X

آرشیف

در دانشگاه‌ های که به قول سهراب سپهری دانشجو خریطه زباله باشد و درس بر او خالی شود باید چنین توقع از رفتار، گفتار و عملکرد دانشجویانش داشته باشیم.

نظام آموزشی ما نظام آموزشی تقابل پرور و خشونت آور است و با این ماشین کهنهی آموزشی  ما نمی توانیم به قول انوشه در جاده های مدرن و مدرنیته امروز و فردا راننده گی کنیم و هیچ تصادف و تصادم نداشته باشیم.
نظام آموزشی ما در دانشگاه ها هیچ جمله ی از تعامل اجتماعی مدرن،  جهان دهکده شدن و یا دهکدهی جهان، عدم تقابل فیزیکی و رقابت سالم نداشته و ندارد.
در هشت سمستر دوره لسانس دانشگاه  ما یک مضمون بنام ثقافت اسلامی داشتیم و درین هشت سمستر تمام آیات و حدیث که خواندیم تقابلی بود و یاهم تقابلی معنی می شد، در حالیکه  می دانم که قران کریم حد اقل دو قسم مخاطب داردکه یکی متدینین و یا هم مسلمان ها هستند و یکی هم کل جهان انسانیت که این جهان انسانیت هر دو گروه، هم متدینین و هم غیر متدینین را شامل می شود، ولی در باور اموزگاران ثقافت اسلامی ما تنها کسانی انسان بودند که مسلمان هستند و هرکسی که چون ما نیندیشد و حتا از مسلمان های خودمان بر داشت شان متفاوت تر از برداشت و فهم ما باشد، کافر، غیر انسان و ریختن خون شان مباح، قتل شان و نابودی شان ثواب اخروی هم دارد.

در حالیکه امام محمد غزالی معاصر نویسنده و محقق مسلمان درکتاب کاندکاوی و عوامل انحطاط مسلمانان  این دید را کاملا رد می کند، ولی متاسفانه آموزگاران و عالمان مسلمان ما وقتی برای خواندن کتاب های دانشمندان دیگر که هیچ حتا کتاب ها دانشمندان اسلامی را نیز نخوانده و نمی خوانند
در دانشگاه های افغانستان هیچ تفکیک بین دانشجوی در تلاش اندیشمند شدن و دانشجوی اندیشه آموز نیست. آموز گار دانشگاه دانشجویانی را دوست دارد که پرسش گر نباشد و تمام کتاب را جمله به جمله در حافظه خود ثبت داشته باشند. از حافظه دانشجو آله ثبت و از دانشجو بلبلی می سازند که اندیشیدن و پرسش خلق کردن که صفت انسانی است نیست و نابود شود.
جان کلام اینکه ما نسل جوان، خواه دانشگاهی و خواه غیر دانشگاهی قربانی سیاست ناسالمی شده و می شویم که بر جامعه ما و نظام آموزشی ما تحمیل شده و هیچ آدمی مهم، موثری برای بیرون رفت ازین بحران فکری کاری نکرده و نمی کند.

نثار احمد کوهین
۲۵/۸/۱۳۹۷ 
فیروز کوه_ غور.

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.