آرشیف

2014-11-25

غلام علی فگارزاده

در اندوه شهدای یحی خیل پکتیکا

 
بار دیگر،
پیش از غروب روز،
درنده گان تشنه بخون در کمین نشست
با ضرب انفجار
میدان شوق جوانان بخون شکست،
اشک و فغان و ناله و آه تا افق رسید
خونگونه گشت شام غریبان هموطن.
ای دیو زشتکار!
دست تو بسته باد
پایت شکسته باد
نابود باد قاتل و ظالم ازاین وطن.
ای پکتیکای ما!
درد تو درد ماست
رنج تو رنج ماست
ما غمشریک عزیزان به ماتم نشسته ایم.

فگارزاده
شهر کابل، ۲ قوس ۱۳۹۳