آرشیف

2015-12-8

سجاد ساحل

در محفل روز جهانی اشخاص دارای معلولیت در ولایت غور، معلولان این ولایت خواهان ایجــاد شهرکی بنام معلولین شد

 

در محفل روز جهانی اشخاص دارای معلولیت در ولایت غور، معلولان این ولایت خواهان ایجاد شهرکی بنام معلولین شد

در محفل روز جهانی اشخاص دارای معلولیت در ولایت غور، معلولان این ولایت خواهان ایجاد شهرکی بنام معلولین شد

در محفل روز جهانی اشخاص دارای معلولیت در ولایت غور، معلولان این ولایت خواهان ایجاد شهرکی بنام معلولین شد

در محفل روز جهانی اشخاص دارای معلولیت در ولایت غور، معلولان این ولایت خواهان ایجاد شهرکی بنام معلولین شد

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دفتر ولایتی غور با هماهنگی ریاست کار وامور اجتماعی به تاریخ 15 قوس 1394 با حضور مقام ولایت، رؤسا ونمایندگان ادارات دولتی و غیر دولتی، اعضای شورای ولایتی، رسانه ها و حضور اشخاص دارای معلولیت در دفتر ولایتی کمیسیون به مناسبت روز جهانی اشخاص دارای معلولیت طی یک محفلی گرامی داشت به عمل آوردند.  در این محفل که به منظور ارج گذاری به منزلت و ارزش ذاتی اشخاص  دارای معلولیت و حمایت از حقوق بشری شان و ترغیب مردم و نهاد های دولتی در تبعیض زدای علیه معلولان و ایجاد فرصت های یکسان برای آنها و سهیم سازی آنان در عرصه های مختلف زندگی وارتقای سطح آگاهی های مردم در مورد نیازمندی های اساسی و همکاری با این قشر با درک توانمندی های بی حد و حصر این طبقه، بر گزار شده بود به تعداد 61 نفر(6 زن و 55 مرد) اشتراک داشتند.
 محفل با تلاوت آیات از کلام الله مجید توسط یک تن از اشتراک کنندگان و به تعقیب با پخش سرود ملی و سخنان خوش آمد گویی وخیر مقدم  خانم فریده به نمایندگی دفتر آغاز گردید.
بانو سیما جوینده والی ولایت غور، با سخنان ذیل اشخاص دارای معلولیت را دلجویی داد.
"معلولین نهایت گرامی! افتخارات بسیار بالای دارید شما، اگر مادر زاد معلول تولد شدند، شکی نداریم که شرایط انقلاب، فقر وبد بختی، آدم کشی، جنگ، انتحار،انفجار، انسانهای وحشی که انسانهای صادق را کمین دارند و هر روز برادرهای مارا شهید می کنند و هر روز سر می برند و هر روز توهین وتحقیر می کنند تاثیرات ناگواری داشته که در نتیجه مادران رنج  دیده  طفل به بطن شان  صدمه دیده است. همچنان معلولان که در انتحار وانفجار، جنگ و در راه خدمت به وطن عضو خودش را از دست داده بزرگ ترین افتخار را دارد. والی غور در خطاب به معلولین اضافه کرد: مأیوس نشوید که معلول هستید، افتخار داشته باشید که بخاطر دفاع از وطن اعضای خود را از دست داده اید. وی وعده سپرد تا از هیچ تلاشی برای اشخاص دارای معلولیت دریغ نورزد.
 به تعقیب گل احمد رستمی آمر شهدا ومعلولین به نمایندگی از ریاست کار وامور اجتماعی شهدا و معلولین روز جهانی معلولین را به تمام اشخاص دارای معلولیت تبریک گفته و پیام وزیر کار وامور اجتماعی شهدا ومعلولین را برای مهمانان به خوانش گرفت. این پیام شامل دو بخش مهم بوده یکی دست آوردهای دولت در راستای عرصه های مختلف اشخاص دارای معلولیت و دیگر وعده ونویدها که این وزارت در صدد انجام این امور است.
در قسمت دست آوردها : تعدیل قانون حقوق وامتیازات اشخاص دارای معلولیت، الحاق به کنوانسیون های بین المللی(افغانستان در 19 دسامبر 2012 میلادی به کنوانسیون اشخاص دارای معلولیت پیوسته است و به اجرای آن خود را متعهد می داند)، بانکی سازی اتحادیه حقوق ورثه شهدا و معلولین، ایجاد سیستم بای متریک، ایجاد مراکز صحی، ایجاد مراکز آموزشی فنی وحرفوی، فراهم آوری زمینه اشتغال، توزیع سر پناه، توزیع غرفه های فروشات در مرکز، اعزام محصلین واجد شرایط برای ادامه تحصیلات عالی در خارج از کشور، راه اندازی برنامه های ورزشی پارالمپیک در عرصه معلولیت وغیره .
در قسمت وعده ها ونوید ها:
