آرشیف

2015-6-14

سجاد ساحل

در جلسه با خبرنگاران ولایت غور: “خبرنگاران در ولایت غور مصؤنیت امنیتی ندارند”

بخش تعلیمات و مطبوعات دفتر ولایتی غور- کمیسیون مستقل حقوق  بشر افغانستان، جلسۀ ربعوار با رسانه های محلی را به تاریخ 20 جوزا در سالن این دفتر با اشتراک 18 تن از نمایندگان رسانه ها ی صوتی، تصویری و چاپی دایر نمود.
هدف از تدویر این جلسه هماهنگی بین رسانه ها و بررسی مشکلات و چالش های که فراراه رسانه ها وآزادی بیان  قرار دارد تذکریافت. تا بتوان تدابیر لازم را برای بهبود وضعیت آزادی بیان و رسانه اتخاذ نمود.
جلسه با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز گردید. به تعقیب محمد جواد علوی سرپرست دفتر ولایتی غور، ضمن خوش آمدید به اشتراک کنندگان آزادی بیان را در اسناد ملی وبین المللی بیان داشته؛ سپس از اشتراک کنندگان خواست،  هرکدام روی مشکلات فراراه رسانه ها ی چاپی، صوتی و تصویری در ولایت غور صحبت نمایند.
ابتدا استاد ندیم مسؤل نشریه سام، در مورد نقش رسانه ها در توسعه حقوق بشر صحبت کرد و گفت:" رسانه ها به عنوان پل ارتباطی بین مردم و دولت عمل می کند. رسانه ها اطلاعات را  از حوادث طبیعی، جنگی، موضوعات اجتماعی، فرهنگی ، موارد نقض حقوق بشری و… را به اطلاع عموم مردم میرساند؛ که باعث آگاهی مردم از دولت و فعالیت های انجام شده و نا شده دولت میگردد و ازطریق رسانه های جمعی دولت نیز با خواسته های مردم آشنا می گردد".استاد ندیم کمیسیون مستقل حقوق بشر ورسانه ها و جامعه مدنی را همکاران بسیار نزدیک در توسعه حقوق بشر توصیف کرده و افزود:"کمیسیون مستقل حقوق بشر از بدو تأسیس تا کنون یگانه حامی رسانه ها و جامعه مدنی بوده و پیوسته برای تأمین حقوق بشر تلاش نموده است". استاد ندیم  عدم حاکمیت قانون و فساد اداری را ناشی ازموچودیت  از افراد سود جو و زورمند در دستگاه های حکومتی بیان داشت.
محمد یاسین "آژند" از تلویزیون ملی غور، سید عمر "سعیدی" از رادیو سرحد و استاد نبی "ساقی" از نشریه 21 وسید علی رضأ سادت  هر یک به ترتیب از مشکلات رسانه های تصویری، صوتی و چاپی و رسانه های ولسوالی ها صحبت نمودند. بنا به بیانات دست اندر کاران رسانه ها ، مشکلات اساسی رسانه ها را در ولایت غور قرار ذیل بیان داشتند:

  1 . عدم همکاری منابع: مقامات محلی ومسؤلین امنیتی با رسانه همکاری نکرده، این عدم پاسخگوی بموقع، باعث می شود، تا اطلاعات اهمیت خبری خود را از دست بدهد؛

  2 . خدشه دار ساختن کرامت انسانی خبرنگاران: عدم همکاری مسؤلین با رسانه ها و جواب نگفتن به سؤلات دست اندرکاران رسانه ها خلاف آزادی بیان بوده و حتی در خیلی ازموارد این بی توجهی کرامت انسانی خبرنگاران متضرر و خدشه دار می سازد.

  3 . نبود امنیت کافی : دست اندرکاران رسانه ها در ولایت غور، مصونیت امنیتی نداشته و پیوسته مورد تهدید گروه های مسلح غیر مسؤل و مخالفین دولت قرار میگیرند که این یک چالش بزرگ در ساحه کاری رسانه ها می باشد؛

  4 . تهدید خبرنگاران توسط متنفذین و مسؤلین: در بسا موارد، دست اندرکاران رسانه ها مورد تهدید و فشار از طرف مسؤلین دولتی قرار می گیرند. وقت که در گزارش از کم کاری یا تخلف یک نهاد یا مسؤل یک نهاد آمده باشد، یقینا این خبر حساسیت برانگیز بوده و خشم آن اداره یا مسؤل اداره را بوجود می آورد؛

  5 .  خود سانسوری دست اندر کاران رسانه ها:  از ترس و فشار های غیر قابل پیشبینی، توسط دست زورمندان محلی، دولتی، قوماندانان مسلح غیر مسؤل و مخالفین دولت رسانه ها دست بخود سانسوری میزند. چرا که خبر نگاران امینت جانی ندارند؛

  6 .  بعضی از رسانه ها شکل قومی بخود می گیرد و در برابر نشرات رسانه یا رسانه های دیگر قرار گرفته و این نوع رسانه ها اهداف وانگیزه رسانه ای ندارند؛

  7 .  عدم استقلالیت رسانه ها؛

  8 .  عدم معاشات کافی برای خبرنگاران رادیو، تلویزیون ملی وحتی عدم دریافت معاش رسانه های چاپی درسطح ولایت غور؛

  9 .  محدودیت های سنتی واعمال فشار از طرف علمای محلی بالای دست اندرکاران رسانه ها: خبرنگاران از علما ی محلی در برابر نشرات شان شکایت دارند. علما مخالف نشربعضی از برنامه ها از طریق تلویزیون ورادیو ها هستند؛

  10 .  نبود مخاطب برای رسانه ها: در ولایت غور، توجه مردم نسبت به رسانه ها خیلی کم بوده به این دلیل است که رسانه های صوتی و چاپی به مشکلات بودجوی گرفتار اند؛ یعنی پول در قبال دریافت نشرات چاپی نمی پردازند و اعلانات تجارتی ندارند؛

   11 .  نبود چاپ خانه در ولایت غور:  به دلیل نبود چاپخانه، نشرات چاپی به کابل فرستاده شده و الی برگشت آن زمان زیادی را در بر میگیرد.
 

آقای استاد نبی ساقی گفت: رسانه ها نیاز دارد تا، یک اتحادیه قوی را ایجاد نموده وبا نهاد های عدلی و قضای ارتباط قوی داشته باشد. زیرا در صورت نقض آزادی بیان و بی حرمتی و تجاوز به حقوق خبرنگاران، به ارگانهای عدلی وقضای راپور داده شده و کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز با کنفرانس ها، سمینار ها، جلسات و اعلامیه های مطبوعاتی،ارسال مکتوب به مراجع مرتبط و… از رسانه ها حمایت نمایند.

پایان
گزارشگر: سجاد ساحل

در جلسه با خبرنگاران ولایت غور: "خبرنگاران در ولایت غور مصؤنیت امنیتی ندارند"

در جلسه با خبرنگاران ولایت غور: "خبرنگاران در ولایت غور مصؤنیت امنیتی ندارند"

در جلسه با خبرنگاران ولایت غور: "خبرنگاران در ولایت غور مصؤنیت امنیتی ندارند"