آرشیف

2014-12-11

غلام علی فگارزاده

در ماتم اطفال شهيد ننگرهار

بعد ازصدای ترکش بمبهای مرگ زا
خمپاره های داغ
دلهای پاک طفلکان وطن را هدف گرفت
خون ريخت ز داغ ظلم 
اما، نه در زمين
بل روی صفحۀ قران، کلام رب
در مسجد خدا.
آن صفحه درس همانروز طفلکان
رنگينه شد، ورق شد
و عرض حال شد
به بارگاه حق رسيد

 

فگارزاده، شهر کابل
۱۳ اسد ۱۳۹۲