دولت و وزارت کار وامور اجتماعی در راستای کاهش مشکلات اشخاص دارای معلولیت در کشورو رسیدگی لازم وشامل سازی آنان به خدمات بهتر در مرکز و ولایات و فراهم سازی و دسترسی معلولین به امکانات بهتر تلاش میکند. آقای رستمی همچنین افزود : در قانون بیش از 12 اداره مکلف است تا با ریاست کار وامور اجتماعی در راستای کاهش مشکلات وفراهم سازی خدمات برای معلولین همکاری نمایند اما تعداد کمی از آنها با این ریاست همکاری دارند و متباقی همکاری ندارند.
عبدالحمید ناطقی یک تن از شورای ولایتی ولایت غور ، در مورد معلولیت، نیازمندی های اساسی و حقوق معلولان، احترام به کرامت انسانی صحبت نموده و قوانین ملی وبین المللی را برای حمایت از معلولان متذکر شد. همچنین آقای ناطقی در قسمت از سخنانش افزود: ما شاهد تلاش های زیادی کمیسیون مستقل حقوق بشر در حمایت از اشخاص دارای معلولیت در کابل بوده ام که کمیسیون معلولان واجد شرایط را به دانشگاه مخصوص آنها برای تداوم تحصیلات شان شامل می ساخت". همچنین این وکیل شورای ولایتی به توانمندی معلولان اشارۀ  داشته وافزود: "ضمیر نا خود آگاه که  در معلولان فعال است به دیگران نیست اما اینکه چگونه این توانمندی بالقوه آنها را به توانمدی باالفعل تبدیل کنیم نیازمند حمایت دولت، ونیازمند حمایت های نهاد های مدنی ونهاد های تأثیرگذار در این راستا و مسؤلیت شهروندی ما به عنوان یک انسان است که دست آنها را بگیریم و حمایت کنیم ".
بعدا آقای قاضی زاده رئیس شهرداری ولایت غور صحبت کرد و در بخش از سخنانش گفت: اشخاص دارای معلولیت یک قشر محروم و نیازمند کمک و مساعدت هستند. این موضوعات نباید در چوکات سخنرانی ها خلاصه شود. روی این قشر توجه جدی صورت گیرد و ارگان های مسؤل کمک کنند؛ بشینند وراه کارهای درست ایجاد کنند؛ از طریق این راه کارها ما بتوانیم کمک های بسیار مفیدی را برای اینها ارائه نماییم. رئیس شهرداری پیشنهاد نموده که ریاست کار وامور اجتماعی یک کمیسیونی را از نهاد های مرتبط در مرکز ولایت ایجاد کند و شهر داری در کنار اینها خواهد بود. معلولان باید دسته بندی شود وموقعیت ها و ساحات کاری شان روشن و مطابق نیازهای اساسی آنها مساعدت صورت گیرد.
داکترجمعه گل یعقوبی رئیس  شفا خانه ولایتی به نمایندگی از ریاست صحت عامه غور گفت وزارت صحت عامه بر مبای استراتیزیک پلان در دو برنامه یکی مجموعه خدمات صحی و اساسی ودیگر مجموعه خدمات شفاخانۀ خدماتش را ارائه می نماید. معلولین جایگاه خاص شان را داشته و در تشکیلات ما در حال حاضر سهم بارز داشته و از نظر توان بخشی وخدمات صحی نیز معلولین در اولویت کاری ما قرار دارد.
عید محمد صابری رئیس شبکه داد خواهی برای معلولین در ولایت غور، برای تجلیل روز معلولین از کمیسیون قدردانی نموده و از دولت وادارات ذیربط خواستار توجه بشتر به مشکلات معلولین گردید. وی افزود:  سومین بار است که از روز معلولین در غور تجلیل می شود واینبار متفاوت تر از گذشته، رؤسا و نمایندگان ذی صلاح در محفل وجود دارد. ما خواهان یک شهرک برای اشخاص دارای معلولیت در غور هستیم، اداره شهر داری و دیگر ادارت ذیربط در این راستا با ما همکاری داشته باشد. همچنین آقای صابری اضافه کرد: در عرصه های دیگر، مانند دسترسی اشخاص به اماکن عمومی، آموزشگاه های خصوصی، ایجاد شغل و استخدام معلولان واجد شرایط در ادارات و فراهم سازی تحصیلات عالی برای معلولان واجد شرایط و غیره، ادارات و حکومت محلی معلولین را نیز مورد توجه داشته باشند.
آقای حسینی آمر تعلیمات اسلامی معارف غور، تعهد ریاست معارف غور را در امر آموزش معلولین واستخدام آنها در معارف غور بیان کرده وضمنا بیان داشت: همین قسمی که استار کشمیر اعلان سر وگرداننده محفل امروز که یک استاد ورزیده است در معارف ایفای وظیفه دارد معلولان در این اداره استخدام شده و در تشکیلات خود داریم. اما در مورد خواست اطفال نا شینوا که در محفل گذشته (روز جهانی اطفال ) مطرح شد، با رئیس معارف در میان گذاشتم و نظر به قلت تعداد اطفال نا شینوا ایجاد یک باب مکتب مخصوص را ایجاب نمی کند و ما می می توانیم الحاقیه و صنوف جداگانۀ را در این خصوص از اغاز سال تعلمی 1395 در نظر بگیریم. بعد محفل با دعای خیر به اختتام رسید.
 
سجاد ساحل