیستی افغانستان تجلیل به عمل آمد.
محفل که به مناسبت هشت ثور،  سقوط دولت داکتر نجیب الله ( آخرین رییس جمهور از سلسله نظام کمونیستی افغانستان ) ، پیروزی مجاهدین ، ایجاد وتاسیس حکومت اسلامی در مسجد وحسینیه یاد شده بر گزار شده بود، این محفل با تلاوتی  آیاتی از کلام الله مجید آغاز گردید وبه دنبال آن سخنرانان محفل هریک به نوبه خود ، در مورد شکست نظامهای وابسته به بیگانه سخنانی را ایراد نمودند. مقاله ای توسط محترم مختار متعلیم صنف نهم قرأت شد؛ که در آن برتری اسلام بر ای ایدؤلوژی ماتریالیزم و مارکسیسم تآکید صورت گرفت. دراین مقاله بر اصالت مکاتب الهی بر مکاتب مادی و مکاتب دست ساخته بشر  استدلال صورت گرفت و در قسمت های ازاین مقاله آمده بود:" یکبار دیگر ثابت شد که ایدؤلوژی ساختگی ودست ساز بشر، شاید برای یک زمان محدود پاسخ گوی زمانه کوتاه خودش باشد. اما شکست ایدؤلوژی مارکسیسم نشان داد که پایه ای این نوع ایدؤلوژی که بر استدلال وقیاس استوار است بسیار سست، بی بنیاد وچوبین بوده است واین مکتب الهی اسلام، آخرین دین الهی است که محکم وآهنین است  واین پاهای چوبین استوار نمی ماند وچنانچه حکومت داکتر نجیب الله واتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی نتوانستند استوار بمانند و در نهایت  نیزسقوط کرد". در آخر این مقاله تاکید شده بود، که فقط کلمه الله است که ثابت وپایدار می ماند".
یکی دیگر از سخنرانان مجلس محترم عباس یک تن از محصلین دانشگاه تعلیم و تربیه ولایت غور، درارتباط با تاریخ خونبار و  سراسر از حادثه درافغانستان بود. موصوف میلیون ها شهید، معلول و مهاجر را  نتیجه تاریخ خونبار و سراسر حادثه این دوره چهار ده ساله تعریف کرد، که تا هنوز معلولین و مهاجرین دوران جهاد و مقاومت درد ها ومشکلات شان التیام نیافته اند. معلولین از خدمات مورد نیاز ( به علت زیادی) محروم اند و همچنین ما امروزه میلیون ها مهاجر در کشور های همسایه، قاره آمریکا،  استرلیا و اروپا و…  داریم که هنوز به وطن عودت نکرده اند.
سخنران اصلی و پایانی تجلیل از روز هشت ثور، در حسینیه ومسجد جامع امام حسین (ع)  حضرت حجت الاسلام و المسلمین الحاج شیخ نادر احسانی بود.احسانی ابتدأ این پیروزی را براشتراک کنندگان محفل جشن وسرور یاد شده، ملت شریف غورو آحاد مردم مسلمان وشهید پرور افغانستان ودنیای اسلام تبریک گفت وانگهی روی موضوع شکست دولت داکتر نجیب الله مکث نمود وگفت:" از آنجایی که  این رژیم چون متکی بر ایدؤلوژی وارداتی وبیگانه بود،با کودتا بوجود آمده وبا تکیه بر قدرت خارجی خلق شده  بود.این رژیم نمی توانست ماندگار باشد وپایگاه ملی ومردمی نداشت با عقاید و آموزه های دینی مردم این سرزمین بیگانه بودند. بیگانگی  و خصومت اشکار با عقاید مردم سر انجامی غیر از شکست نمی توانیست  داشته باشد."
بیگانگی با مردم ، نا آشنایی با عقاید عامه ملت ومردم مسلمان افغانستان، صدور فرامینی که بدون دقت و دور اندیشی صادر می گردید، تظاهر وافتخار واتکا به قدرت های خارجی، ظلم، شکنجه، اختناق، اعدام های بدون محاکمه ، افراط در بی بندو باری و… را حجت الاسلام احسانی عامل سقوط رژیم مارکسیستی در افغانستان یاد کرد و افزود:" خوب است دولت فعلی ودولت های آینده افغانستان به جهاد ومجاهدین به دیده قدر بنگرند و استقلال فعلی افغانستان را که محصول تلاش ها ومجاهدت های مردم مسلمان افغانستان است، با جدیت حفظ کنند و دوران مقاومت را نیز نباید از یاد ببرند. مقاومت تداوم جهاد بود وباید این دستاورد ها جمعا" حفظ گردد وبنام صلح ومصالحه ، نتایج خون شهدأ سه دهه را با نوکران اجانب وگروه های نام نهاد طالبان نفروشند".
درختم محفل جناب احسانی تاکید کردند:" امروزه حافظت از دستاورد های  دهساله آخر خود ، صحنه جدیدی از مقاومت ، دفاع از افغانستان و جهاد دیگر است".
قابل یاد آوری است، که در طی این بیست سال به شیوه های مختلف و در تمام ولایات کشور، از پیروزی مجاهدین در هشت ثور ، برزگداشت به عمل می آید.  اما د رعین حال عده زیادی از مردم مسلمان افغانستان، پیروزی مجاهدین را زمینه ساز بیست سال نا امنی ودهها فاجعه دیگری مثل جنگ های خونین کابل ، حاکمیت قرون وسطایی طالبان و… می دانند.
پایان