X

آرشیف

در مورد حادثـــه قریه رغسکن مرغاب چه میدانید؟

 

 
بتاریخ 22سرطان 1389 قریه رغسکن مرغاب مورد تهاجم سنگ کوچ مهیب قرار گرفت درزمان وقوع حادثه باشندگان قریه به ارت های ایلاقی بودند وآن های که در قریه حضور داشتند در ساعات اولیه آگاه شده وبه آن طرف رود مرغاب فرار نموده بودند از اثر وقوع این حادثه 28خانه نشیمن ویران شده است وبر علاوه حاصلات زراعتی ودرختان بار دار قریه زیر خاک وگرد این سنگ کوچ قرارگرفته اند .
دولت طی دونوبت هئیت کمیته ملی اضطرار را اعزام داشته وبر رسی های هم انجام شده وبه آسیب دیده گان یک مقدار کمک های هم صورت گرفته است ، اما سوال درین جاست که قرار گذارش هئیت اعزامی کوه بطول 150متر درز برداشته که به مرور زمان همه بالای قریه فرومی ریزد وامکان بود باش مردم محل وجود ندارد  واز سوی دیگر خاکی که از اثر سنگ کوج سست شده در اولین ریزش باران سیل شده وبالای قریه سرازیر میشود از نظر من برای نجات مردم تدابیر ذیل روی دست گرفته شود :

 1.       دولت مردم را به جاهای امن انتقال داده برای شان کمک لازم در اعمار خانه های نشیمن شان انجام دهد .

 2.       ریاست زراعت تدابیری برای پاک کاری درختان از خاک اتخاذ نماید .

 3.       دولت کمک های بیشتر غذائی برای آسیب دیده گان تدارک کند .

در آخر مطلب عکس های که از وقوع این حادثه سنگ کوچ و درز نمودن زمین گرفته شده برای مشاهده به نشر مب رسانم .
 
محمدامین وکیل
رئیس تنظیم آب غور

 

حادثه قریه رغسکن مرغاب
 
حادثه قریه رغسکن مرغاب
 
حادثه قریه رغسکن مرغاب
 
حادثه قریه رغسکن مرغاب
 
حادثه قریه رغسکن مرغاب
 
حادثه قریه رغسکن مرغاب
 
حادثه قریه رغسکن مرغاب
 
حادثه قریه رغسکن مرغاب
 
حادثه قریه رغسکن مرغاب
 
حادثه قریه رغسکن مرغاب
 
حادثه قریه رغسکن مرغاب
 
حادثه قریه رغسکن مرغاب
 
حادثه قریه رغسکن مرغاب
 
حادثه قریه رغسکن مرغاب
 
حادثه قریه رغسکن مرغاب
 
حادثه قریه رغسکن مرغاب
 
حادثه قریه رغسکن مرغاب
 
حادثه قریه رغسکن مرغاب
 
حادثه قریه رغسکن مرغاب
 
حادثه قریه رغسکن مرغاب
 
حادثه قریه رغسکن مرغاب
 

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.